Verslag asap vraagt je mening Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Op 23 maart was asap met een aantal van haar leden te vinden in het Grotiusgebouw om de Rechtenstudent aan de tand te voelen over actuele onderwerpen – kortom, het was tijd voor een nieuwe ‘asap vraagt je mening’.

Duurzaamheid bleek wederom een belangrijk thema.  Vrijwel alle studenten zijn van mening dat de universiteit beter over haar plannen moet communiceren. Een enkeling geeft aan graag via sociale media op de hoogte te willen worden gehouden. Naast duurzaamheid komt ook arbeidsmarktoriëntatie komt als aandachtspunt uit de bus. Studenten hebben het gevoel niet goed genoeg te worden voorbereid op het leven na de universiteit. Velen laten daarnaast weten de weg naar Career Service nog niet te hebben gevonden of het aanbod te schaars te vinden.

Geregeld positief zijn de geluiden over de app van de Radboud Universiteit, al blijkt nog niet iedereen op de hoogte te zijn van de lancering. Sinds het begin van dit collegejaar is de applicatie, een initiatief van asap, te downloaden op alle smartphones. Onder andere roosterzaken en studievoortgang zijn handig en overzichtelijk geïntegreerd. Het Grotiusgebouw gooit ook hoge ogen en wordt zelfs ‘de eyecatcher van de universiteit’ genoemd, maar de rest van de campus blijft achter. Veel collegezalen zijn aan vervanging toe.

Andere thema’s die aan bod kwamen zijn onder meer studie- en scriptiebegeleiding en innovatieve onderwijsvormen. Ook op deze vlakken lijkt er nog winst te behalen.

Reageer