#2 Seray van Montfort

STEM SERAY

Over mij
Ik ben Seray van Montfort, 21 jaar oud en ik zit in mijn tweede jaar van de bachelor psychologie. Vanaf mijn eerste jaar ben ik al actief bij mijn studievereniging SPiN. Hier neem ik dit jaar ook deel in het bestuur en vervul ik de functie van secretaris. Gedurende mijn bestuursjaar ben ik in toenemende mate in aanraking gekomen met de organisatorische kant van de universiteit en heb ik het belang van goede student vertegenwoordiging en medezeggenschap van dichtbij meegemaakt. Dit was voor mij ook een grote motivator om me komend jaar in te zetten in de USR. De studententijd is de uitgelegen tijd om jezelf te ontplooien. In de USR wil ik het belang van persoonlijke ontwikkeling en de ondersteuning daarvan benadrukken, want bij het bewerkstelligen van persoonlijke ontwikkeling is goede begeleiding van essentieel belang. Naast de studie en bestuurstaken maak ik graag tijd vrij om met vrienden af te spreken, speel ik piano en gitaar en kook ik graag.
Waarom asap?
Ik heb gekozen voor asap omdat asap zich inzet voor realistische en haalbare doelen. asap behaalt deze doelen door constructief samen te werken met anderen partijen en samen tot een uitkomst te komen die de studenten het beste dient. Deze constructieve en open houding sluit aan op mij als persoon. Ik ga graag het gesprek aan en ik vind het belangrijk om samen tot een oplossingen te komen. Wat mij nog meer van asap aanspreekt is dat asap een kritische partij is die het verleden evalueert en met die opgedane kennis vooruitkijkt naar verbeterpunten voor de toekomst. Zo wil asap leren van de door het coronavirus noodzakelijk gemaakte veranderingen in het onderwijs. Zo werden colleges het afgelopen jaar voornamelijk opgenomen. asap wil dat colleges, naast fysieke colleges, standaard worden opgenomen. De mogelijkheid om colleges terug te kijken werd door veel studenten als positief ervaren en zorgt tot toegankelijker en meer flexibel onderwijs. Daarnaast heeft asap persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel. Dat vind ik erg belangrijk. Als voorloper van persoonlijke ontwikkeling is een gedegen studentenbegeleiding een belangrijke predictor voor zelfontplooiing en succes op de studie. Zeker in deze tijd valt het belang van goede ondersteuning van studenten niet te onderschatten. asap zet zich in voor een verduidelijking en verbetering van de zorgstructuur van de universiteit. Hierin heeft asap in samenwerking met de universiteit al een aantal flinke stappen gezet. Met veel stemmen kan asap ook volgend jaar het verschil maken in de USR en zich inzetten voor betere studentenwelzijn.