#5 Stijn van der Velden

STEM STIJN

Over mij
Mijn naam is Stijn van der Velden, ik ben 22 jaar en zit momenteel in mijn 4e jaar van de studie geneeskunde. Gedurende mijn bachelor ben ik actief geweest in verschillende commissies waaronder de feestcommissie en de weekendcommissie. Daarnaast ben ik dit jaar de assessor van de medische faculteit. Dat houdt in dat ik de medische studenten vertegenwoordig in alles overleggen die over het onderwijs gaan. Hierdoor heb ik gezien welke bijdrage je als student kan leveren in de organisatie van onze faculteit en universiteit en hoe belangrijk het kan zijn dat je van je laat horen.
Waarom asap?
De studie geneeskunde heeft een aparte leerlijn professionaliteit. De bedoeling van deze leerlijn is het begeleiden van de professionele ontwikkeling van jou als student gedurende je studie. Veel studenten die deze leerlijn al een aantal jaar gevolgd hebben geven aan hier veel profijt van te hebben gehad. Persoonlijke ontwikkeling en studentenbegeleiding zijn daarom voor mij belangrijke punten binnen de visie van asap. Daarnaast heeft asap het afgelopen jaar laten zien te willen werken aan oplossingen voor problemen die onze universiteit teisteren, maar hierbij niet op te gaan in hun idealisme en te blijven kijken naar wat reëel is.
Zelf heb ik ontzettend veel plezier beleefd aan de extracurriculaire activiteiten die ik heb mogen ondernemen gedurende mijn studie. Helaas heeft alles wat er het afgelopen jaar gebeurd is ertoe geleid dat deze lol op een lager pitje staat voor onze huidige studenten. Ik vind het daarom belangrijk dat (wanneer iedereen zijn of haar prikje gehad heeft) het weer mogelijk wordt om naast je studie ook andere leuke dingen te doen, zoals een commissie. asap zet zich hier allemaal voor in en heeft het hoog op het prioriteitenlijstje staan.