USR

Update vanuit de fractie: Commissies

Published by:

Nadat op de eerste dag van het collegejaar bekend werd dat Mark Vlek de Coningh voorzitter is van de Universitaire Studentenraad en Roel Gremmen de functie van fractievoorzitter op zich neemt, wil de fractie graag ook laten zien wat zij doet binnen de Studentenraad. Er wordt door de verschillende fractieleden namelijk zitting genomen in comissies, klankborden en werkgroepen en daarnaast zijn twee fractieleden ook contactpersoon van een specifieke faculteit. In deze update zal een uitleg van de commissies en de commissieindeling volgen.

De commissies bestaan uit zowel USR als OR leden en zijn ingesteld om de verschillende stukken in een kleiner gezelschap te kunnen bespreken en voor te bereiden. De commissies schrijven zogenaamde pre-adviezen aan de Gezamenlijke Vergadering (GV) met het College van Bestuur. Deze pre-adviezen bevatten naast een advies over het stemmen over het beleidsstuk ook een aantal vragen aan het College van Bestuur die in deze GV besproken worden. Zo blijft alles overzichtelijk en kan er effectiever vergaderd worden tijdens de GV.

Allereerst zijn er twee commissies OOM. Deze afkorting staat voor Onderwijs, Onderzoek en Maatschappelijke dienstverlening. Binnen deze commissies worden zaken behandeld zoals het bindend studieadvies (BSA), de collegegelden en de wetenschappelijke integriteit. Namens asap nemen Mark, Jacqueline en Roel plaats in deze commissies.

Vervolgens is er de commissie PSC. Deze afkorting staat voor Personeel, Studenten en Campus. Hierbij gaat het vooral om het personeels- en studentenbeleid en de voorzieningen op de campus. Zaken die besproken worden zijn onder meer de communicatie, de ICT-voorzieningen, de Algemene Studentenenquête. Vanuit asap zal Lucas plaatsnemen in deze commissie.

Als derde is er de commissie PSC-VGWM. Hierbij gaat binnen Personeel, Studenten en Campus over de Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Concreet worden zaken als het energiebeleid, studeren op de campus en voorzieningen zoals de Refter en het Cultuurcafé besproken. Roel zal namens asap plaatsnemen in deze commissie.

Mark en Roel nemen ook plaats in de commissie FIN. Deze commissie gaat over Financiën, Investeringen en Nieuwbouw. Zo werd in deze commissie in de afgelopen jaren het Grotiusgebouw besproken en staan er, mede door de vele verhuizingen van verschillende faculteiten, genoeg zaken op de agenda om besproken te worden. Ook wordt in deze commissie het jaarverslag van de universiteit besproken.

Tot slot neemt Lucas plaats in de PR-commissie. Deze commissie zorgt voor de bekendheid van de USR naar buiten.

Natuurlijk is het zitting nemen in commissies niet het enige wat de fractie doet! Om jullie op de hoogte te houden, zal er regelmatig iets gepost worden op de website en op de social media. De USR gaat ook werkgroepen instellen die zich met deze doelen bezig gaan houden. Welke dat zijn, lees je in een van de volgende updates!

Uncategorized

IVe bestuur van asap geïnstalleerd!

Published by:

Op donderdag 4 september 2014 heeft de wissel van het bestuur van asap plaatsgevonden. Koen van Heijster, Roel Gremmen en Anne Gerritsma hebben plaatsgemaakt voor Ilse Verstegen (voorzitter), Sandra Arntz (vice-voorzitter), Hanne van Hout (secretaris) en Mirre Scholte (penningmeester).

IVe bestuur ASAP (1)(van links naar rechts: Hanne, Sandra, Ilse en Mirre)

Ilse Verstegen is vijfdejaars student en is net begonnen aan haar master Oudheidstudies. Ze heeft als praeses in het bestuur van Sodalicium Classicum Noviomagense (studievereniging van de opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur) gezeten en heeft een half jaar in Glasgow gestudeerd. Nu gaat Ilse zich tijdens haar laatste studiejaar inzetten om de naamsbekendheid van asap verder te vergroten en om asap als vereniging te laten groeien.

Sandra Arntz is 19 jaar en daarmee het jongste lid van dit bestuur. Momenteel is ze tweedejaars Politicologie student en ze volgt dit jaar een aantal vakken aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. In haar vrije tijd sport ze veel en gaat ze graag op reis. Sandra heeft veel zin om als vice-voorzitter aan de slag te gaan bij asap .

Hanne van Hout is 21 jaar en ze is vierdejaars Bestuurskunde student. Dit jaar gaat Hanne invullen door de functie van secretaris in het vierde bestuur van asap op zich te nemen. Daarnaast is ze werkzaam voor de Faculteit der Managementwetenschappen en loopt ze stage bij Provincie Noord-Brabant. Ook schrijft Hanne haar bachelorscriptie, waarmee ze haar Bachelor Bestuurskunde hoopt af te ronden.

Mirre Scholte is 22 jaar en is masterstudent Biomedische Wetenschappen. Afgelopen verkiezingen heeft Mirre op de kandidatenlijst van asap gestaan. Daarnaast was Mirre afgelopen jaar ook voorzitter van Café de Aesculaaf (faculteitskroeg van de Medische Faculteit), waar ze veel ervaring heeft opgedaan.

Het vierde bestuur van asap gaat zich voornamelijk richten op het vergroten van de naamsbekendheid en zichtbaarheid van asap op alle faculteiten. Daarnaast wil het vierde bestuur van asap werken aan het vergroten van de vereniging.

Het bestuur van asap wil Koen, Roel en Anne van harte bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar. Wij zijn er erg trots op om hen te mogen opvolgen en we hebben veel zin om aan de slag te gaan!

USR

asap levert opnieuw voorzitter Universitaire Studentenraad!

Published by:

Vanochtend is de 18e Universitaire Studentenraad (USR) geinstalleerd. asap is trots te melden dat lijsttrekker Mark Vlek de Coningh is geinstalleerd als voorzitter. Hij zal samen met Nina van Kalker (vice-voorzitter, BOS) en Jordy Davelaar (secretaris, AKKUraatd) het presidium van de USR gaan vormen. asap is ongelofelijk trots dat het net als vorig jaar de voorzitter mag leveren van de studentenraad!

Image00003

‘Ik vind het een grote eer om deze functie op me te mogen nemen en ik heb er ontzettend veel zin in om samen met de andere 13 leden van de USR de studentenbelangen te mogen behartigen’. – Mark Vlek de Coningh

In de 18e USR nemen namens asap naast Mark Vlek de Coningh ook Jacqueline Hoppenreijs, Roel Gremmen en Lucas Verlinden plaats. Roel Gremmen zal de rol van fractievoorzitter vervullen. De fractie zal er alles aan gaan doen om komend jaar de punten van de Tienpuntenlijst tot uitvoering te brengen.

De nieuwe fractie vervangt hiermee de oude fractie, bestaande uit Esra Hageman, Jip Mennen, Simon Tjoonk en Peter Moons. asap is enorm trots op wat er het afgelopen jaar bereikt is en wil Esra, Jip, Simon en Peter dan ook heel erg bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar! 

Uncategorized

Aniek Deurloo (1991-2014)

Published by:

SONY DSC
Met veel verdriet hebben wij moeten horen dat op 4 juni oud-asapper Aniek Deurloo (27-01-1991 – 04-06-2014) is overleden. In het verleden heeft Aniek aan asap bijgedragen met haar enthousiasme, vrolijkheid, lef en doorzettingsvermogen. Zo stond zij op de kandidatenlijst voor de USR-verkiezingen van 2012, waarin zij 73 stemmen haalde, en maakte zij tot vorig jaar nog onderdeel uit van de Sectie Formele Zaken.

Lieve Aniek, wij zijn dankbaar voor de bijdrage die je aan asap hebt geleverd en bevoorrecht dat we met je samen hebben mogen werken. We zullen je missen.

Leden van asap Nijmegen, 2011-2014

Uncategorized

RU: Ga digitaal mee met je tijd!

Published by:

In de nieuwe Vox staat een mooi artikel van scheidend redacteur Mark Merks over de digitale ontwikkeling van de Radboud Universiteit. Een interessant stuk, omdat op een goede manier wordt verwoord wat asap al langere tijd vindt: de RU heeft een grote inhaalslag te maken op digitaal vlak.

‘Laat zien iets begrepen te hebben van die wondere digitale wereld buiten de fysieke campus’, is de oproep die Merks aan het einde van zijn artikel doet. Een aansporing die wij al vaker hebben gedaan, zoals in februari 2013 toen we aandrongen op investeringen in massive open online courses (MOOCs).

Ook voor het komend jaar staat de digitalisering van de RU hoog bij asap op de agenda. Een goede en overzichtelijke website, draadloos internet dat op de hele campus goed toegankelijk is en digitale readers zijn dan ook nog maar het begin! MOOCs, nieuwe mogelijkheden voor interactie in de collegezaal en digitale manieren om kennis te delen gloren aan de horizon, en volgens asap is het in het belang van onderzoek én onderwijs dat de RU hierin meegaat met haar tijd.

Voor onze vers gekozen fractie is dit een belangrijk onderwerp en komend USR-jaar gaat zij hier dan ook hard mee aan de slag. Jacqueline was afgelopen maandag al aanwezig bij een bijeenkomst van het ISO over dit onderwerp. Kortom: wij zijn er klaar voor!