Verslag ‘asap vraagt je mening’ bij FNWI

Op donderdag 6 oktober was asap aanwezig op de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica in het Huygensgebouw om studenten naar hun mening te vragen en input te verzamelen. We vroegen studenten van tien stellingen aan te geven welke drie stellingen zij het belangrijkst vonden en of zij het met de stelling eens of oneens waren. Van verschillende studenten van de faculteit der FWNI hebben we input gekregen over thema’s die spelen op deze faculteit. Zo heeft de faculteit te maken met steeds meer opleidingen die in het Engels worden aangeboden, gaat het printen voortaan via het systeem Péage en is de maatregel om het BSA op te hogen, niet doorgegaan. Naast onze tien stellingen konden studenten ook zelf onderwerpen aandragen door deze op een post-it te schrijven. 

Engelstalige opleidingen

De stelling ‘Het is goed dat steeds meer opleidingen in het Engels worden aangeboden’ werd door studenten het vaakst aangegeven als een van de drie belangrijkste stellingen. Vrijwel alle studenten waren het met deze stelling eens. Studenten lijken op deze faculteit dus blij met deze ontwikkeling!

Het bindend studieadvies (BSA) en energieneutraal

Twee andere veelgekozen stellingen waren de stellingen over het bindend studieadvies (BSA) en over de energieneutrale universiteit. De meeste studenten vinden het goed dat het BSA niet is opgehoogd en studenten vinden dit ook een van de belangrijke zaken die op dit moment speelt. Daarnaast vond de meerderheid van de studenten dat het jaar 2030 te laat is om de Radboud Universiteit energieneutraal te laten zijn. Zij vinden dus dat dit eerder zou moeten gebeuren.

De RU-sites, de RU-app en Péage

Tot slot werden ook de websites van de RU, de RU-app en het gebruik van Péage veel genoemd. Opvallend was hierbij vooral dat studenten heel ontevreden zijn over het printsysteem Péage dat vanaf augustus bij FNWI is ingevoerd. We kregen ook te horen dat het systeem bijvoorbeeld voor buitenlandse studenten niet functioneel is, omdat zij met een buitenlands rekeningnummer geen saldo kunnen opwaarderen via iDeal. De meeste studenten waren over het algemeen redelijk tevreden over de RU-sites en de RU-app, maar nog niet iedereen heeft de app gedownload. 

Bedankt!

We willen graag alle studenten die input hebben gegeven bedanken! Heb jij ook nog input die we kunnen gebruiken? Dan kan je natuurlijk altijd een mailtje sturen naar secretaris@asapnijmegen.nl.

Reageer