asap zoekt nieuwe bestuursleden

Ben jij je al volop aan het oriënteren op komend collegejaar en lijkt het jou wel wat om de belangen van studenten te behartigen? Neem je geen genoegen met de status quo, ben je daadkrachtig en heb je visie? Studentenpartij asap is op zoek naar nieuwe bestuursleden die het verschil willen maken.

Over asap
asap is de grootste en scherpste studentenpartij in de Nijmeegse universitaire medezeggenschap en is na de vierde verkiezingsoverwinning op rij dit collegejaar met vier zetels vertegenwoordigd in de Universitaire Studentenraad. asap staat voor een hoge mate van transparantie, het best mogelijke onderwijs en kansen voor iedere student om zichzelf te kunnen ontplooien. Met een sterke focus op een flexibele universiteit en een kritisch en fris karakter is asap al jaren een constante factor in de Universitaire Studentenraad.

“Bij asap ben ik in aanraking gekomen met een hoop enthousiaste studenten van verschillende faculteiten, die allemaal hetzelfde doel nastreven: een zo prettig mogelijk studieklimaat. In de Universitaire Studentenraad krijg je de kans om je medestudenten op het hoogste niveau te vertegenwoordigen en echt iets voor elkaar te krijgen.” – Xander van Ulsen, fractievoorzitter

Een bestuursjaar bij asap
Ook buiten de Universitaire Studentenraad kun je als bestuurder van asap een steentje bijdragen door plaats te nemen in het dagelijks bestuur van de partij. Samen met de andere bestuursleden ben je (eind)verantwoordelijk voor het uitzetten van de partijlijnen, het organiseren van formele en informele activiteiten en de zichtbaarheid van de partij. Aangezien wij het enorm belangrijk vinden dat studenten de kans krijgen zichzelf te onplooien en de ruimte krijgen om bepaalde zaken zelf in te delen, ligt de invulling van de verscheidene functies slechts voor een deel vast:

  • De voorzitter is de eindverantwoordelijke voor het reilen en zeilen van het bestuur. Kerntaken zijn het maken van agenda’s voor en het voorzitten van vergaderingen, het overzicht houden over de nog te vervullen taken en het uitzetten van de grote lijnen. Daarnaast is de voorzitter zowel binnen het bestuur als voor derden het centrale aanspreekpunt. Als gezicht van de vereniging moet de voorzitter vastberaden en betrokken zijn.
  • De vicevoorzitter neemt de taken van andere bestuursleden over bij afwezigheid en neemt zitting in / geeft leiding aan de meeste commissies. De vicevoorzitter kan een flexibele houding aannemen en is multi-inzetbaar.
  • De secretaris heeft een aantal vaste taken binnen het bestuur, zoals het bijhouden van de mail, het notuleren van vergaderingen en het updaten van het ledenbestand. Secuur zijn is een essentiële eigenschap voor deze functie.
  • De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het boekhoudprogramma Conscribo.

De overige taken worden vervolgens onderling verdeeld:

  • Commissies. De bestuursleden worden evenredig over de commissies verdeeld, waarbij iedereen plaatsneemt in minimaal twee van de vijf commissies (Activiteiten, Inhoudelijk, Lijst, Campagne, Online & Grafisch).
  • Campagneleider. Dit jaar draagt een lid van asap de verantwoordelijkheid voor het campagnetraject, maar de voorzitter en secretaris zijn ook nauw betrokken bij deze commissie. Hierbij wordt de campagnestrategie uitgestippeld, iedereen gemobiliseerd en de beschikbaarheid van online en offline campagnemateriaal geregeld.
  • Website en social media. De penningmeester en vicevoorzitter dragen dit jaar zorg voor de online aanwezigheid van asap. Hieronder valt het bijhouden van de website (die dit jaar compleet vernieuwd is), het posten van updates op de sociale kanalen en het ondertitelen van de (fractie)vlogs.
  • Interne betrekkingen. Hieronder valt onder meer ledenbinding.
  • Externe betrekkingen. Deze taken zijn dit jaar door de voorzitter opgenomen, waarbij hij poogt het netwerk van asap te vergroten – bijvoorbeeld door samen met partners activiteiten te organiseren en de zichtbaarheid onder studenten van de Radboud Universiteit te vergroten.

“Of je nu al jaren in de leerlingenraad/opleidingscommissie hebt gezeten of weinig ervaring hebt met medezeggenschap, een bestuursjaar bij asap kan ik iedereen aanraden. Ik kwam direct in een warm bad terecht en heb mezelf en de universiteit een stuk beter leren kennen.” – Luuk Diekema, voorzitter

Interesse?
Ben je enthousiast, maar heb je vragen of ga je graag eens met ons in gesprek? Neem vrijblijvend contact op met Luuk Diekema via voorzitter@asapnijmegen.nl. Overtuigd? Solliciteren kan t/m woensdag 19 juni door je cv en motivatiebrief te mailen naar sollicitaties@asapnijmegen.nl. Geef daarbij aan welk takenpakket je voorkeur zou hebben.