Verslag ‘asap vraagt je mening’ bij de Medische Faculteit

In week 48 staat asap weer op verschillende plekken op de universiteit om studenten om hun mening te vragen. Op 28 november was de faculteit der Medische Wetenschappen aan de beurt met ‘asap vraagt je mening’. Aan hen werden tien stellingen voorgelegd en gevraagd de belangrijkste stellingen aan te geven. Daarnaast was er ook ruimte voor de studenten om eigen ideeën en verbeterpunten aan te dragen.

Werkplekken en rooster

Studenten zijn over het algemeen positief over hoe de zaken geregeld zijn op de faculteit. Zo wordt er aangegeven dat er voldoende studie- en werkplekken zijn. Deze werkplekken worden goed gebruikt en het enige verbeterpunt is om nog meer stopcontacten te faciliteren. De meningen zijn verdeeld over de roostering en tijdig beschikbaar maken van het onderwijsrooster. Een enkele student gaf hierbij aan dat het tijdig bekend maken van het rooster goed gaat, alleen dat er nog verbeteringen kunnen worden getroffen wat betreft het rooster zelf. Het rooster werkt te lastig en langzaam.

Fietsenstallingen

Een punt dat eruit sprong tussen de tien stellingen is de stelling ‘ik ben tevreden over de fietsenstallingen op mijn faculteit’. Dit is een punt dat al langer speelt bij de faculteit, maar tot op heden is hier nog geen goede oplossing voor gevonden. Mochten er nieuwe fietsenstallingen komen dan zouden studenten deze ook graag overdekt zien.

Vertrouwenspersoon en begeleiding

De bekendheid van de vertrouwenspersoon is zeer beperkt. Studenten vragen zich af wat een vertrouwenspersoon doet en wanneer je er terecht kan. Daarnaast hebben zij geen idee waar zij gegevens over de vertrouwenspersoon kunnen vinden. Studenten zijn over het algemeen negatief over de begeleiding in het maken van keuzes wat betreft het te volgen studiepad. Zij geven aan dat er tot op heden onvoldoende begeleiding is.
Naast onze stellingen werden er door studenten nog een aantal andere zaken vermeld. De WiFi werkt nog steeds niet optimaal en werkt niet altijd. Over de stages in het buitenland is weinig informatie te vinden en studenten weten daarom ook niet of het makkelijk is om een (master)stage te volgen.

Bedankt!
We willen graag alle studenten die input hebben gegeven bedanken! De input die is geleverd zal worden meegenomen worden door onze fractie. Heb jij ook nog input die wij kunnen gebruiken? Dan kun je natuurlijk een mailtje sturen naar: secretaris@asapnijmegen.nl

 

Reageer