Thema-avond: levendige campus

English follows Dutch Op woensdag 12 mei organiseert asap een thema-avond die in het teken staat van de levendige campus, in de breedste zin van het woord. De avond wordt georganiseerd in samenwerking met Radboud Green Office. Zij zullen de avond aftrappen met een mooi introductie van het onderwerp. Vervolgens …

Read More

Update proctoring

Het afgelopen jaar heeft het gebruik van Proctorio ter discussie gestaan, waarin de afweging gemaakt moest worden of het gebruik van dit surveillance middel te rechtvaardigen is. Met andere woorden: er moest bepaald worden of de voordelen van Proctorio opwegen tegen de nadelen die het gebruik van Proctorio met zich …

Read More

Fractie-update maart

¬†Prefer to read this in English? Click here! Elke maand zullen wij een update van de fractie delen op de website. In deze updates vertelt de fractie wat speelt binnen de USR, welke zaken naar voren zijn gekomen in de Gemeenschappelijke Vergadering en wat de opinie van asap is. De …

Read More