Academic minor Dutch Language and Culture

(English follows Dutch) Afgelopen maart heeft Thom Teulings (asap) een opiniestuk geschreven waarin hij pleit voor een minor Nederlandse taal en cultuur. Naar aanleiding van dit stuk heeft de Universitaire Studentenraad, op initiatief van asap, een notitie geschreven om dit te verwezenlijken. Tijdens de afgelopen commissievergaderingen kwam de rector langs …

Read More

Kwaliteitsafspraken

Met het invoeren van het leenstelsel is geld vrijgekomen om te investeren in het onderwijs. In samenspraak met studenten wordt bepaald waar en hoe het geld moet worden ingezet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Rick Spierings (asap), Jasper van Ulsen (asap) en Jasmijn Vos (AKKUraatd) zijn samen …

Read More

Xe asap bestuur verkozen

Vanavond is het Xe asap bestuur verkozen op de Jaarlijkse ALV. Het IXe bestuur presenteerde haar jaarverslagen en nam afscheid, waarna het Xe bestuur is ingestemd. Het nieuwe asap bestuur voor collegejaar 2020-2021 bestaat uit: Tycho Paulissen – voorzitter Xander van Ulsen – vicevoorzitter Lara Mascini – secretaris Cas van …

Read More