Uncategorized

De verkiezingen zijn begonnen!

Published by:

De verkiezingen zijn begonnen! Tot aanstaande donderdag 23:59 kan er weer gestemd worden voor de Nijmeegse medezeggenschap en wij voeren weer volop campagne om zetels te leveren voor de Universitaire Studentenraad. Ook dit jaar hebben we een sterke en concrete Tienpuntenlijst opgesteld waarmee we campagne voeren. Daarnaast hebben we ook weer een mooie kandidatenlijst met 15 betrokken studenten. Genoeg redenen om op asap te stemmen dus! We hebben de asapp een update gegeven, zodat alle informatie ook eenvoudig mobiel terug te vinden is. Download deze dus snel in de Playstore.

Screenshots asapp

Kandidaten

De Vijftien van asap!

Published by:

Van 23 mei tot en met 26 mei kan er op de Radboud Universiteit weer gestemd worden voor onder andere de Universitaire Studentenraad. Wij hebben weer 15 kanjers gevonden die dit jaar de kandidaten namens asap zijn. Bekijk hier wie dit jaar onze kandidaten zijn, wat hun motivatie voor asap is en wat zij aan de universiteit zouden veranderen!

top15

asap vraagt je mening

‘asap vraagt je mening’ bij de Medische Faculteit

Published by:

Op woensdag 20 april was asap aanwezig op de Medische Faculteit voor ‘asap vraagt je mening’.  Traditiegetrouw werd er rondgelopen met een bord met acht stellingen en een blok vol post-it’s. De Facultaire Studentenraad van de Medische Faculteit heeft ons geholpen inzicht te krijgen in wat er speelt op deze faculteit zodat de stellingen goed aansloten bij wat er speelt op deze faculteit. Zo heeft de Medische Faculteit een nieuwe vorm en inhoud aan het curriculum gegeven. Een interessant punt voor asap om naar te vragen dus. Al snel bleek uit de gesprekken dat er nog veel onduidelijkheid over het nieuwe curriculum is: studenten geven aan niet te weten wat  van ze verwacht wordt en vinden dat de voorlichting over het nieuwe curriculum beter moet. Dit was niet het enige punt waarnaar asap heeft gevraagd. Waar hebben we het nog meer over gehad met de studenten van de Faculteit der Medische Wetenschappen?

Het eilandje van Medisch opheffen
Één van de stellingen ging over de betrokkenheid van de Medische Faculteit bij de rest van de Universiteit. De studenten die asap gesproken heeft gaven aan dat ze het belangrijk vinden dat de Medische Faculteit meer wordt betrokken bij de andere faculteiten. Studenten laten weten dat ze nauwelijks iets meekrijgen van wat er op andere faculteiten gebeurt. Dat de Medische Faculteit teveel gescheiden is van de andere faculteiten heeft tot gevolg dat er veel onduidelijkheid heerst over het volgen van interfacultair onderwijs. De eerste stap die gezet moet worden om voor meer betrokkenheid te zorgen, is volgens studenten het geven van betere voorlichting over interfacultair onderwijs. Het moet toegankelijker worden om vakken op een andere faculteit te volgen.

Career Service
Een ander opvallend punt was dat veel studenten aangaven dat er een Career Service moet komen voor de studenten aan de Medische Faculteit. Omdat er geen Career Service is voor de Medische Faculteit, is het onduidelijk waar studenten terecht kunnen met vragen die gericht zijn op de arbeidsmarkt. Studenten gaven aan dat ze wel degelijk hulp kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld het solliciteren of het opzetten van een eigen onderneming.

Tevreden over wachttijd coschappen
Het is voor asap ook belangrijk om te weten wat de positieve punten zijn op de Medische Faculteit. De studenten die  asap sprak, gaven aan dat ze tevreden zijn over de invulling van de wachttijd voor de coschappen. Wel werd er opgemerkt dat er het gevoel heerst dat de loting voor de coschappen eerlijker geregeld kan worden.

Voorzieningen
Tot slot heeft asap de medische studenten gevraagd naar hun mening over de voorzieningen op de Medische Faculteit. Er werden verschillende dingen genoemd. Studenten vonden bijvoorbeeld dat de kantine en de fietsenstalling vroeg dichtgaan en dat er meer kassa´s in de kantine aanwezig zouden moeten zijn. Verder werd genoemd dat het gewaardeerd zou worden als er meer kernboeken in de bieb aanwezig zouden zijn. Ten slotte werd gesteld dat er meer faciliteiten nodig zouden zijn op het projectplein.

Post-it’s
De post-it’s die studenten hebben opgeschreven zijn grotendeels gebruikt om bepaalde stellingen nog extra kracht bij te zetten, maar er is ook wat nieuwe input geleverd:

Post-its Medisch 2e keer

We willen de studenten die input hebben gegeven hartelijk bedanken. Als je nog graag input wil geven dan kan je natuurlijk altijd mailen naar asapnijmegen@gmail.com of een comment plaatsen onder de Facebookpost.

asap vraagt je mening

‘asap vraagt je mening’ bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Published by:

asap vertegenwoordigt de belangen van alle studenten aan de Radboud Universiteit. Met studenten in gesprek gaan is erg belangrijk om deze belangen goed te kunnen vertegenwoordigen. Voor de meivakantie brachten wij een bezoek aan het Grotiusgebouw om erachter te kunnen wat de studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan het hart gaat. We hebben acht stellingen voorgelegd aan studenten waarbij zij konden aangeven hoe belangrijk zij deze stellingen vinden. Daarnaast konden studenten ook originele input leveren. In de tabel kan je zien wat de studenten van de stellingen vonden:

Rechten

 

 

 

 

 

 

 

Twee van de acht stellingen springen boven de andere uit. Studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zijn van mening dat er op de volgende gebieden nog veel ruimte is voor verbetering: de faculteit kent volgens velen een schaars aantal werkplekken en de vaste computers zijn zo mogelijk nog schaarser. Ook vinden ze dat er voor alle colleges weblectures beschikbaar moeten zijn. Na doorvraag bleek dat het faciliteren van weblectures er niet voor zou zorgen dat studenten minder vaak naar college zouden gaan. De weblectures zijn voor velen een mogelijkheid om af en toe de week flexibeler in te delen, zonder dat zij belangrijke kennis moeten missen.

Andere onderwerpen die hoog scoorden op de meter zijn: het beschikbaar stellen van oefententamens en de openingstijden van het Gerecht. Studenten op de rechtenfaculteit bereiden zich graag goed voor op tentamens door het maken van verschillende oefententamens. Wat betreft de openingstijden van het gerecht: studenten vinden het vooral vervelend dat zij ’s ochtends geen ontbijtje of een kop koffie kunnen scoren. Opvallend is dat we gemengde geluiden horen over de studieadviseurs. De een vindt dat deze naar behoren functioneren, terwijl de ander klaagt over de parate kennis van de studieadviseurs op rechtenfaculteit.

Wat gaat er goed?
Studenten op deze faculteit geven aan dat het volgen van vakken op een andere faculteit geen problemen oplevert. Ze worden goed begeleid en krijgen voldoende ruimte in de vorm van voorkeursgroepen en het beschikbaar stellen van weblectures. Zelfs het volgen van twee bacheloropleidingen waarvan er een de studie Rechtsgeleerdheid is, is mogelijk! Verder is informatievoorziening over belangrijke dingen van de studie toereikend. Over het niveau van de docenten wordt ook niet geklaagd. Waarbij het benoemenswaardig is dat de werkgroepen en scripties, die gegeven of begeleid worden door masterstudenten of PHD’s, in bijna alle gevallen voldoen aan de verwachtingen.

Post-it’s
Naast de 10 stellingen was het ook mogelijk om een opmerking op te schrijven op een post-it. Soms werd dit gebruikt om één van bovenstaande stellingen te nuanceren of kracht bij te zetten. De wc’s van het Grotiusgebouw zijn vies en aan de flaconnetjes met zeep is te zien dat de hoop op goed werkende zeeppompjes definitief is opgegeven. Aan de motivatie van studenten om alle werkgroepen te volgen ontbreekt het niet, misschien met resultaat dat deze vaak te vol zitten. Studenten geven aan dat het soms veel te druk is in een werkgroep. Een andere opmerking is dat de universiteitsbibliotheek een aparte computer heeft om boeken te zoeken. Sommige studenten missen deze mogelijkheid in de rechtenbibliotheek.

Bedankt!
We willen graag alle studenten die input hebben gegeven bedanken! Heb jij ook nog input die we kunnen gebruiken? Dan kan je natuurlijk altijd een mailtje sturen naar asapnijmegen@gmail.com.

 

Kandidaten

De Vijftien van asap stellen zich voor!

Published by:

In deze serie stellen de vijftien kandidaten van asap voor de verkiezingen van 2016 zichzelf voor. Van 23 mei tot en met 26 mei kan er weer op de kanjers van asap worden gestemd. Wie zijn onze kandidaten en wat vinden onze kandidaten belangrijk? Als laatste aan de beurt is lijsttrekker Dennis Walraven.

Naam:1 Dennis Walraven
Dennis Walraven

Leeftijd:
24

Studie:
Bestuurskunde

Andere activiteiten en hobby’s:
Naast de sportschool en borrelen ben ik groot fan van films, whiskey en kaarten. Als er een week voorbij gaat zonder een kaartje gelegd te hebben is er bijna sprake van een noodsituatie. Gelukkig deelt onze vaste rik-groep deze mening.

Favoriete plek op de campus:
Als ik een favoriete plek op de campus zou kiezen, dan is dat toch de BOW-kamer. Van de kleffe tosti’s tot de toffe mensen en foute hitjes is het eigenlijk altijd de plek voor ontspanning tussen de colleges en als je even niks te doen hebt. Van tijd tot tijd komt er zelfs een nieuwe bank, waardoor ook de ouderejaarsstudenten zich niet zelf meubilair gaan voelen. Dus voor ieder wat wils!

Motivatie voor asap:
Mijn motivatie was dat asap me de kans geeft om me komend jaar in te zetten voor de actieve student. Sinds mijn eerste jaar studeren ben ik lid van Carolus Magnus, later ben ik bestuur geweest van studievereniging BOW en het Landelijk Congres der Bestuurskunde. Verder zit ik dit jaar in de Facultaire Studentenraad Managementwetenschappen. Actieve studenten maken voor een belangrijk deel het studentenleven en daarvoor ga ik me dan ook inzetten. Daarnaast heeft asap dit jaar punten bereikt, die ik ook belangrijk vindt, zoals de RU-app en ruimere openingstijden voor de UB.

Op welk gebied kan de universiteit volgens jou een stap vooruit zetten?
Afgelopen jaar heeft asap bereikt dat er een RU-app wordt ontwikkeld en ook komend jaar is heldere communicatie vanuit de universiteit naar de studenten weer een speerpunt. Daarnaast denk ik dat het onderwijs interactiever, maar ook innovatiever kan. Ook kan het onderwijs flexibeler worden aangeboden, bijvoorbeeld door steeds meer colleges op te nemen.