Bestuur asap

English follows Dutch

IXe Bestuur der studentenpartij asap 2019-2020

Annelies Ekelmans – voorzitter
Hi allemaal! Mijn naam is Annelies Ekelmans en ik ben de voorzitter van het IXe bestuur van asap. Sociale en medische wetenschappen zijn wel mijn ding: ik heb namelijk een bachelor psychologie en nu studeer ik geneeskunde. Als je aan mij vraagt wat mijn hobby’s zijn, dan word ik ongemakkelijk omdat ik dan niet verder kom dan ‘sociale activiteiten’. Ik kan gelukkig ook sporten aan het lijstje toevoegen, ik ben dol op hardlopen. Ik kijk erg uit naar het komende jaar en ik heb veel vertrouwen in het IXe bestuur, de IXe fractie en alle leden van asap.
Jordy Broekmeulen – vicevoorzitter
Hallo! Mijn naam is Jordy, student bestuurskunde en ik rond dit jaar mijn master af. Daarnaast ben ik vicevoorzitter bij asap. Hiervoor heb ik al eens een bestuursjaar bij de Jonge Democraten gedaan maar ik was nog niet ‘uitbestuurd’. De ervaring die ik daar heb opgedaan neem ik mee in mijn nieuwe functie hier, maar er is vast nog genoeg te leren bij studentenpartij asap. In mijn vrije tijd sport ik graag, waaronder hardlopen, spinnen of zwemmen dus als iemand naast een brainstormavond of ALV nog energie heeft, ga een keer mee.
Merel Peereboom – secretaris
Hallo! Ik ben Merel Peereboom en tweedejaars bestuurskundestudent. Ik vind het leuk om mij te verdiepen in de politiek en ben in Nijmegen dan ook actief geweest als bestuurslid van de Jonge Democraten. Na de JD was ik echter ook nog toe aan een andere bestuursuitdaging in een compleet andere functie. Ik heb enorm veel zin om mij dit komende jaar in te zetten als secretaris voor studentenpartij asap. In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit met vriendinnen en houd ik van borrelen. Daarnaast breng ik mijn passie voor koken graag tot uitdrukking bij mijn baantje bij Julia’s pasta.
Jasper Markesteijn – penningmeester

Ik ben Jasper Markesteijn en komend jaar mag ik de functie van penningmeester bekleden. Na een bachelor Rechtsgeleerdheid in Utrecht heb ik besloten naar Nijmegen te verkassen voor de duale master Onderneming & Recht. Tijdens mijn minor Klassieke Cultuur aan de Radboud had ik al zijdelings kennis kunnen maken met de vereniging. Vrijwel meteen na mijn switch van universiteit werd ik door asap met open armen ontvangen en het voelde echt als een warm bad. Naast de studie houd ik enorm van de klassieke oudheid en, volgens sommigen iets te hard, zingen onder de douche. Ik heb ontzettend veel zin in mijn termijn en weet zeker dat de fractie, de leden en wij als bestuur er een prachtig jaar van gaan maken.

 

Heb je vragen of opmerkingen? Kom met ons in contact!

 


Annelies Ekelmans – President

Hi everyone! My name is Annelies Ekelmans and I am the president of the IX Board of asap. Social and medical sciences are my thing, since I have received my bachelor’s degree of psychology and I am now studying medicine. If you ask me about my hobbies, I might get uncomfortable, because all I can get is ‘social activities’. Fortunately, I can also add sports to the list, I am a fan of running.
I am looking very much forward to this year and I have much faith in the IX Board, the members of the university student council and of course all asap members!

Jordy Broekmeulen – Vice President

Hello! I am Jordy, student public administration and I’m finishing my master currently. This year I will be the vice president of asap. Before becoming a member here, I’ve been the treasurer of the Jonge Democraten. The experience I got there will benefit me in my new position here, but I’m sure there is still enough to learn. When I’m off work or studying, I like to run, bike or swim around at the sport center. So if someone still has some energy after a brainstorm session or GMM, let me know and join!

Merel Peereboom – Secretary

Hello! I am Merel, 23 and a second year public administration student. I like to deepen my knowledge about politics and I have been active as a board member of Young Democrats Nijmegen. After the Young Democrats, I was ready for another board experience in a completely different board position. I am really looking forward to committing myself as a secretary for studentparty asap.
In my spare time I like to go out with friends to have a drink. Furthermore I like to bring out my passion for cooking at my job at Julia’s Pasta.

Jasper Markesteijn – Treasurer

I’m Jasper Markesteijn, 21 years old and next year I will hold the position of treasurer. After obtaining my Bachelor’s degree in law at Utrecht University I’ve now moved to Nijmegen for my dual Master’s program Corporation & Law. During my minor Classical Culture at Radboud University I’ve been able to indirectly get to know the association. Almost immediately after my switch asap received me with open arms and it really felt like a warm bath. Besides my studies I love classical history and singing under the shower, often a little too loudly according to some. I’m very excited for the coming year and I’m convinced that our students council members, the members of the association and we as a board are going to make it an absolutely amazing year!