#15 Mart de Vree

STEM MART

Over mij
Mijn naam is Mart de Vree, ik ben 22 jaar oud en vierdejaarsstudent European Law School (richting binnen Rechtsgeleerdheid). Op dit moment ben ik Praeses der N.S.V. Ovum Novum. Mijn favoriete plek om de campus is de geheime koffietent. Waar die zit, ga ik niet vertellen. 
Waarom asap?
Gedurende mijn bestuursjaar heb ik veel contact onderhouden met de Radboud Universiteit. In Nijmegen zijn veel studenten die zichzelf naast hun studie willen ontwikkelen. Ik wil de kennis die ik heb opgedaan in mijn bestuursjaar omzetten in praktische informatie voor de universiteit. Op die manier kan de universiteit actieve studenten straks nog beter ondersteunen.