asap in de USR-werkgroepen (1)

De leden van de Universitaire Studentenraad werken samen in onder andere werkgroepen om verbeterpunten op de universiteit aan te pakken. Ook asap is vertegenwoordigd in deze werkgroepen en wij laten jullie graag weten wat de werkgroepen doen. Deze keer is de USR-werkgroep Onderwijs aan bod.

Namens asap hebben fractielid Delano en fractielid Twan een plek in deze werkgroep en Delano is tevens voorzitter. Verder zitten ook Thomas Bonekamp (SOFv), Myrthe Martinot (NSSR) en Caspar Safarlou (De Vrije Student) in deze werkgroep.

De werkgroep is momenteel bezig met het opstellen van een enquête voor leden van de opleidingscommissies en de facultaire studentenraden om input te verzamelen aangaande onderwijszaken. Onderwerpen die bijvoorbeeld in deze enquête terug zullen komen zijn de spreiding van de studielast en het niveau Engels van docenten, maar ook een aantal verkiezingsonderwerpen van asap, te weten goede tentaminering en specialisatie in de master.

De werkgroep Onderwijs zal de resultaten van deze enquête verwerken in een notitie, die zal worden aangeboden aan het College van Bestuur. Het is de taak van de werkgroep om met goede en kritische aanbevelingen te komen met betrekking tot onderwijs. Op deze manier kan het College van Bestuur bewust worden gemaakt van knelpunten en kan het College hierop actie ondernemen.

Reageer