#4 Rick Spierings

STEM RICK

Over mij
Mijn naam is Rick Spierings, 24 jaartjes oud en sinds september volg ik een pre-master geschiedenis aan de Radboud Universiteit nadat ik de docentenopleiding geschiedenis heb afgerond aan de Hogeschool van Arnhem Nijmegen. Het uitgangspunt van mijn vorige opleiding was dat de student werd gezien als partner in de vorming van het onderwijs. Dit had al snel als gevolg dat ik mij verbonden voelde met onderwijs. Tussen de vele stages door heb ik mijzelf 2 jaar kunnen inzetten als lid binnen de medezeggenschap op de Han als lid en anderhalf jaar als voorzitter van de facultaire medezeggenschapsraad van de faculteit educatie. Buiten de voorzitterstaken waren voornamelijk mijn aandachtspunten de organisatieverandering, cultuurverandering binnen de Han en de nadere invulling van de kwaliteitsafspraken en de studievoorschotmiddelen binnen de faculteit educatie. Daarnaast was ik lid van het College van Beroep voor de Examens en de Geschillenadviescommissie van de Han. Als lid van de medezeggenschap en met name tijdens het voorzitterschap van de faculteitsraad heb ik ervaring opgedaan om de stem van de student te laten horen in tijden dat een organisatie snel verandert. In de vrije tijd die overblijft staat het contact met vrienden op de eerste plek en vind je ons regelmatig borrelend en pratend in een café of restaurant (de horeca uitgaven zijn aanzienlijk geslonken door de coronacrisis).
Waarom asap?
Ik geloof in de actieve rol die studenten op zich kunnen nemen in het reilen en zeilen van de Radboud Universiteit. Onderwijs maken studenten en onderwijzers samen. Hoewel mijn lidmaatschap nog maar kort is voel ik mij verbonden met asap waar constructieve en professionele medezeggenschap hoog in het vaandel staat. asap zet zich in voor een gedegen studentenbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling waarbij het welzijn van studenten een voorwaarde is tot studiesucces en zelfontplooiing. De student is in de afgelopen jaren onder druk komen te staan door de verandering in de financiering en de toenemende prestatiedruk vanuit de maatschappij. Het is mijn standpunt dat het hoger onderwijs een rol heeft in het ontwikkelen van een passende begeleiding voor de studenten. Deze begeleiding moet er niet alleen op gericht zijn om problematiek te verhelpen, maar juist te voorkomen. De juiste voorlichting voor studenten en een heldere zorgstructuur moet ervoor zorgen dat de student ook zelf de regie in handen neemt. Voorkomen is beter dan genezen. Als lid van asap wil ik daarom mijn steentje bijdragen aan het studentenwelzijn. Normaliter zijn campagnes voor mij een uitgelezen kans om in gesprek te raken met een brede groep kiezers. Hoewel asap bestaat uit een gemêleerde groep studenten vind ik het belangrijk én interessant om in verkiezingstijd het gesprek ook buiten de partij te zoeken. Ik wil als vertegenwoordiger toegankelijk zijn voor álle studenten waarbij de persoonlijke en informele gesprekken het beste bij mij passen. Door de coronacrisis zal dit er anders uitzien. Ik hoop dat wij met elkaar een weg kunnen vinden om dit gesprek toch met kiezers te voeren via andere kanalen, er is een hoop mogelijk in de digitale wereld. Want ik haal mijn voldoening en inspiratie uit een goed gesprek met nieuwe ideeën.