Commissies

In het collegejaar 2017-2018 heeft asap in totaal vijf actieve commissies waarbinnen studenten zich actief inzetten voor de partij en de medezeggenschap. Zou je graag zitting willen nemen in een commissie en daarmee onderdeel zijn van de scherpste partij van de RU? Stuur dan een interessemailtje naar secretaris@asapnijmegen.nl

Commissie Informele Activiteiten
Deze informele commissie houdt zich bezig met de organisatie van de tweemaandelijkse themalunch en met het verzorgen van leuke activiteiten voor zowel leden als niet-leden van asap. De partij zoekt voor dergelijke activiteiten graag de samenwerkingen op met andere vereniging. Zo is deze commissie al een aantal jaar verantwoordelijk voor Levend Cluedo, een gezamenlijke avond met de Juridische Faculteitsvereniging.

Commissie Formele Activiteiten
Een nieuwe commissie, die zich zal, onder de noemer asap on tour, bezig gaan houden met het organiseren van formele activiteiten op de campus. Hierbij kan gedacht worden aan een lunchlezing of een debatavond. Deze commissie is daarnaast verantwoordelijk voor de bekende ‘asap vraagt je mening’, waarbij studenten campusbreed op een laagdrempelige manier input kunnen leveren.

Commissie Lijst
Leden van asap houden zich in deze commissie bezig met het vinden van geschikte kandidaten voor de Universitaire Studentenraad. Elk jaar levert deze commissie een lijst van vijftien kandidaten. Hierbij tracht asap ernaar de studenten zo goed mogelijk te representeren.

Commissie Tienpuntenlijst
Binnen deze commissie is er ruimte om te brainstormen over zaken die spelen op de universiteit en andere thema’s die de aandacht verdienen. Voor de verkiezingen stelt deze commissie een lijst op met tien punten waar asap zich het volgende collegejaar in de Universitaire Studentenraad voor in wil zetten.

Campagnecommissie
De Campagnecommissie houdt zich bezig met alles omtrent de campagneweek in mei. Leden denken onder meer na over (ludieke) acties om de Nijmeegse student ervan te overtuigen dat asap zijn of haar stem verdient.