Activiteiten Agenda asap

asap on tour!

Published by:

Maandag 28 september start de asap on tour-week. In deze week zal asap zich laten zien op verschillende faculteiten en organiseert zij een aantal activiteiten waarbij studenten kennis kunnen maken met asap. Kijk voor de activiteiten hieronder. Meer informatie over de activiteiten is te vinden in de agenda op deze website of op Facebook.

 

asap on tour 2015-2016

Uncategorized

Vanaf heden geopend: de asapkamer!

Published by:

Vandaag is de eerste asap kamer geopend met een feestelijk tintje! De kamer bevindt zich in TvA 2.00.6 en zal vanaf vandaag iedere dinsdag, woensdag en donderdag open zijn tussen 12:30 en 13:30.

Heb je vragen of opmerkingen voor asap of wil je gewoon even gezellig koffie komen drinken? Schroom dan niet en kom vooral langs!

12003314_1066091046743130_7967036317796430400_n

 

Uncategorized

College, zet alle zeilen bij voor de letterenfaculteit!

Published by:

Het universiteitsbestuur moet niet wachten op een landelijke wervingscampagne voor de letterenstudies. Kom vandaag nog in actie, betoogt fractievoorzitter Twan van Erp.

Uit een recent artikel op de website van Vox blijkt dat verschillende studies van de Faculteit der Letteren te kampen hebben met een verontrustende daling van het aantal eerstejaars bachelorstudenten. asap is van mening dat deze krimp de aandacht van het college van bestuur verdient en dat daarop actie ondernomen dient te worden.

Enkele Nijmeegse letterenstudies gaan er behoorlijk op achteruit, zoals Nederlandse taal en cultuur en ook geschiedenis, met dalingen van respectievelijk 50 procent en 36 procent. Daarnaast worden ook Duitse taal en cultuur, Romaanse talen en culturen en kunstgeschiedenis bedreigd door lage instroomcijfers. Deze lage instroomcijfers leiden tot minder financiering voor de opleidingen. Daardoor zullen er minder mogelijkheden komen voor bijvoorbeeld profilering, waardoor deze opleidingen een minder aantrekkelijke optie worden voor aankomende eerstejaarsstudenten. Dat heeft tot gevolg dat er weer minder financiering komt en op die manier komen de genoemde opleidingen van de letterenfaculteit terecht in een vicieuze cirkel, die lastig te doorbreken zal zijn.

Actieplan
asap vroeg tijdens de verkiezingen in mei al aandacht voor het behoud van de kleine studies. Wij vinden het namelijk van groot belang dat de Radboud Universiteit haar identiteit van (de beste) brede universiteit behoudt. Daarnaast benadrukt asap dat het de plicht van de universiteit is om het wetenschappelijke klimaat te bewaren en dat wordt zeker niet bereikt door het schrappen van minder populaire opleidingen en onderzoeksrichtingen of bezuinigingen op minder populaire studies. De tegenvallende aanmeldcijfers bij de letterenfaculteit zijn voor asap dan ook reden genoeg om opnieuw te pleiten voor een actieplan.

Decaan Margot van Mulken bepleit een landelijke campagne waarin wordt benadrukt dat je lef hebt als je kiest voor letteren. Wim van den Doel, decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen in Leiden, ondersteunt dat idee in een ander artikel op de website van de Vox. Toch nuanceert hij de stelling van Van Mulken dat de daling in de aanmeldcijfers bij de letterenstudies een landelijke trend is. Van den Doel, tevens voorman van de Nederlandse decanen der Letteren, wijst daarbij op de positieve cijfers op zijn eigen faculteit.

Waarom is er in Leiden geen sprake van een daling van de inschrijfcijfers en in Nijmegen wel? asap schaart zich achter het idee van een landelijke werving voor de letterenopleidingen, maar wil naar aanleiding van het verschil met Leiden niet op deze campagne wachten. De Radboud Universiteit moet ook goed kijken naar haar eigen campagne en daarop dient het Nijmeegse College van Bestuur stappen te ondernemen.

Profilering
Wij zouden graag zien dat ons college een reactie geeft op de dalende aanmeldingen bij de letterenfaculteit door in haar beleid aan te geven hoe op deze daling van cijfers zal worden ingespeeld. Duidelijk moet worden hoe een verdere daling van het aantal eerstejaars op de faculteit voorkomen gaat worden, door te onderzoeken wat hiervan de achterliggende oorzaken zijn. asap gelooft bijvoorbeeld dat de Radboud Universiteit kan kijken naar de profilering van haar letterenstudies. Niet wachten op een eventuele landelijke campagne, maar zelf alle zeilen bijzetten om ervoor te zorgen dat meer scholieren de weg naar onze letterenfaculteit vinden.

Tijdens de volgende vergadering met het College van Bestuur op maandag 5 oktober zal asap uiteraard vragen stellen over de maatregelen die zullen worden genomen naar aanleiding van de dalende cijfers. asap staat voor alle studenten en zal zich er dus hard voor maken dat in de begroting niet zal worden gekort op de minder populaire opleidingen.

asap

Het Ve bestuur van asap is geïnstalleerd!

Published by:

Op donderdag 3 september 2015 heeft de wissel van het asap bestuur plaatsgevonden. Tijdens de alv droegen Ilse Verstegen, Sandra Arntz, Hanne van Hout en Mirre Scholte het stokje over aan Susan Haasjes (voorzitter), Chris van Heijster (vicevoorzitter), Sera Turan (secretaris) en Chris Wennekendonk (penningmeester).

Ve bestuur

(van links naar rechts: Sera, Chris, Susan en Chris)

 

Susan Haasjes is 22 jaar en ze is vijfdejaars student Tandheelkunde. In de afgelopen vier jaar is zij zeer actief geweest bij N.S.R.V. Phocas als roeier, coach en commissielid/-hoofd. Bovendien heeft zij deel uitgemaakt van de redactie van het Algemeen Nijmeegs Studentenblad. In haar vrije tijd sport ze veel en is ze actief bij haar scoutingvereniging.

 

Chris van Heijster is 22 jaar en vierdejaars student Psychologie. Hij is zeer actief binnen het studentenleven. Zo is hij bestuurslid geweest bij SPiN (de studievereniging voor Psychologie) en daarnaast heeft hij vele commissies gedaan binnen SPiN en asap. In zijn vrije tijd sport hij graag of doet hij heel graag verschillende (kaart)spelletjes.

 

Sera Turan is 20 jaar en gaat nu haar derde bachelorjaar in van Sociologie. Komend jaar zal zij de functie van secretaris op zich nemen in het Ve bestuur van asap. Als ze niet bezig is met asap of haar studie is ze vaak te vinden bij vrienden. Daarnaast houdt ze ook erg van lezen en tekenen en is het haar doel om de hele wereld te zijn afgereisd.

 

Chris Wennekendonk is 28 jaar oud en is net begonnen aan de pre-master bedrijfskunde. Hiervoor heeft hij de bachelor Filosofie gedaan. Chris is drie jaar geleden voorzitter geweest van de studievereniging van Filosofie: F.c. Sophia. Afgelopen jaar was hij commissaris sport bij de NSSR. Daarnaast is Chris actief lid bij NSRV Obelix, als speler en natuurlijk als dé Obelix tijdens de introductie. Wie kent hem niet? Naast sporten vindt Chris het heel leuk om te barbecue’en en te beerpongen.

 

 

Het vijfde bestuur van asap gaat onder andere inzetten op het professionaliseren van de vereniging en het leuker en begrijpelijker maken van medezeggenschap. Bovendien zijn zij trots om het eerste lustrumbestuur te zijn en daarom zullen zij zich ook bezighouden met het organiseren van een aantal lustrumdagen.

 

Het bestuur van asap wil Ilse, Sandra, Hanne en Mirre heel hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens hun bestuursperiode. Het bestuur van 2015-2016 heeft zelf erg veel zin in aankomend jaar en hoopt er samen met jullie een heel mooi jaar van te maken!

asap USR

asap levert voor de derde keer voorzitter Universitaire Studentenraad

Published by:

Vanochtend is de 19e Universitaire Studentenraad (USR) geinstalleerd. asap is trots te melden dat Monique van Vegchel is geinstalleerd als voorzitter. Zij zal samen met Michelle Everard (vice-voorzitter) en Iris van Dorp (secretaris) het presidium van de USR gaan vormen. asap is ongelofelijk trots dat het wederom de voorzitter mag leveren van de studentenraad!

 

11201818_1056713927680842_143341097685768499_n
Monique van Vegchel – Voorzitter Universitaire Studentenraad

In de 19e USR nemen namens asap naast Monique van Vegchel ook Twan van Erp, Roosmarijn Lindner en Delano van Luik plaats. Twan van Erp zal de rol van fractievoorzitter vervullen. De fractie zal er alles aan gaan doen om komend jaar de punten van de Tienpuntenlijst tot uitvoering te brengen.

De nieuwe fractie vervangt hiermee de oude fractie, bestaande uit Mark Vlek de Coningh, Jacqueline Hoppenreijs, Roel Gremmen en Lucas Verlinden. asap is enorm trots op wat er het afgelopen jaar bereikt is en wil Mark, Jacqueline, Roel en Lucas dan ook heel erg bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar!

asap wenst de nieuwe fractie heel veel succes en plezier komend jaar!