asap zoekt nieuwe bestuursleden

Ben jij je al volop aan het oriënteren op het komende collegejaar en lijkt het jou wel wat om de belangen van studenten te behartigen? Ook buiten de Universitaire Studentenraad kun je als bestuurder van asap een steentje bijdragen.

asap vindt het enorm belangrijk dat studenten de kans krijgen zichzelf te ontplooien en de ruimte krijgen om bepaalde zaken zelf in te delen. De invulling van de verscheidene functies ligt daarom slechts voor een deel vast:

  • De voorzitter is de eindverantwoordelijke voor het reilen en zeilen van het bestuur. Kerntaken zijn het maken van agenda’s voor en het voorzitten van vergaderingen, het overzicht houden over de nog te vervullen taken en het uitzetten van de grote lijnen. Daarnaast is de voorzitter zowel binnen het bestuur als voor derden het centrale aanspreekpunt. Als gezicht van de vereniging moet de voorzitter vastberaden en betrokken zijn.
  • De vicevoorzitter neemt de taken van andere bestuursleden over bij afwezigheid en neemt zitting in / geeft leiding aan de meeste commissies. De vicevoorzitter kan een flexibele houding aannemen en is multi-inzetbaar.
  • De secretaris heeft een aantal vaste taken binnen het bestuur, zoals het bijhouden van de mail, het notuleren van vergaderingen en het updaten van het ledenbestand. Secuur zijn is een essentiële eigenschap voor deze functie.
  • De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het boekhoudprogramma Conscribo.

De overige taken worden vervolgens onderling verdeeld:

  • Commissies. De bestuursleden worden evenredig over de commissies verdeeld, waarbij iedereen plaatsneemt in minimaal twee van vijf commissies: Formele Activiteiten, Informele Activiteiten, Kandidatenlijst, Tienpuntenlijst en Campagne.
  • Campagneleider. Dit jaar draagt de vicevoorzitter de verantwoordelijkheid voor het campagnetraject. Zo stippelt hij de campagnestrategie uit, zorgt hij ervoor dat iedereen gemobiliseerd wordt en dat de vereniging beschikt over online en offline campagnemateriaal.
  • Website en social media. De vicevoorzitter en de Commissaris Externe Betrekkingen dragen dit jaar zorg voor de online aanwezigheid van asap. Hieronder valt het bijhouden van de website (die dit jaar compleet vernieuwd is), het posten van updates op de sociale kanalen en het ondertitelen van de (fractie)vlogs.
  • Interne betrekkingen. Hieronder valt onder meer ledenbinding.
  • Externe betrekkingen. Deze taken zijn dit jaar door het vijfde bestuurslid op zich genomen (Commissaris Extern Betrekkingen), waarbij zij poogt het netwerk van asap te vergroten – bijvoorbeeld door samen met partners activiteiten te organiseren, waarvan het Nijmeegs Studentendebat een voorbeeld is – en de zichtbaarheid onder studenten van de Radboud Universiteit te vergroten.

Ben je enthousiast, maar ga je graag eens met ons in gesprek? Neem contact op met onze secretaris via secretaris@asapnijmegen.nl. Overtuigd? Solliciteren kan door je cv en motivatiebrief te mailen naar sollicitaties@asapnijmegen.nl. Geef daarbij aan welk takenpakket je voorkeur zou hebben.