USR

[Column]: De eerste maanden als USR-lid

Published by:

Inmiddels is het collegejaar alweer een dikke vier maanden bezig. Dat houdt in dat ook wij, de fractie van asap, alweer vier maanden aan de gang zijn. Jemig, de eerste evaluaties zijn zelfs alweer achter de rug! De hoogste tijd om in al deze hectiek eens even stil te staan bij de zaken die de afgelopen maanden langs zijn gekomen. Vreemd genoeg – hoewel, als classicus in spe (zijnde, voor de foutenliefhebbers) niet bijster raar – is de treffendste omschrijving van al die zaken er een in het (oud-)Grieks:

Ὁδοὶ δύο εἰσί, μία τῆς ζωῆς καὶ μία τοῦ θανάτου, διαφορὰ δὲ πολλὴ μεταξὺ τῶν δύο ὁδῶν.

“Er zijn twee wegen, een van het leven en een van de dood, en er is veel verschil tussen de twee wegen.”

Wellicht roept zo’n zin, afkomstig uit de zogeheten Didachè (een christelijke tekst uit de tweede eeuw na Christus), enige vragen op bij u als lezer: “Wat een zwaarmoedige woorden!” Niet compleet onterecht dunkt me. De bovenstaande zin moet echter niet al te letterlijk worden gelezen: hij verwoordt in mijn ogen op een mooie manier de afwisseling in dit jaar tussen vreugde en blijdschap enerzijds en sporadische teleurstellingen anderzijds.                    
De zogenaamde weg van het leven staat voor mij voor de vele vrolijke en leuke momenten die we inmiddels al achter de rug hebben. Niet alleen binnen de fractie is het dikwijls een gezellige bedoening, ook in de USR wordt genoeg gelachen. Met het bestuur heerst er eveneens een immer amicale sfeer en binnen de secties wordt ook het nuttige met het aangename verweven. Horatius zou het niet anders willen zien. Bovendien, meer een persoonlijk vreugdepuntje: in de afgelopen maanden heb ik meer van de campus gezien dan in de vijf jaar hiervoor! Ten slotte kan ik hier niet de post-it-acties overslaan. Het is erg fijn te merken dat mensen het waarderen dat er om hun mening wordt gevraagd en dat ze zich serieus genomen voelen. En dan ben ik nog voorbijgegaan aan het bevredigende gevoel daadwerkelijk iets aan de problemen op de universiteit te kunnen doen.

Gaat het leven van een USR-lid/fractielid van asap dan alleen maar over rozen? Neen is daarop het enige juiste antwoord. Een aantal problemen en onaangenaamheden doet zich voor. Daarvan zal ik een nog kleiner aantal bespreken. Allereerst de zogenaamde zure mensen. Mensen bij wie het eigenlijk nooit goed is en die overal het negatieve in zien. Het is buitengewoon moeilijk om dat soort mensen tevreden te stellen. Maar ach, laten we hen maar een uitdaging noemen.
Een andere uitdaging is de dynamiek in de fractie. Nu vraagt de bezorgde lezer zich misschien af of ik dan spreek over een gebrek aan vertrouwen of een overvloed aan wrevel binnen de groep. Laat ik hem allereerst geruststellen: niets van dat alles is er aan de hand. De uitdaging zit ‘m eerder in het prikkelen van mensen. Bepaalde mensen zijn, zoals dat in vaktermen heet, bijzonder gemakkelijk op de kast te jagen. Ervaring leert dat, naarmate de tijd vordert en personen eraan gewend raken, het effect enigszins vermindert. Aan ons, de fractie zijnde, de nobele taak en uitdaging om dat te voorkomen.

Beide ‘wegen’ zijn aanwezig en er is inderdaad veel verschil tussen die twee. Gelukkig slaat de balans in 95% van de gevallen door naar de ὁδός τῆς ζωῆςofwel die van het leven, waardoor er weinig te klagen valt. Een prima gewaarwording om mee af te sluiten zo vlak voor de kerst. Salve! 

Lucas Verlinden

Uncategorized

Respons post-it actie bij de Medische Faculteit

Published by:

Vandaag stond asap met pennen, post-its en een whiteboard bij de Medische faculteit. Wij waren benieuwd naar jouw mening. Wat gaat goed, wat kan beter en wat mist nog op onze universiteit?
Het resultaat koppelen wij natuurlijk graag naar jullie terug! De komende week zullen we op meer plekken op de universiteit staan. Morgen staat asap in het Grotiusgebouw, woensdag in het Spinozagebouw en donderdag in de Universiteitsbibliotheek. Wil jij graag je mening geven? Kom dan langs en geef asap je mening!

Respons medisch