Bestuur asap

English follows Dutch

Xe Bestuur der Studentenpartij asap
Tycho Paulissen – Voorzitter

Hey allemaal! Mijn naam is Tycho Paulissen en ik mag dit jaar de functie van voorzitter van asap bekleden. Ik kom uit Boxtel, een dorp tussen Eindhoven en Den Bosch, en ik studeer Geografie, planologie en milieu. Dit jaar hoop ik mijn bachelor van deze studie te behalen. Daarnaast vind ik het leuk om te voetballen, te genieten van een speciaalbiertje en om een eind te gaan fietsen. Hopelijk wordt het een mooi asap-jaar, ik heb er zin in om dit samen met mijn bestuursgenoten te verwezenlijken!

Riley Kapelle –  Vicevoorzitter

Mijn naam is Riley Kapelle, geboren op 01-01-2000 en ben de komende maanden de vicevoorzitter van deze mooie studentenpartij! Momenteel ben ik bezig met het schrijven van mijn scriptie en zit ik in mijn 4e en hopelijk laatste jaar van mijn bachelor, Geografie, planologie en milieu. Verder vind ik het leuk om met mijn vrienden speciaalbieravonden te organiseren, ben ik in mijn vrije tijd keeper in het zaalvoetbal, vind ik alles dat met wintersport te maken heeft geweldig en heb ik een obsessie voor zinloze feitjes. Daarnaast heb ik, in de ogen van sommigen, een redelijk bijzondere bijbaan. Ik ben namelijk kistendrager op begrafenissen.
Ik heb heel veel zin om mij met mijn grote dosis enthousiasme in te zetten voor asap en alle actieve studenten van Nijmegen! Op naar een mooi jaar.

Tom van der Wulp – Secretaris

Ik ben Tom van der Wulp en ik zal voor de rest van dit jaar de rol van secretaris vervullen in het Xe bestuur van asap. Op het moment ben ik 3e jaars Bestuurskundestudent en ben ik bezig met een minor Conflictstudies. Ik ben een enthousiaste sportliefhebber en beoefenaar, ik doe zelf aan hockey en coach een team. Ook ben ik een trotse Feyenoord fan. Naast mijn studie en hobby’s werk ik aan de redactie van het online radioprogramma en podcastreeks “People Power”. Ik zie ontzettend er naar uit om met de leden van asap — en alle andere studenten van de Radboud — op een constructieve manier te werken aan medezeggenschap en de toekomst van de Radboud Universiteit. Ik kijk uit naar een gezellige en productieve tijd.

Cas van Wijk – Penningmeester

Ik ben Cas en ik zal aankomend jaar de functie van penningmeester binnen Xe bestuur van asap op mij nemen. Ik ben dit jaar begonnen aan mijn 3e jaar bachelor bestuurskunde. Ik houd erg van koken (vooral van het daarna opeten met een lekker borreltje), en speel graag gitaar. Toen ik vorig jaar eens bij asap kwam kijken, kreeg ik meteen een goed gevoel bij de partij, ik voelde me meteen thuis! Een paar maanden later mag ik dan al jullie penningmeester zijn, voor mij een uitdaging en vooral een hele mooie kans. Ik zie er uit naar dit jaar en ik ben er van overtuigd dat het bestuur, de fractie en de leden dit jaar samen gaan werken naar een gezond en sterk asap!

Benieuwd naar onze voorgangers? Je vindt ze hier!


 English

Tycho Paulissen – President

Hi everyone! My name is Tycho Paulissen and this year I will be the president of asap. I come from Boxtel, a village between Eindhoven and Den Bosch, and I study Geography, Planning and Environment. This year I hope to finish my bachelor. I also like to play football, enjoy a crafts beer and go cycling. Hopefully it will be a great asap year, I am looking forward to achieving this together with my board members!

Riley Kapelle – Vice President

My name is Riley Kapelle, born on 01-01-2000 and I am for the next few months the vice president of this beautiful student party! I am currently writing my thesis and I am in my 4th and hopefully final year of my bachelor, Geography, planning and environment. I also enjoy organizing craft beer evenings with my friends, I am a goalkeeper in indoor football in my spare time, I think everything related to winter sports is great and I have an obsession with pointless facts. In addition, in the eyes of some, I have a fairly special part-time job: I am a coffin carrier at funerals. I am really looking forward to dedicate myself with my large dose of enthusiasm to asap and all active students of Nijmegen!

Tom van der Wulp – Secretary

My name is Tom and I will fulfill the role of secretary on the Xth board of asap for the rest of this year. At the moment I am a 3rd year student of my bachelor Public Administration and I am doing a minor Conflict Studies. I am an avid sports fan and practitioner, I play fieldhockey myself and I coach a team. I am also a proud Feyenoord fan. In addition to my studies and hobbies, I work on as an editor of the online radio program and podcast series “People Power”. I really look forward to working constructively with the members of asap – and all other Radboud students – on the future of Radboud University. I look forward to a fun and productive time.

Cas van Wijk – Treasurer

My name is Cas and I will take up the position of treasurer within the Xth board of asap next year. This year I started the 3rd year of my bachelor public administration. I really enjoy cooking (especially eating it afterwards with a nice drink), and I enjoy playing the guitar. When I came to asap last year, I immediately got a good feeling about the party, I immediately felt at home! A few months later I may already be your treasurer, for me a challenge and above all a very nice opportunity. I look forward to this year and I am convinced that the board, group asap and the members will work together this year towards a healthy and strong asap!

Any questions? Contact us!