asap asap in de USR-werkgroepen USR

asap in de USR-werkgroepen (1)

Published by:

De leden van de Universitaire Studentenraad werken samen in onder andere werkgroepen om verbeterpunten op de universiteit aan te pakken. Ook asap is vertegenwoordigd in deze werkgroepen en wij laten jullie graag weten wat de werkgroepen doen. Deze keer is de USR-werkgroep Onderwijs aan bod.

Namens asap hebben fractielid Delano en fractielid Twan een plek in deze werkgroep en Delano is tevens voorzitter. Verder zitten ook Thomas Bonekamp (SOFv), Myrthe Martinot (NSSR) en Caspar Safarlou (De Vrije Student) in deze werkgroep.

De werkgroep is momenteel bezig met het opstellen van een enquête voor leden van de opleidingscommissies en de facultaire studentenraden om input te verzamelen aangaande onderwijszaken. Onderwerpen die bijvoorbeeld in deze enquête terug zullen komen zijn de spreiding van de studielast en het niveau Engels van docenten, maar ook een aantal verkiezingsonderwerpen van asap, te weten goede tentaminering en specialisatie in de master.

De werkgroep Onderwijs zal de resultaten van deze enquête verwerken in een notitie, die zal worden aangeboden aan het College van Bestuur. Het is de taak van de werkgroep om met goede en kritische aanbevelingen te komen met betrekking tot onderwijs. Op deze manier kan het College van Bestuur bewust worden gemaakt van knelpunten en kan het College hierop actie ondernemen.

asap Een week uit..

Een week uit het leven van fractielid Roosmarijn

Published by:

Wat doen de fractieleden van asap nu eigenlijk in een week? Ze geven graag een kijkje in hun bezigheden, dus beschrijven zij om de beurt een week uit hun leven als USR-lid. Deze keer lees je hoe een week van Roosmarijn eruit ziet.

RoosMaandagochtend staat de wekker vroeg; ik wil mijn zusje wakker bellen die jarig is. Haar cadeautjes had ik in het weekend al verstopt op haar kamer en nu was het tijd om haar wakker te maken met mijn valse “lang zal ze leven”. Bij het ontbijt neem ik snel nog de agenda van de gezamenlijke vergadering (GV) door en bereid mijn rondvragen voor en dan zit ik op de fiets naar de uni met de USR-kamer als mijn bestemming. Vandaag bespreken we tijdens onze interne vergadering kort de aangepaste preadviezen en strategie voor het cultuurcentrum. ’s Middags om 13:30 is het tijd voor de GV waar veel studenten op af zijn gekomen, om het College van Bestuur (CvB) ervan proberen te overtuigen toch de repetitieruimtes in het nieuwe cultuurcentrum te bouwen. Zoveel krijgen we helaas niet toegezegd. Wel komen er nog gesprekken over financiering en zijn de repetitieruimtes toch niet helemaal van de baan. Tijdens de GV is er nog een leuk nieuwtje: de RU is weer de beste brede universiteit van Nederland en daarom krijgen we allemaal stroopwafels.

Na de vergadering zit de dag er nog niet op. Na een snelle hap bij de Fest verhuisde het grootste deel van de USR naar de studentenkerk. Daar werden tijdens een bijeenkomst de medewerkers en studenten van de RU herdacht, die afgelopen jaar zijn overleden. ’s Avonds was het tijd voor de constitutieborrel van Elsa, de studievereniging van internationaal recht. De rest van de avond spreekt redelijk voor zich: bier en studentikoze gezelligheid.

Helaas moet ik de ochtend erna vroeg op. Met kleine oogjes schuif ik om 09:00 aan bij de vergadering van de sectie Activiteiten van asap. Daarna hebben we met het bestuur en de fractie van asap nog gebrainstormd over de inhoud en de vorm van de website. Daarna ging ik naar het Huygensgebouw, met als doel het afronden van een verslag. Na al dat studeren had ik wel weer een borrel verdiend en natuurlijk is die nooit moeilijk te vinden. Dit keer was er de dinsdagmiddagborrel van Sigma. Hier zou het nieuwe bestuur van het oude de bestuursspeldjes krijgen. Na een mooie ongeïnspireerde speech, die vooral bedoeld was om te plagen, gaf ik mijn opvolger Levi zijn speldje. Het nieuwe bestuur was blij, maar het oude bestuur had een knuffel nodig. Rond 20:30 was ik thuis en hoefde niets meer te doen die dag. Gewoon op de bank neer ploffen en niets doen. Dat lukt natuurlijk altijd maar gedeeltelijk.

Om 07:00 ging de wekker op woensdag. Een kwartiertje later zit ik weer achter m’n computer voor verslag nummer twee. Helaas is de productiviteit van korte duur, want om 10:30 begint de fractievergadering van asap en direct daarna de bestuur-fractievergadering. Om 12:45 ben ik weer thuis achter mijn computer om weer een aantal e-mails weg te werken. Michelle, de vicevoorzitter van de USR, verwacht me om 14:15 in de USR-kamer voor een evaluatiegesprek. Als vicevoorzitter is ze verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de USR en dus ook een klein beetje voor ons welzijn. Na wat koekjes en thee, is het tijd om mijn verslagen af te maken; nummer twee en drie moeten nog af. Het enige wat mij nog zal onderbreken is de vergadering van de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Medische Wetenschappen. Als contactpersoon ben ik hier één keer per maand bij en geef ik een update over wat er speelt op de universiteit. Ik heb het over de investeringen die gedaan worden in het vastgoed, over het cultuurcentrum en over de dag van de medezeggenschap die er weer aankomt. Na nog een tijd zwoegen op de verslagen is het tijd voor de borrel van vandaag. De constitutieborrel van ¿Ouisi?, de studievereniging van Romaanse talen en culturen. Wanneer ik aankom zit de sfeer er al goed in. De sangria is namelijk tegen een schappelijke vijf euro onbeperkt te verkrijgen. Helaas moet ik donderdag er weer vroeg uit en is het voor mij slechts cola deze avond.

Donderdagochtend 08:30 is het tijd voor een nieuwe interne USR-vergadering. We bespreken de GV van afgelopen maandag na, er worden updates gegeven van de werkgroepen, de constitutieborrel wordt besproken en de laatste discussie gaat over de foto voor de RAGweekkalender. Goed nieuws: ook dit jaar zal de USR te bewonderen zijn op de kalender! Mijn hele dag staat weer in het teken van verslagen. De deadline is vrijdag en verslag nummer vier moet nog af. Tussendoor heb ik nog een vergadering van de USR-werkgroep Activiteiten. Deze organiseert onder andere de dag van de medezeggenschap, maar ook de campusnacht, de dag van het studentbestuur en nu voor het eerst een papieractie. Ik hoor je denken ”een papieractie”. Nou, dat is een actie om alle studenten en medewerkers er bewust van te maken hoeveel er wordt geprint. De laatste vergadering om 16:45 is van de sectie TPL (Tienpuntenlijst) van asap. Deze groep heeft het over het verkiezingsprogramma waarmee asap volgend jaar mee zal doen aan de verkiezingen.

Vrijdagochtend is het eindelijk tijd om de verslagen in te leveren en alles is op tijd af! Om 12:00 zit ik met Twan in de trein naar Utrecht voor een bijeenkomst van het LOF (Landelijk Overleg Fracties). Hier hebben we het met leden uit studentenraden uit andere steden over hetgeen er speelt op hun universiteit. Ook is er deze keer een spreker die een interessante presentatie over onderwijsrecht geeft. Een zeer boeiend onderwerp, omdat hier onder andere staat beschreven wat bestuurders, het ministerie en de medezeggenschap mogen en moeten doen. Om 17:00 zitten we in de trein terug en vallen we allebei net niet in slaap. Het is een lange week geweest. Eindelijk is het tijd voor weekend, tijd voor rust.

asap USR

Een week uit het leven van fractielid Monique!

Published by:

Fractielid Monique van Vegchel

Fractielid Monique van Vegchel

Wat doen de fractieleden van asap nu eigenlijk in een week? Ze geven graag een kijkje in hun bezigheden, dus beschrijven zij om de beurt een week uit hun leven als USR-lid. Deze keer lees je hoe een week van Monique eruit ziet.

De vijfde week van dit collegejaar stond geheel in het teken van asap: het is namelijk de asap on tour-week! Na veel voorbereidingen, die in de zomervakantie al waren gestart, begint de week meteen met de constitutieborrel van het Ve bestuur van asap in Cafe de Buurman. Maar voor het tijd is voor feest, moet er eerst nog gewerkt worden. Ik begon mijn dag om de schappelijke tijd van 10:30 met een vergadering van de USR-werkgroep Activiteiten, waarin wij de jaarplanning doorspreken en brainstormen over activiteiten die wij dit jaar willen organiseren op en rond de campus. Om 12:30 is het tijd om te verhuizen van de USR-kamer naar de hal van het Huygensgebouw waar asap input vraagt van studenten over de faculteit, maar ook over de universiteit. Onder het genot van koffie, thee en koekjes hebben we veel post-itjes verzameld met tips/opmerkingen (opvallend vaak kwam de temperatuur van het Huygens naar voren). Helaas kan ik maar tot 13:30 blijven, want dan begint de voorbereidende Gezamenlijke Vergadering (GV) in het bestuursgebouw. Tijdens die vergadering bereiden we samen met de Ondernemingsraad (OR) de overlegvergadering voor, die een week later zal plaatsvinden met het College van Bestuur (CvB). We bespreken onder andere ons standpunt over de voorgenomen verhoging van het BSA (USR en OR zijn allebei tegen), de verlaging van het instellingscollegegeld (USR en OR zijn allebei voor) en de beleidsbrief waarin staat uitgelegd waar het CvB dit jaar geld aan gaat besteden (USR en OR zijn allebei voor instemming). Na deze vergadering heb ik als voorzitter van de USR nog een korte nabespreking met de vicevoorzitter en secretaris van de USR en het dagelijks bestuur van de OR.

Na zo’n dag vergaderen is het  nu eindelijk tijd voor feest: de constitutieborrel! Het belooft een mooi feestje te worden; er komen veel besturen langs en de USR heeft als cadeau een boa en een zonnebril in de kleuren van asap meegenomen. De asapfractie overtreft de USR wel met het volgende cadeau: een heus ‘anti-kater’ glas. Ik ga niet al te laat naar huis, want de volgende dag staat er weer genoeg op het programma. Zodra ik eenmaal thuis ben, bedenk ik me wel dat ik ben vergeten een agenda te maken voor de presidiumvergadering van de volgende dag. Dat moet nog even snel gefikst worden.

Op dinsdag begin ik ‘s ochtends met de presidiumvergadering. Hierin bespreek ik alle nieuwe ontwikkelingen met de vicevoorzitter en secretaris van de USR. Zo wordt er alvast gebrainstormd over een plan van aanpak van de USR rondom de vluchtelingenkwestie en worden onze agenda’s geupdatet. Daarna haast ik me weer terug naar het Huygensgebouw voor een vergadering met de Facultaire Studentenraad van FNWI; ik ben namelijk vanuit de USR de contactpersoon van die faculteit. Ik praat ze bij over de situatie rond het BSA en de FSR-leden praten mij bij over wat er speelt op de faculteit. Daarna fiets ik naar het bestuursgebouw waar ik een afspraak heb met Gerard Meijer, de voorzitter van het College van Bestuur. Dit is het eerste gesprek dat ik 1-op-1 met hem heb, dus ik ben een beetje zenuwachtig. Ik gooi ook pardoes mijn halve kopje thee over mijn broek, dat is minder. We hebben een interessant gesprek waarin we praten over onze verwachtingen van de overlegvergadering volgende week en hij praat me bij over de landelijke ontwikkelingen. Na deze vergadering heb ik even tijd voor het bijwerken van mijn mail en whatsapp (een van mijn hobby’s). ’s Avonds heeft asap een brainstorm georganiseerd waar ik aanwezig ben, waarbij uiteenlopende stellingen de revue passeren.

Woensdag begin ik in de ochtend met een fractievergadering. Tijdens deze wekelijkse vergadering updaten wij, de fractieleden, elkaar onder andere over onze werkzaamheden. Om 15:00 is het tijd voor misschien wel het hoogtepunt van de asap on tour-week: de Campusrun. Deze hardloopwedstrijd over de campus is georganiseerd door asap, samen met de NSSR, ’t Haasje en de RU. Dit jaar doet er een recordaantal mensen mee: de run is een groot succes. Omdat hardlopen niet zo aan mij is besteed, verblijd ik mensen deze middag met een verfrissend drankje op het Erasmusplein. ’s Avonds is de asap-campusquiz in het sportcafe. Deze moet ik helaas verstek laten gaan, maar ook deze activiteit is erg geslaagd door de grote opkomst.

Donderdag is een rustigere dag voor mij. Om 10:30 heeft het presidium van de GV (USR en OR) een vergadering met het CvB, waarin de agenda van de volgende vergadercylcus met het CvB wordt besproken. Dit is een mogelijkheid voor de USR om relevante punten op de agenda te zetten. Deze vergaderingen zijn altijd erg interessant; zo blijkt dat de volgende vergadering vooral nieuwbouw stukken aan bod komen, zoals de verbouwing van het Gymnasion en de nieuwbouw van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Daarna reis ik af naar de Faculteit der Medische Wetenschappen (voor het eerst, schande!), waar asap deze keer input van de studenten verzamelt.  Vervolgens heb ik een gat in mijn agenda tot 16:00, waardoor ik eindelijk tijd heb om iets te doen aan mijn studie (want ja, dat moet ook nog tussendoor). Tenslotte heb ik een korte vergadering met de USR-commissie PR, waarin we de inhoud van onze stukken in de Vox en ANS bespreken.

Vrijdag is deze keer bijzonder: er is namelijk een landelijke vergadering voor alle universiteitsraden in Maastricht. Helaas had ik me vergist in de tijd en kwam ik rijkelijk te laat. Dat was echter niet heel erg; de bijeenkomst duurde van 11-17 uur, dus er was genoeg tijd om te vergaderen. Al met al ben ik ’s avonds om 20:00 uur thuis en ik vind het mooi geweest voor deze week.

Het weekend staat in teken van gezelligheid, we reizen namelijk met de fractie af naar het verre Enschede om daar de verjaardag van Roosmarijn te vieren. Het was erg gezellig, we hebben veel gelachen en ik ben weer helemaal opgeladen voor de volgende week.

Uncategorized

Stop met geheimhouding van de Nationale Studentenenquête!

Published by:

Twan van Erp (24), fractievoorzitter van asap, betreurt het dat de resultaten van de Nationale Studentenenquête niet openbaar worden gemaakt. ‘Op deze manier laat het CvB de medezeggenschap haar controlerende taak niet op een transparante manier uitvoeren’.

Ieder jaar krijgen alle studenten in Nederland een e-mail met een uitnodiging om de Nationale Studentenenquête (NSE) in te vullen. De resultaten van de NSE worden onder andere door de medezeggenschapsorganen op alle niveaus van de RU op vertrouwelijke wijze gebruikt om te bespreken wat er beter kan voor de student. Hier zit volgens asap een probleem: de medezeggenschaps kan door deze geheimzinnigdoenerij niet op een transparante wijze te werk gaan.

Alle studenten van de RU ontvangen een aantal maanden na afloop van de NSE een e-mail namens het CvB met enkele globale verbeterpunten, maar de exacte resultaten  worden op geen enkele wijze openbaar gemaakt. Met deze geheimzinnigdoenerij is het allerminst duidelijk voor de student waar er problemen zijn en of alle knelpunten worden teruggekoppeld. Het is aan de medezeggenschap om erop toe te zien dat deze worden aangepakt, maar er mag niets worden teruggekoppeled. asap wil daarom dat de studenten niet langer afzijdig worden gehouden van de resultaten.

asap staat hier niet alleen in. De Faculteit der Managementwetenschappen (FdM) heeft de uitgebreide resultaten van de NSE 2015 gepubliceerd. Kort nadat door de Vox hierover werd bericht zijn de resultaten weer offline gehaald. Door de resultaten te publiceren geeft de FdM een signaal af dat er niks geheimzinnigs aan de NSE is en dat studenten de resultaten mogen zien. asap staat hierin achter de FdM: alleen op die manier kan volledige transparantie omtrent de NSE worden bereikt.

Allereerst is asap van mening dat het het CvB zou sieren om ook transparant te zijn over alle knelpunten die blijken uit de NSE. Op dit moment is de Radboud Universiteit vooral transparant over de positieve uitkomsten van enquêtes en de daaruit volgende ranglijsten. Zo wordt er flink uitgepakt met taart en banners, wanneer de RU als beste brede universiteit uit de bus komt. asap vindt het frappant dat studenten niet mogen weten wat er exact uit de onderliggende enquête is gebleken. Door de resultaten van de Nationale Studentenenquête vertrouwelijk te houden wordt volgens asap helaas het volgende bereikt: de studenten worden slecht geïnformeerd en dat komt de betrokkenheid van de student in geen geval ten goede.

Daarnaast kan de medezeggenschap volgens asap door de geheimzinnigdoenerij rond de NSE niet transparant te werk gaan. Dat is erg jammer, omdat de medezeggenschap juist op dit dossier met het CvB praat over zaken waarvan de studenten nota bene zelf hebben aangegeven beterschap te willen zien. asap werd vijf jaar geleden opgericht, onder andere uit ontevredenheid over de gebrekkige communicatie vanuit de USR naar de student, en asap vindt het dan ook teleurstellend dat het CvB een stokje steekt voor de terugkoppeling vanuit de USR naar de student. Blijkbaar deelt het CvB de visie van asap om op een transparante manier medezeggenschap te bedrijven niet.

Voorts wil asap dat de medezeggenschap meer gaat leven onder de studenten van de RU. Lage interesse blijkt onder andere uit de opkomst bij de verkiezingen die, hoewel deze stijgende is, nog altijd op een derde deel van de studenten blijft hangen. Meer interesse zou volgens asap bereikt kunnen worden door te laten zien wat de medezeggenschap kan betekenen. De NSE is bij uitstek een kans om te laten zien dat de medezeggenschap op zowel centraal-, als facultair- en opleidingsniveau bezig is om de mening van de student om te zetten in beleid en uitgerekend op dat dossier wordt de medezeggenschap monddood gemaakt. asap benadrukt dat meer interesse in de medezeggenschap en het serieus nemen van evaluaties leidt tot een hogere kwaliteit van de medezeggenschap.

Kortom, de RU vraagt al haar studenten de NSE in te vullen, maar die studenten worden vervolgens weggehouden van de resultaten. Het CvB kiest ervoor om deze resultaten achter gesloten deuren met de verschillende niveaus van de medezeggenschap te bespreken, waarbij er niets naar buiten mag worden gebracht. asap vindt dit om meerdere redenen belachelijk. Het CvB moet studenten goed informeren en de medezeggenschap moet transparant kunnen zijn, zodat dit meer gaat leven. asap wil dan ook dat het CvB omwille van de transparantie alle resultaten van de NSE gewoon online zet.