Verslag ‘asap vraagt je mening’ bij Sociale Wetenschappen

Voor de tweede keer deze week liep een delegatie van asap met koffie, thee en een bord vol stellingen over de campus. Het Spinozagebouw was de eindbestemming en daarmee de locatie van een nieuwe ‘asap vraagt je mening’. Ditmaal werd input gegenereerd van studenten aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Ruimtegebrek
Eén van de punten die het vaakst naar voren is gekomen tijdens het uurtje, is het feit dat er onvoldoende studieruimte is. In ruimtes waar er in stilte kan worden gewerkt, wordt dit vaak niet nageleefd. Studenten zien daarnaast graag dat er meer ruimte wordt vrijgemaakt voor groepswerk en dat deze plekken niet langer bezet worden gehouden door individuen. Verder klaagt men over het geringe aantal zitplaatsen.

Een deel van dit probleem zal getackeld worden wanneer het nieuwe gebouw in 2020 is opgeleverd (de bouw start in 2018), maar tot die tijd moet er een passende oplossing komen. De plannen voor de nieuwbouw zijn al vergevorderd en studenten voelen zich onvoldoende geïnformeerd.

Overige opmerkingen
Positieve geluiden zijn er over het gebruik van de RU-app, die dit jaar op initiatief van asap is gelanceerd. Studenten zijn tevreden met de overzichtelijke interface en gebruiken het in steeds grotere mate voor hun rooster.

De botanische tuin blijft een heikel punt. De plek wordt bijna niet bezocht. Dat het leven van een Spinozaganger sowieso niet altijd over rozen gaat, bleek onder andere uit de grote ergernis aan de langzaam openende deuren van het gebouw en aan het aanbod in het DE-café. Ook hier maken we melding van.

Bedankt!
Een woord van dank voor iedereen die deze week de tijd heeft genomen zijn of haar mening te geven. De verzamelde input zal worden meegenomen door onze fractie. Heb jij ons deze week toevallig gemist, maar heb je wel iets waar wij mee aan de slag zouden kunnen of zelfs moeten gaan? Schroom dan zeker niet om ons een mailtje sturen, alle input is welkom: secretaris@asapnijmegen.nl.

Reageer