Bestuur asap

V.L.N.R.: Gwendolyn Hermans & Daniël Kaptein

Gwendolyn Hermans – Voorzitter / Chair

Mijn naam is Gwendolyn Hermans en ik heb dit jaar de eer om voorzitter te zijn van het XIIe bestuur der asap en tevens het opheffingsbestuur. Ik ben een vijfde jaars bachelor student psychologie die het mooie Naarden omgeruild heeft voor het even mooie Nijmegen en daar al met veel plezier een ruime vier jaar woon. De afgelopen jaren ben ik ook actief als bestuurslid geweest bij SPiN, het SOFv, N.K.S.W. Kompanio, en als assessor op de Faculteit Sociale Wetenschappen. Samen met Daniël probeer ik dit jaar bij asap de opheffing in zulke goed mogelijke banen te leiden en er een mooi laatste jaar van te maken.

Hopelijk tot op een van onze laatste activiteiten.

Veel liefs,

Gwendolyn Hermans Voorzitter asap (in ontbinding) 2022-2023


My name is Gwendolyn Hermans and this year I have the honor of being chair of the XIIth board of asap and also the dissolution board. I am a fifth-year bachelor’s student Psychology who has exchanged the beautiful Naarden for the equally beautiful Nijmegen and has been living there with great pleasure for over four years. In recent years I have also been active as board member at SPiN, SOFv, N.K.S.W. Kompanio, and as assessor at the Faculty of Social Sciences. Together with Daniël I am trying to manage the dissolution in the best possible way at asap this year and to make it a good last year.

Hopefully see you at one of our last activities.

Lots of love,

Gwendolyn Hermans

Chair asap (in dissolution) 2022-2023

Daniël Kaptein – Penningmeester & Waarnemend Secretaris / Treasurer & Acting Secretary

Hoi! Ik ben Daniël Kaptein, masterstudent Besturen van Veiligheid en ik ben penningmeester en waarnemend secretaris van het opheffingsbestuur van asap. Ik hou me bezig met de financiële kant en de administratieve kant rond de opheffing, wat toch nog een flinke kluif is. Naast deze bezigheden voor asap loop ik stage bij het Ministerie van Justitie & Veiligheid, als stagiair Capaciteitsopbouw bij de Directie Europese en Internationale Aangelegenheden. De spaarzame vrije uurtjes die nog overblijven spendeer ik het liefst met een goed glas speciaalbier voor mijn neus en vrienden naast mij. Ik streef ernaar om de opheffing van asap netjes af te ronden en een knallend eindfeest te organiseren!

Daniël Kaptein

Penningmeester & Waarnemend Secretaris asap (in ontbinding 2022-2023)


Hi! I’m Daniël Kaptein, Master’s student Management of Security and I am treasurer and acting Secretary of the dissolution board of asap. I’m dealing with the financial side and the administrative side of the dissolution, which is still a big job. In addition to these activities for asap, I am doing an internship at the Ministry of Justice & Security, as an intern Capacity building at the Directorate of European and International Affairs. I prefer to spend the few free hours that remain with a good glass of specialty beer in front of me and friends next to me. I strive to neatly complete the dissolution of asap and organize a smashing end party!

Daniel Kaptein

Treasurer & Acting Secretary asap (in dissolution 2022-2023)