Bestuur asap

English follows Dutch


Xe Bestuur der studentenpartij asap 2020-2021

Tycho Paulissen – Voorzitter
Hey allemaal! Mijn naam is Tycho Paulissen en ik mag dit jaar de functie van voorzitter van asap bekleden. Ik kom uit Boxtel, een dorp tussen Eindhoven en Den Bosch, en ik studeer Geografie, planologie en milieu. Dit jaar hoop ik mijn bachelor van deze studie te behalen. Daarnaast vind ik het leuk om te voetballen, te genieten van een speciaalbiertje en om een eind te gaan fietsen. Hopelijk wordt het een mooi asap-jaar, ik heb er zin in om dit samen met mijn bestuursgenoten te verwezenlijken!
Xander van Ulsen – Interim-vicevoorzitter
Hallo! Ik ben Xander van Ulsen en bestuurskundestudent. Inmiddels loop ik al een aantal jaren rond bij asap en mocht ik twee jaar geleden in de Universitaire Studentenraad zitting nemen namens de partij. Binnen de USR heb ik mij voornamelijk beziggehouden met thema’s rondom het actieve studentenleven, persoonlijke ontwikkeling en duurzaamheid. Het komende halfjaar zal ik de rol van vicevoorzitter op mij nemen en mij op een andere manier inzetten voor asap en de medezeggenschap. Ik kijk er erg naar uit om samen te werken met mijn andere bestuursleden, de fractie en alle leden en we gaan er samen een mooi (medezeggenschaps)jaar van maken!
Lara Mascini – Interim-secretaris
Mijn naam is Lara Mascini en de komende tijd vervul ik de functie van secretaris bij asap. Ik ben student geneeskunde en bedrijfskunde en heb mij de afgelopen jaren ingezet binnen verschillende studentenorganisaties. Ik vind het actieve studentenleven belangrijk en heb daarom ook eerder in de Universitaire Studentenraad zitting genomen als koepelvertegenwoordiger van de studentenverenigingen. Dit halfjaar wil ik me graag inzetten om samen met de leden van asap onze vier fractieleden te ondersteunen en op die manier op te komen voor de belangen van studenten.
Cas van Wijk – Penningmeester

Hoi! Ik ben Cas en ik zal aankomend jaar de functie van penningmeester binnen Xe bestuur van asap op mij nemen. Ik ben dit jaar begonnen aan mijn 3e jaar bachelor bestuurskunde. Ik houd erg van koken (vooral van het daarna opeten met een lekker borreltje), en speel graag gitaar. Toen ik vorig jaar eens bij asap kwam kijken, kreeg ik meteen een goed gevoel bij de partij, ik voelde me meteen thuis! Een paar maanden later mag ik dan al jullie penningmeester zijn, voor mij een uitdaging en vooral een hele mooie kans. Ik zie er uit naar dit jaar en ik ben er van overtuigd dat het bestuur, de fractie en de leden dit jaar samen gaan werken naar een gezond en sterk asapMet geel-zwarte groet, Cas van Wijk. 

Benieuwd naar onze voorgangers? Je vindt ze hier!


 English

Tycho Paulissen – President

Hi everyone! My name is Tycho Paulissen and this year I will be the president of asap. I come from Boxtel, a village between Eindhoven and Den Bosch, and I study Geography, Planning and Environment. This year I hope to finish my bachelor. I also like to play football, enjoy a crafts beer and go cycling. Hopefully it will be a great asap year, I am looking forward to achieving this together with my board members!

Xander van Ulsen – Interim vice President

Hello! I am Xander van Ulsen and student public administration. I have been around asap for a number of years now and two years ago I was member of the University Student Council on behalf of the party. Within the USC I mainly focused on themes around active student life, personal development and sustainability. In the coming half year I will fulfil the role of vice president and commit myself in a different way to asap and student participation. I am really looking forward to working with my other board members, group asap and all members and we are going to make it a great year together!

Lara Mascini – Interim secretary

My name is Lara Mascini and I will fulfill the position of secretary at asap for the coming period. I am a student of medicine and business administration and have worked in various student organisations in the past years. I think active student life is important and that is why I have previously served on the University Student Council as umbrella representative of the student associations. This half year I would like to work together with the members of asap to support our four group members and in this way stand up for the interests of students.

Cas van Wijk – Treasurer

Hi! My name is Cas and I will take up the position of treasurer within the Xth board of asap next year. This year I started the 3rd year of my bachelor public administration. I really enjoy cooking (especially eating it afterwards with a nice drink), and I enjoy playing the guitar. When I came to asap last year, I immediately got a good feeling about the party, I immediately felt at home! A few months later I may already be your treasurer, for me a challenge and above all a very nice opportunity. I look forward to this year and I am convinced that the board, group asap and the members will work together this year towards a healthy and strong asap! With yellow and black greetings, Cas van Wijk.

Any questions? Contact us!