Verslag ‘asap vraagt je mening’ bij de faculteit der Rechtsgeleerdheid

In de asap on tour week is asap weer hard aan de slag gegaan om de meningen van studenten te verzamelen. Op 3 oktober brachten wij een bezoek aan het Grotiusgebouw om studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid te vragen om hun mening. Tien stellingen zijn voorgelegd aan studenten, waarbij zij konden aangeven welke drie stellingen zij het belangrijkste vonden en wat het meest leeft op hun faculteit. Drie van de tien stellingen steken boven de andere stellingen uit. Deze stellingen lichten we hieronder kort toe.

Gezonde en goedkope maaltijd
De stelling ‘op de universiteit kan ik terecht voor een gezonde en goedkope maaltijd’ werd aangegeven als belangrijkste stelling. De studenten zijn het oneens met de stelling. Daarbij geven ze aan dat de huidige maaltijden te duur zijn.

Weblectures
Op de tweede plek kwam de stelling ‘ik heb voldoende toegang tot weblectures van mijn hoorcolleges’. De studenten zijn oneens met de stelling. Zij vinden dat voor alle colleges weblectures beschikbaar zouden moeten zijn. Het faciliteren van weblectures wordt door studenten vaak genoemd in ‘asap vraagt je mening’ en opnieuw geven studenten aan dat dit voor hen een belangrijk punt is.

Bibliotheek
Op een derde plek komt de stelling ‘de bibliotheek van de faculteit der Rechtsgeleerdheid moet op zondag open zijn’ Studenten zijn van mening dat zij ook op zondag toegang moeten hebben tot de bibliotheek. De toegang tot boeken speelt hierbij een belangrijke rol.

RU-app en sites
Daarnaast zijn er nog een aantal punten die opvallen. De RU-app is vrij onbekend bij studenten aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid. Zij kijken verbaasd op dat er een app is voor de studenten van de Radboud Universiteit en vragen zich af of deze app zinvol zal zijn voor hen. Slechts een enkeling weet van het bestaan van de app. De RU-sites vinden zij daarnaast onduidelijk en niet overzichtelijk. Zij denken dat hier nog ruimte is voor verbetering.

Bedankt!
We willen graag alle studenten die input hebben gegeven bedanken! De input die is geleverd zal worden meegenomen worden door onze fractie. Heb jij ook nog input die wij kunnen gebruiken? Dan kun je natuurlijk een mailtje sturen naar: secretaris@asapnijmegen.nl

Reageer