Activiteiten

Post-it asap

Published by:

De afgelopen twee weken stond asap bij Thomas van Aquinostraat 5 en in het Huygensgebouw met pennen, post-its en een whiteboard. Wij waren benieuwd naar jouw mening. Wat gaat goed, wat kan beter en wat mist nog op onze universiteit? Wij hebben in ieder geval veel punten gehoord waar wij wat mee willen/kunnen, maar uiteraard koppelen wij hier ook graag wat van terug. Vandaar onderstaande afbeeldingen. Alvast bedankt voor jullie input!

Respons Management Respons Huygens 1 Respons Huygens 2

Activiteiten Agenda In de Media

asap organiseert campusrun

Published by:

campusrun (1)
Woensdag 10 december organiseert asap in samenwerking met de NSSR en ‘t Haasje de Campusrun! Het doel van deze loop is om de verbinding en het contact tussen faculteiten te vergroten. Nu blijkt het vaak onmogelijk voor een student om aan een andere faculteit vakken te volgen, verdwalen studenten Geneeskunde standaard als ze TvA betreden en hebben studenten van de Letterenfaculteit geen idee wat er allemaal gebeurt in dat groene gebouw aan de Heyendaalseweg met die rare slinger erin. Om hier aandacht voor te vragen hebben we een route van 2.0 kilometer uitgezet langs alle faculteiten.
Facts:  woensdag 10 december
van 14.00 uur tot 16.00 uur
Deelname is gratis
Bij deelname een kortingsbon van 20,- euro van Run2Day
Inschrijven kan via www.nssr.nl

Uncategorized

RU, vergeet je actieve studenten niet!

Published by:

Onze universiteit is een campus-universiteit, althans, zo typeert de Radboud Universiteit zichzelf in haar uitingen. Ook in het Strategisch Plan wordt vaak verwezen naar de campus en de toegevoegde waarde die deze heeft voor onze universiteit. Terecht, denkt asap: de campus is immers het hart van onze studentencultuur. Geen onderwijs zonder collegezalen of onderzoek zonder laboratoria, maar ook: geen studentensportverenigingen zonder het USC of studieverenigingen zonder verenigingskamers. Daarom vindt asap het een doodzonde dat juist deze groep actieve studenten door de RU lijkt te worden vergeten.

Er komt namelijk een nieuw Strategisch Plan aan, dat op 24 november ter bespreking en op 15 december ter instemming ligt voor de USR en de Ondernemingsraad. Het concept dat er nu ligt is een plan dat spreekt over de persoonlijke ontwikkeling van studenten, over verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces, over arbeidsmarktoriëntatie en over excellente studenten. Tegelijkertijd is het een plan dat niet spreekt over persoonlijke ontwikkeling buiten de collegezalen, het leerproces laat eindigen bij het tentamen, arbeidsmarktoriëntatie slechts ziet als onderdeel van de opleiding en excellentie definieert als een Honours-programma of dubbelstudie. In andere woorden, een plan dat de meerwaarde van de nevenactiviteiten waar veel studenten zo hard voor werken, niet ziet.

Volgens asap is een actief studentenleven wél iets waar een universiteit met recht trots op mag zijn. Er is weinig betere arbeidsmarktoriëntatie dan het runnen van je eigen bedrijf, zoals dat kan bij de Aesculaaf, of mooiere kans voor je persoonlijke ontwikkeling dan het besturen van een vereniging, het regisseren van een toneelstuk of sporten op topniveau. Zelfs als blijkt na een jaar dat je geen ondernemer, bestuurder of topsporter wil worden is dat nog steeds pure winst: weten wat je niet wil is immers ook ontwikkeling. En wat te denken van excellentie? Is een student die een voltijdstudie volgt en daarnaast zichzelf ontwikkelt bij een lokale politieke partij of Navarone naar het Cultuurcafé haalt niet excellent? asap betwijfelt het.

Om die reden adviseren wij het college van bestuur het volgende: geef actieve studenten de waardering die ze verdienen. Benadruk dat de Radboud Universiteit écht staat voor haar campus en alles wat de actieve student daaraan bijdraagt, en durf dat ook aan de buitenwereld te tonen! Zet het in het nieuwe Strategisch Plan, voeg de daad bij het woord en laat zien dat toponderwijs op de beste brede universiteit van Nederland ook buiten de collegezalen plaatsvindt.

asap strijdt ook dit jaar weer binnen en buiten de vergaderzaal voor de actieve student en zal dat ook altijd blijven doen. We verwachten van het college van bestuur hetzelfde.

Uncategorized

RU, laat de kans voor digitale ontwikkeling niet voorbijgaan!

Published by:

Het punt digitalisering is momenteel een veelbesproken onderwerp. En terecht vindt asap. Op veel faculteiten zijn de digitale voorzieningen immers nog niet op orde: basisvoorzieningen zoals werkende WiFi en genoeg computerwerkplekken zijn niet overal een gegeven.

De Radboud Universiteit loopt ver achter op de andere Nederlandse universiteiten met het implementeren van digitale middelen in het onderwijs. Dit strookt niet met de mening die de Radboud Universiteit uitdraagt, namelijk dat ze een universiteit met een hoge onderwijskwaliteit wil zijn en blijven. Daarvoor heeft zij zeven kwaliteitskenmerken geformuleerd in de notitie Kwaliteit, binding en duidelijkheid in het onderwijs van 11 april 2013, waaronder verwevenheid met het onderzoek, toetsing en diversiteit van onderwijsvormen. Deze punten lenen zich bij uitstek uitstekend voor het steken van extra geld en energie in digitalisering. Een stapje in de goede richting is het nu lopende weblecturesproject, maar asap is van mening dat er nog veel meer uit digitalisering in het onderwijs te halen valt.

ANS publiceerde op 9 september een artikel waarin stond dat minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap extra geld beschikbaar stelt voor projecten die open en online onderwijs stimuleren. Volgens woordvoerder Martijn Gerritsen waren er nog geen concrete projecten die hiervoor in aanmerking zouden komen. Het gaat in dit geval om een subsidie van €100.000,- per project waarvan 50% van de totale projectkosten uit eigen middelen moet komen. Dit lijkt asap alleszins een goede gelegenheid om extra geld te gebruiken voor goed ICT-gebruik in het onderwijs. Zo zou er eens gedacht kunnen worden aan het opnemen van kennisclips en massive open online courses als toevoeging op het onderwijs. De faciliteiten die daarvoor aangeschaft moeten worden, zouden ook uitstekend ingezet kunnen worden voor het digitaliseren van het eigen, ‘besloten’ onderwijs. In dat geval zou er dus niet alleen een prachtig visitekaartje gemaakt worden voor bijvoorbeeld nieuwe masterstudenten, maar zou met die faciliteiten ook eindelijk eens gekeken kunnen worden naar het vernieuwen en innoveren van het eigen onderwijs.

Reeds op 27 februari 2013 pleitte asap middels een stuk op de website van ANS voor online colleges. Toen al werd gewaarschuwd dat de Radboud Universiteit achter zou lopen op andere universiteiten en toen al werd er gewezen op de vele voordelen dat online open onderwijs met zich mee zouden brengen. Nu, anderhalf jaar later, doet zich de kans voor om open online onderwijs voordelig te bevorderen. asap hoopt dat die niet onbenut wordt gelaten.