asap

De RU-app komt er!

Published by:

De Radboud Universiteit krijgt een app die studenten toegang gaat bieden tot het persoonlijke rooster, Osiris en Blackboard. Bovendien kan de app pushberichten sturen over opleidingspecifieke zaken. De verwachting is dat studenten de app vanaf collegejaar 2016-2017 kunnen downloaden.

Op initiatief van studentenpartij asap is de universitaire studentenraad erin geslaagd het college van bestuur te overtuigen tot invoering van deze app.

Lang gekoesterde wens

“Dit is een lang gekoesterde wens van veel studenten. Door deze app zal niet alleen de communicatie tussen universiteit en studenten verbeteren, maar zullen studenten zich ook meer betrokken voelen bij de universiteit”, aldus Twan van Erp, fractievoorzitter asap.

Testen

Voor de app in gebruik wordt genomen zal een panel van studenten de app testen om de ‘kinderziektes’ eruit te halen.

asap in de USR-werkgroepen

asap in de USR-werkgroepen (2)

Published by:

De leden van de Universitaire Studentenraad werken samen in onder andere werkgroepen om verbeterpunten op de universiteit aan te pakken of om aan andere zaken te werken. Ook asap is vertegenwoordigd in deze werkgroepen en wij laten jullie graag weten wat de werkgroepen doen. Deze keer is de USR-werkgroep Activiteiten aan bod.

Namens asap zitten Roosmarijn, Monique en Twan in de USR-werkgroep Activiteiten. Verder zitten ook Michelle Everard (Akkuraatd) en Maarten Heinemann (Akkuraatd) in deze werkgroep en ook Daan Verwaaij (Check), die tevens voorzitter is.

De werkgroep Activiteiten houdt zich onder andere bezig met evenementen om de medezeggenschap onder de aandacht te brengen. Zo is op 3 december de Dag van de Medezeggenschap georganiseerd en komt er dit jaar weer een medezeggenschapsgala. Daarnaast wordt de medezeggenschap in de week van 18 april nog eens extra gepromoot, wanneer de kandidaatstellingen voor de volgende verkiezingen plaatsvinden.

Verder is de werkgroep Activiteiten druk met de organisatie van de Campusnacht, die dit jaar van donderdag 25 februari op vrijdag 26 februari plaatsvindt. De eerste editie van de Campusnacht vorig jaar was een groot succes en ook dit jaar worden er veel activiteiten georganiseerd. Ten slotte praat deze werkgroep mee over de organisatie van de Dag van het Studentbestuur, wanneer de Nijmeegse studentbestuurders in het zonnetje worden gezet voor hun inzet.

Kortom, een belangrijke werkgroep die leuke activiteiten organiseert die ten goede komen aan het studentbestuur en de medezeggenschap in Nijmegen.

asap

Help mee je opleiding te verbeteren!

Published by:

Deze week hebben alle studenten een uitnodiging ontvangen per e-mail om de Nationale Studentenenquêtense2015-nl_460px 2016 in te vullen. Deze enquête bestaat uit vragen over allerlei aspecten van jouw opleiding en zo kun jij helpen je opleiding te verbeteren! Er zijn ook nog eens mooie prijzen te winnen, zoals een half jaar collegegeld of een jaar lang gratis sporten op het Radboud Sportcentrum! Voor de medezeggenschap is het ook belangrijk dat zoveel mogelijk studenten deze enquête invullen, omdat wij de studenten met behulp van de resultaten goed kunnen vertegenwoordigen. Afgelopen jaar is naar aanleiding van de Nationale Studentenquête bijvoorbeeld gesproken over het niveau Engels van docenten, de voorbereiding op de beroepsloopbaan en het goed terugkoppelen van cursusevaluaties naar studenten.

Op dit laatste punt heeft de Radboud Universiteit nog niet goed geluisterd naar de studenten, want er zijn nog geen concrete voornemens om de resultaten van de Nationale Studentenenquête openbaar te maken. De resultaten gaan alleen vertrouwelijk voor bespreking naar de opleidingscommissies, de Facultaire Studentenraden en de Universitaire Studentenraad. Op deze manier kunnen wij de studenten niet zichtbaar vertegenwoordigen en omwille van de transparantie willen wij graag zien dat studenten gewoon inzage krijgen in de resultaten. Wij zullen met het College van Bestuur in gesprek blijven gaan om dit te bereiken.

Uncategorized

Tussentijdse terugkoppeling Tienpuntenlijst

Published by:

In plaats van een verkiezingsprogramma, hanteert asap een Tienpuntenlijst. Daarmee wordt meer duidelijkheid gecreëerd, zodat het voor de student helder is waar asap voor staat en waar asap zich mee bezig houdt. De Tienpuntenlijst zorgt er ook voor dat er een duidelijke en concrete terugkoppeling kan plaatsvinden over datgene tpl 15-16wat asap voor de student aan het bereiken is. Hieronder is te lezen dat de fractie goed op weg is om de punten op de Tienpuntenlijst 2015-2016 te realiseren. Op dit moment koppelt de fractie dit vast beknopt terug, zodat het ook tijdens de rit duidelijk is dat de fractie hard werkt aan de Tienpuntenlijst. Vlak voor de volgende verkiezingen komt de fractie met een uitgebreide terugkoppeling van het hele collegejaar.

#1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges

  • Er is een USR-werkgroep ICT recentelijk opgestart, waarin fractielid Roosmarijn zitting neemt als voorzitter. Hier wordt goede aandacht besteed aan weblectures.
  • Fractielid Roosmarijn doet op verschillende plaatsen navraag naar hoe het staat met de weblectures.

#2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app

  • Er is een USR-werkgroep Communicatie ingesteld die zich o.a. hiermee bezighoudt, waarin fractielid Twan zitting neemt als voorzitter.
  • Twan wordt namens de studentengeleding betrokken bij het proces van de ontwikkeling van de RU-app.

#3 Investeer in meer specialisatie in de master

  • Er is een USR-werkgroep Onderwijs ingesteld die zich o.a. hiermee bezig houdt, waarin fractieleden Delano en Twan zitting nemen.
  • Deze werkgroep is bezig met een enquête aan de medezeggenschapsorganen, waarin input over o.a. dit punt gevraagd wordt.

Continue reading