Tienpuntenlijst USR

Wat deed asap het afgelopen jaar?

Published by:

Ieder collegejaar verantwoordt asap zich aan jou. Wij vinden het belangrijk dat jij weet wat we hebben gedaan en of we onze beloftes van een jaar geleden wel zijn nagekomen. Tijdens de verkiezingen in 2014 presenteerden we onze Tienpuntenlijst: een lijst met onderwerpen waar asap zich in ieder geval voor zou inzetten. Met een Tienpuntenlijst willen we realistische verwachtingen scheppen: de medezeggenschap is helaas niet in staat om een hele universiteit in amper een jaar te veranderen. asap vindt het daarom al sinds de oprichting verstandig om te kiezen voor tien punten, waarmee je als medezeggenschapper in een jaar tijd druk genoeg bent.

asap wil met de Tienpuntenlijst duidelijkheid creëren voor iedereen. Het zorgt ervoor dat verantwoording kan worden afgelegd over de dingen die zijn ondernomen en in hoeverre die overeenkomen en opwegen tegen de beloftes die in de verkiezingen zijn gedaan.

Nu we binnenkort onze Tienpuntenlijst voor collegejaar 2015-2016 presenteren, is het tijd om een overzicht te bieden wat wij voor jou hebben bereikt. Hier kun je een beknopt overzicht vinden, in dit document (.pdf) vind je een uitgebreide verantwoording.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Je kunt contact met ons opnemen via deze pagina. Maar via Facebook en Twitter zijn we uiteraard ook te bereiken!

Kandidaten Verkiezingen

asap presenteert kandidatenlijst 2015

Published by:

15vanasap

Vorige week hebben de leden van asap de kandidatenlijst voor de universitaire verkiezingen vastgesteld. Twan van Erp, student communicatie- en informatiewetenschappen, voert de lijst aan. Naast hem maken Monique van Vegchel (Biologie) en Roosmarijn Lindner (Scheikunde) de top drie compleet. Twan: ‘Ik ben ontzettend trots om deze sterke lijst aan te voeren. We hebben zeer diverse kandidaten wat maakt dat asap de verschillende studenten goed zal vertegenwoordigen. Veel kaniddaten kennen elkaar al uit bestuurservaring, wat maakt dat wij vanaf het begin een sterk team zijn!’

asap doet dit jaar voor de vijfde keer mee aan de verkiezingen. In 2011 en 2012 kreeg de partij twee zetels, de twee jaren erna groeide asap naar vier zetels. De partij is al enige tijd voorbereidingen aan het treffen op weer zo’n goede verkiezingsuitslag, om ook komend jaar veel te kunnen bereiken voor de Nijmeegse student. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Tienpuntenlijst, een concrete lijst met beloftes aan de student, waar asap zich komend jaar in ieder geval hard voor gaat maken.
De verkiezingen vinden plaats van 18 tot en met 21 mei!

Dit zijn de ‘Vijftien van asap‘:

#1: Twan van Erp, Communicatie- en informatiewetenschappen
#2: Monique van Vegchel, Biologie
#3: Roosmarijn Lindner, Scheikunde
#4: Delano van Luik, Griekse en Latijnse taal en cultuur
#5: Ruud Penders, Politicologie
#6: Dylan Henssen, Geneeskunde
#7: Lonneke van der Aa, Rechtsgeleerdheid
#8: Vivianne Weijnen, Pedagogische Wetenschappen
#9: Roderick Enzerink, Geografie, Planologie en Milieu
#10: Chris Wennekendonk, Filosofie
#11: Mariëlle van Wijngaarden, Geneeskunde
#12: Rick Lukassen, Informatica
#13: Chris van Heijster, Psychologie
#14: Eva Haans, Bestuurskunde
#15: Gideon van der Hulst, Sociologie

#ruGV USR

Verslag 101e Universitaire Gezamenlijke Vergadering

Published by:

Maandag 13 april vond de 101e GV plaats. In deze GV werden onder andere de RU studentenenquête2015, culturele voorzieningen op de campus en de richtlijn rondom de judiciumregeling besproken. Ook werden er door asap een aantal zaken aan de orde gesteld, zoals digitale cursusevaluaties en Engelse taalvaardigheid van docenten!


Tienpuntenlijst USR

Digitale Cursusevaluaties

Published by:

Vorige week heeft de fractie van asap onderstaande brief naar het college van bestuur gestuurd. De brief gaat over digitale cursusevaluaties en de opkomst bij de evaluaties. In navolging van Fractie Front uit Tilburg doet asap het voorstel om meer digitale cursusevaluaties in te voeren en daarbij in te zetten op een fly-over op het scherm bij het inloggen op de studentenportal. Studenten worden hierdoor nogmaals geattendeerd dat ze de cursusevaluaties moeten invullen. Op andere universiteiten heeft dit geleid tot resultaat, dus waarom hier ook niet? Het college van bestuur reageerde gisteren zeer positief op dit voorstel in de overlegvergadering en gaat met ons in gesprek om dit in te richten!

Lees hieronder de gehele brief aan het college van bestuur:

Geacht College van Bestuur,

Kwalitatief goed onderwijs is een groot goed dat hier aan de Radboud Universiteit elke dag vorm krijgt in de cursussen die worden verzorgd door onze docenten en hoogleraren. Hoewel het onderwijs aan onze universiteit over het algemeen zeer positief wordt beoordeeld, betekent dit niet dat er geen verbeteringen mogelijk zijn. Een belangrijk middel om deze continue verbeterslag te kunnen maken zijn de cursusevaluaties, die na afloop van elke cursus worden afgneomen. Fractie asap ervaart het dan ook als zorgwekkend dat het gemiddelde invulpercentage van cursusevaluaties al jaren een dalende lijn vertoont. Dit verschijnsel lijkt sterker op te treden nu cursusevaluaties meer en meer digitaal worden afgenomen. Waar papieren evaluaties namelijk kunnen rekenen op een respons van rond de 65-70% (schatting afdeling Marktverkenning, Strategie en Ontwikkeling (MSO), RU) liggen de invulpercentages voor digitale evaluaties vaak tussen de 25-30% (schatting MSO). Toch is volgens fractie asap het digitaal invullen van cursusevaluaties wenselijk, gezien het gebruikersgemak, het verminderen van bureaucratische romslomp, de anonimiteit van de invullers en het reduceren van papierverspilling. Om het probleem van de lage respons aan te pakken willen wij dan ook graag een concreet voorstel doen, in navolging van collega-fractie FRONT van Tilburg University.

Het voorstel dat fractie FRONT heeft gedaan, vindt haar oorsprong bij de Vrije Universiteit, waar studenten bij het inloggen op een equivalent van onze portal een zogeheten fly-over op het scherm te zien krijgen die de student erop attendeert dat er nog één of meerdere cursusevaluaties open staan. De student krijgt dan direct de mogelijkheid om de cursusevaluatie in te vullen, of dit niet te doen waarbij wordt gevraagd aan te geven waarom hij/zij dit niet wil of kan doen. Door deze simpele ingreep steeg op de VU het invulpercentage van 10% naar 48,7%, een enorme verbetering. Deze methode werkt dan ook als een tweesnijdend zwaard: aan de ene kant zorgt het ervoor dat men eerder geneigd is de cursusevaluaties in te vullen door dit laagdrempelig te maken en tegelijkertijd te laten zien dat de universiteit grote waarde hecht aan het oordeel van studenten, aan de andere kant geeft het inzicht in de redenen waarom mensen een evaluatie niet in zouden willen vullen en kan hier actie op ondernomen worden (indien mogelijk en nodig). Voorts biedt een dergelijk online platform ruimte voor verdere verbeterslagen zoals het beter online terugkoppelen van ingevulde cursusevaluaties maar ook als platform voor grotere onderzoeken als de NSE en RSE. Het is echter wel belangrijk dat we de keuze voor een dergelijke manier van werken als gehele universiteit maken. Beide systemen naast elkaar laten bestaan is zowel verwarrend als kosteninefficiënt.

Fractie asap is ervan overtuigd dat deze betrekkelijk eenvoudige ingreep grote positieve gevolgen kan hebben voor de manier waarop wij omgaan met ons onderwijs en is daarnaast van mening dat het als universiteit goed is om te blijven kijken naar de manieren waarop ICT ons de mogelijkheid geeft om dergelijke processen te stroomlijnen en verbeteren. Ons voorstel past binnen deze denkwijze. Wij hopen dat u de waarde van een dergelijk systeem erkent en bereid bent hier in te investeren, een investering die zich ongetwijfeld terug zal verdienen door zowel kostenbesparing als beter onderwijs. Gezien het feit dat er op een aantal faculteiten cursusevaluaties al digitaal geschieden, lijkt een pilot op een van die faculteiten ons een goed begin.

Wij gaan hierover graag met u het gesprek aan.

Hoogachtend,

Roel  Gremmen
Fractievoorzitter

Uncategorized

Een kijkje in de keuken bij de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Published by:

10653353_966687803350122_7828681513946853956_n

Gisteren ging asap mediteren in de Studentenkerk! De sectie Activiteiten van asap had dit georganiseerd in het kader van de reeks activiteiten met als thema ‘Een kijkje in de keuken’. asap vindt het namelijk belangrijk dat studenten ook weten wat er op andere faculteiten te doen is en hoeveel bijzondere, verrassende en leuke dingen onze universiteit te bieden heeft!

Om 16:30 uur verzamelde een groepje asappers zich voor de Studentenkerk. Ook een niet-asaplid wilde graag met ons mee doen, wat wij uiteraard alleen maar leuk vonden! Theo Koster, pastoor bij de Studentenkerk, stond ons al op te wachten en begeleidde ons naar de meditatieruimte. Daar moesten we allen onze schoenen uit doen. Theo vertelde eerst over het belang van mediteren; mediteren is in een menselijk leven volgens hem net zo belangrijk als ademen en eten. In de huidige maatschappij doet men dit echter veel te weinig; op loze momentjes, zoals tijdens het wachten op de bus, of wanneer de verveling toeslaat tijdens een saai college, kijkt iedereen op zijn of haar telefoon. Daarom is er geen moment voor bezinning meer in ons dagelijks leven. Dit verklaart volgens Theo de huidige tendens in de maatschappij waaruit blijkt dat steeds meer mensen behoefte hebben aan een vorm van meditatie om te ontdekken wie ze (ook alweer) zijn.

Na deze inleiding moesten we zelf aan de slag. We kregen een meditatiebankje; een klein houten bankje waar de onderbenen onder geschoven werden en  je met je billen op moest gaan zitten. De aanwezige mannen vonden dat maar niks en stapten over naar een krukje (dat eigenlijk bedoeld is voor oudere mensen). We gingen vervolgens in verschillende rondes mediteren, waarbij we ons voornamelijk moesten concentreren op onze ademhaling. Het bleek belangrijk om deze los te laten en rustig, vanuit de buik, door de neus in te ademen. Terwijl we dit deden, moesten we ons focussen op de geluiden om ons heen. Dit maakte dat je je erg bewust werd van je eigen lichaam. Deze meditatierondes werden afgewisseld met korte pauzes waarin we moesten gaan staan en even konden bewegen. Het was een erg ontspannende en prettige ervaring!

Iedereen was positief verrast; Theo Koster had ons op een toegankelijke manier kennis laten maken met mediteren. asap wil de Studentenkerk, en met name Theo, dan ook van harte danken voor deze ervaring!

Ben jij nu ook nieuwsgierig naar de volgende activiteit van de reeks ‘Een kijkje in de keuken met asap‘? Houd onze website en Facebookpagina dan goed in de gaten. We zijn namelijk volop bezig met het bedenken en plannen van een volgende activiteit en ook die zal weer de moeite waar zijn om aan deel te nemen!