Uncategorized

De sollicitaties zijn geopend!

Published by:

Ben jij betrokken bij de Radboud Universiteit en wil jij volgend jaar de studenten vertegenwoordigen in de Universitaire Studentenraad? Wil jij een jaar lang het geluid van asap laten horen? Solliciteer dan voor een verkiesbare plek op de kandidatenlijst van asap! Stuur hiervoor uiterlijk 17 maart een motivatiebrief en je CV naar secretaris@asapnijmegen.nl. Mocht je nog vragen hebben, kom dan 7 maart tussen 12:00 en 14:00 naar onze interesselunch of spreek een van onze fractieleden aan.

Uncategorized

Gemotiveerde Kandidaten voor de Nieuwe Lijst gezocht!

Published by:

Van maandag 29 mei tot en met donderdag 1 juni vinden de verkiezingen voor de Universitaire Studentenraad 2017-2018 plaats en wij zijn op zoek naar geschikte kandidaten!

Studenten die het geluid van asap willen laten horen in de Universitaire Studentenraad, kunnen solliciteren voor een plek tussen 1 en 5 op de volgende kandidatenlijst. Een verkiesbare plek op de kandidatenlijst betekent dat je in de aanloop naar de verkiezingen betrokken bent bij het verkiezingsprogramma en dat je mee denkt over de campagneplannen. Tijdens de verkiezingsweek voer je met de andere kandidaten op de lijst campagne om met het verkiezingsprogramma zoveel mogelijk stemmen binnen te halen.

Verkozen! Wat nu?
In de Universitaire Studentenraad laat jij het geluid van asap horen. Je zorgt er onder andere voor dat de punten die voor asap belangrijk zijn bespreekbaar worden gemaakt in de vergaderingen met het College van Bestuur. In de USR-werkgroepen werk jij naar eigen interesse aan punten die jij zelf belangrijk vindt en waar jij je mee bezig wil houden en met je collega-fractieleden werk jij aan  het verkiezingsprogramma van asap. Verder houd je de actualiteit in de gaten om ervoor te zorgen dat je geen belangrijke onderwerpen mist.

Daarnaast nemen de fractieleden van asap ook naar eigen interesse zitting in een of meerdere commissies van asap. Hierin kun je je onder andere bezig houden met het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst, de campagne. Meer informatie over de commissies van asap is op onze website te vinden. De fractie en het bestuur van asap zullen door het jaar door veel samenwerken om asap draaiende te blijven houden.

Meer informatie?
Om een idee te krijgen van waar asap zich voor in zet kun je verder kijken op onze website of onze Facebook bekijken. Mis je nog informatie om je laatste twijfels weg te nemen kun je een e-mail sturen naar secretaris@asapnijmegen.nl of je kunt een van de huidige fractieleden aanspreken. Wij maken graag tijd om je meer te vertellen!

Uncategorized

Nieuwe leden Raad van Advies gezocht

Published by:

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de Raad van Advies van asap. Hieronder een profielschets om een inzicht te krijgen in de taken van de RvA.

Profielschets Raad van Advies (RvA) asap:

De Raad van Advies, die uit ten minste drie personen bestaat, heeft als doel de organen van de vereniging bij te staan, om de continuïteit van beleid binnen de vereniging te waarborgen. De Raad van Advies kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de ALV en aan het bestuur. Bij de behandeling van het beleidsplan, de begroting, het jaarverslag en het financieel jaarverslag brengt de Raad van Advies hierover een advies uit aan de ALV.

Een lid van de Raad van Advies heeft ervaring opgedaan als actief lid binnen asap. Daarnaast staat het lid op voldoende afstand van de actuele activiteiten van asap, zodat het lid op een goede en onafhankelijke manier advies kan geven. Het lid maakt bij voorkeur deel uit van de Nijmeegse academische gemeenschap (of verhoudt zich daar goed toe).

Wanneer je door de ALV goedgekeurd wordt als Raad van Advies, word je benoemd voor een termijn van twee jaar.