Verkiezingen

asap weer de grootste partij!

Published by:

Afgelopen vrijdag werd om 16:00 de uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt in het Cultuurcafé. Met 2634 stemmen, goed voor vier zetels, mag asap zich weer een jaar de grootste partij in de Universitaire Studentenraad noemen! De gekozen kandidaten die volgend collegejaar de fractie van asap zullen vormen zijn Dennis Walraven, Bob Smits, Maarten Dietz en Cas Spaans. asap feliciteert hen van harte met hun zetel in de Universitaire Studentenraad en wenst hen heel veel succes en een mooi jaar toe.
4 zetelsDaarnaast heeft Akkuraatd wederom drie zetels gewonnen en de Vrije Student heeft weer een zetel. asap feliciteert hen ook van harte met hun behaalde zetels en hoopt weer op een jaar goede samenwerking.

Uncategorized

De verkiezingen zijn begonnen!

Published by:

De verkiezingen zijn begonnen! Tot aanstaande donderdag 23:59 kan er weer gestemd worden voor de Nijmeegse medezeggenschap en wij voeren weer volop campagne om zetels te leveren voor de Universitaire Studentenraad. Ook dit jaar hebben we een sterke en concrete Tienpuntenlijst opgesteld waarmee we campagne voeren. Daarnaast hebben we ook weer een mooie kandidatenlijst met 15 betrokken studenten. Genoeg redenen om op asap te stemmen dus! We hebben de asapp een update gegeven, zodat alle informatie ook eenvoudig mobiel terug te vinden is. Download deze dus snel in de Playstore.

Screenshots asapp

Kandidaten

De Vijftien van asap!

Published by:

Van 23 mei tot en met 26 mei kan er op de Radboud Universiteit weer gestemd worden voor onder andere de Universitaire Studentenraad. Wij hebben weer 15 kanjers gevonden die dit jaar de kandidaten namens asap zijn. Bekijk hier wie dit jaar onze kandidaten zijn, wat hun motivatie voor asap is en wat zij aan de universiteit zouden veranderen!

top15

asap vraagt je mening

‘asap vraagt je mening’ bij de Medische Faculteit

Published by:

Op woensdag 20 april was asap aanwezig op de Medische Faculteit voor ‘asap vraagt je mening’.  Traditiegetrouw werd er rondgelopen met een bord met acht stellingen en een blok vol post-it’s. De Facultaire Studentenraad van de Medische Faculteit heeft ons geholpen inzicht te krijgen in wat er speelt op deze faculteit zodat de stellingen goed aansloten bij wat er speelt op deze faculteit. Zo heeft de Medische Faculteit een nieuwe vorm en inhoud aan het curriculum gegeven. Een interessant punt voor asap om naar te vragen dus. Al snel bleek uit de gesprekken dat er nog veel onduidelijkheid over het nieuwe curriculum is: studenten geven aan niet te weten wat  van ze verwacht wordt en vinden dat de voorlichting over het nieuwe curriculum beter moet. Dit was niet het enige punt waarnaar asap heeft gevraagd. Waar hebben we het nog meer over gehad met de studenten van de Faculteit der Medische Wetenschappen?

Het eilandje van Medisch opheffen
Één van de stellingen ging over de betrokkenheid van de Medische Faculteit bij de rest van de Universiteit. De studenten die asap gesproken heeft gaven aan dat ze het belangrijk vinden dat de Medische Faculteit meer wordt betrokken bij de andere faculteiten. Studenten laten weten dat ze nauwelijks iets meekrijgen van wat er op andere faculteiten gebeurt. Dat de Medische Faculteit teveel gescheiden is van de andere faculteiten heeft tot gevolg dat er veel onduidelijkheid heerst over het volgen van interfacultair onderwijs. De eerste stap die gezet moet worden om voor meer betrokkenheid te zorgen, is volgens studenten het geven van betere voorlichting over interfacultair onderwijs. Het moet toegankelijker worden om vakken op een andere faculteit te volgen.

Career Service
Een ander opvallend punt was dat veel studenten aangaven dat er een Career Service moet komen voor de studenten aan de Medische Faculteit. Omdat er geen Career Service is voor de Medische Faculteit, is het onduidelijk waar studenten terecht kunnen met vragen die gericht zijn op de arbeidsmarkt. Studenten gaven aan dat ze wel degelijk hulp kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld het solliciteren of het opzetten van een eigen onderneming.

Tevreden over wachttijd coschappen
Het is voor asap ook belangrijk om te weten wat de positieve punten zijn op de Medische Faculteit. De studenten die  asap sprak, gaven aan dat ze tevreden zijn over de invulling van de wachttijd voor de coschappen. Wel werd er opgemerkt dat er het gevoel heerst dat de loting voor de coschappen eerlijker geregeld kan worden.

Voorzieningen
Tot slot heeft asap de medische studenten gevraagd naar hun mening over de voorzieningen op de Medische Faculteit. Er werden verschillende dingen genoemd. Studenten vonden bijvoorbeeld dat de kantine en de fietsenstalling vroeg dichtgaan en dat er meer kassa´s in de kantine aanwezig zouden moeten zijn. Verder werd genoemd dat het gewaardeerd zou worden als er meer kernboeken in de bieb aanwezig zouden zijn. Ten slotte werd gesteld dat er meer faciliteiten nodig zouden zijn op het projectplein.

Post-it’s
De post-it’s die studenten hebben opgeschreven zijn grotendeels gebruikt om bepaalde stellingen nog extra kracht bij te zetten, maar er is ook wat nieuwe input geleverd:

Post-its Medisch 2e keer

We willen de studenten die input hebben gegeven hartelijk bedanken. Als je nog graag input wil geven dan kan je natuurlijk altijd mailen naar asapnijmegen@gmail.com of een comment plaatsen onder de Facebookpost.