asap on tour Faculteit der Managementwetenschappen en Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 

Op 12 februari was asap on tour bij de Faculteit der Managementwetenschappen en op 14 februari was asap on tour bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Op beide Faculteiten is asap in gesprek gegaan en daar doet asap graag verslag van.

Faculteit der Managementwetenschappen

Voor de Faculteit had asap twee stellingen voorbereid: ‘Werkcolleges zouden niet door studentassistenten gegeven moeten worden’ en ‘Minorruimte moet verspreid worden over het gehele jaar’. Uit de diverse gesprekken met studenten bleek het volgende:

De meeste studenten gaven aan geen bezwaar te hebben tegen werkcolleges gegeven door studentassistenten. Wel zijn er enkele voor- en nadelen besproken. Zo gaven studenten aan dat de kwaliteit van het onderwijs gegeven door sommige studentassistenten beter zou mogen, maar ook werd aangegeven dat studentassistenten zich beter kunnen inleven in studenten die het onderwijs volgen.

Over de verspreiding van de minorruimte waren de studenten waar wij mee hebben gesproken aardig verdeeld. Voordelen van de minorruimte in één half jaar is dat dit meer de mogelijkheid biedt om een half jaar stage te lopen of naar het buitenland te gaan. Anderzijds maakt dit het moeilijker om nominaal ofwel inleidende vakken, ofwel meer verdiepende vakken te volgen.

Behalve de stellingen is asap natuurlijk ook over andere zaken in gesprek gegaan.

 • In het Management Studiecentrum is onduidelijkheid over waar je stil moet zijn en waar niet.
 • Eten en drinken in het Elinor Ostromgebouw wordt als duur beschouwd.
 • De begeleiding van internationale studenten mag toegankelijker worden.
 • Er zou meer waardering mogen zijn voor het lopen van stage op de universiteit.
 • In sommige gevallen wordt het Engels van docenten nog steeds als storend ervaren.
 • Colleges zijn soms ver uit elkaar gepland op dezelfde dag.
 • Er zijn meerdere platformen zoals Osiris, Brightspace en de mail. Dit werkt onprettig.
 • Hoewel er een boekenwinkel op de campus is, verkoopt niet de boeken die nodig zijn bij vakken.
 • Er is geen veganistische melk in ieder café van de RU.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Studenten op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bleken doorgaans erg tevreden over de faculteit. Twee dingen vielen echter op:

 • Veel studenten gaven aan meer vrije keuzeruimte te willen, bijv. in het derde jaar (om naar het buitenland te gaan of om onderwijs aan een andere faculteit te volgen). De vraag is echter of dit binnen het programma mogelijk is i.v.m. het civiel effect.
 • Meermaals genoemd werd dat de FdR studenten enerzijds aanmoedigt om zich naast hun studie te ontwikkelen (sociaal, maar ook via vrijwilligerswerk, bijbanen, etc.), maar dat zij vervolgens weinig flexibel is als het aankomt op het opnemen van hoorcolleges of het missen van werkgroepen. Het niet beschikbaar stellen van hoorcolleges werd door studenten bovendien als ‘schools’ ervaren.

Met een aantal van deze punten is asap natuurlijk al bezig in de USR, sommige punten zijn nieuwe input waar asap mee aan de slag kan.

Wil je meer weten over dat waar asap mee bezig is? Check onze website, Facebook en Instagram!

Wil je vaker je mening geven of meer weten over medezeggenschap en asap? Neem dan contact op of wordt lid! We zien je graag asap!

Word lid! Contact