#9 Gwendolyn Hermans

STEM GWENDOLYN

Over mij
Ik ben Gwendolyn, 21 jaar oud en ik zit in mijn derde jaar van psychology. De afgelopen jaren heb ik een bestuursjaar gedaan bij SPiN als secretaris en een bestuursjaar bij een koepelvereniging als penningmeester. Volgend jaar mag ik hier nog, vol enthousiasme, een derde jaar bij aanplakken als commissaris formele aangelegenheden bij N.K.S.W. Kompanio en hopelijk ook een fsr jaar bij sociale wetenschappen. Verder voetbal ik bij F.C. Kunde en ben ik regelmatig te vinden bij Aegee activiteiten. Ik vind het dan ook leuk om te reizen en een terrasje te pakken met vrienden.
Waarom asap?

Tijdens mijn bestuursjaar bij SPiN en tijdens mijn studie zelf, in de Engelse track van psychologie, is mij duidelijk geworden dat internationale studenten vaak nog een vergeten groep zijn binnen de universiteit en dat de intergratie met Nederlandse studenten en de Nederlandse studentencultuur vaak nog lastig is. Verenigingen zijn erg belangrijk op de universiteit en wat zij bieden aan studenten. asap zet al goede stappen om internationale studenten te helpen en dit is dan ook een van de keuzes dat ik voor asap heb gekozen. Ik wil mij graag inzetten om hier nog meer stappen in te zetten, om bijvoorbeeld meer een cultuur te krijgen die er is voor de internationale student als actieve student.

In mijn jaren op de universiteit ben ik er achtergekomen dat studeren op maat, zonder kwaliteitsverlies, zoals “flexibel studeren” van groot belang is voor de welzijn van de student en voor de mogelijkheden om meer te kunnen naast studeren. Hier kunnen nog stappen in gezet worden en daar wil ik mij graag sterk voor maken.

Daarnaast heb ik geleerd dat het belangrijk is dat studenten gehoord en gezien worden. Alleen op die manier kunnen we als student ook invloed uitoefenen op het onderwijs dat we krijgen. Om die reden zit ik al drie jaar in de evaluatiecommissie van mijn jaar bij psychology en sta ik nu kandidaat voor de USR en de FSR van sociale wetenschappen.

Mijn keuze voor asap is vooral gekomen omdat zij deze punten ook belangrijk vinden en in het contact dat ik al had met de USR vond ik dat asap een fijne, constructieve manier van handelen had. Ze stellen idealistische maar haalbare doelen en hebben dan ook al veel bereikt binnen de universiteit.