Conclusie thema-avond: Studentenwelzijn

 Prefer to read this in English? Click here!

Op donderdag 18 februari heeft asap in samenwerking met de JFV Nijmegen en Frisse Gedachtes een thema-avond georganiseerd met betrekking tot het studentenwelzijn. Een thema dat zeker in de huidige tijd veelbesproken is en in het geding dreigt te komen. Hoe voelen studenten zich in deze tijden? Wat zou de Radboud Universiteit kunnen doen om het studentenwelzijn te verbeteren? Tijdens de thema-avond zijn de volgende kernpunten naar voren gekomen: hulp vanuit de universiteit, bespreekbaar maken van welzijn en financiële situatie.

Hulp vanuit de universiteit

Het aanbod van hulp vanuit de universiteit is er, maar er wordt nog een te hoge drempel door studenten ervaren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de studentenpsycholoog. Je moet eerst een hele lijst invullen voordat een afspraak gepland is en je concreet hulp hebt. Ook is het onvoldoende duidelijk met welk probleem/vraag je bij wie terecht kan. Dit vraagt veel (onnodig) uitzoekwerk van de student. Er zijn veel wegen, maar het is onduidelijk waar alles naartoe gaat. Daarnaast hebben sommige studenten het idee van het kastje naar de muur te worden gestuurd. De communicatie vanuit de universiteit is attent, maar zou scherper kunnen. Toch merken wij dat er vanuit de universiteit wel veel initiatief blijkt, zeker sinds het uitbreken van de coronacrisis.

De aanwezigheid van een mentor in het eerste jaar wordt door veel studenten als positief ervaren. De mentor is daar niet alleen om te praten over studieresultaten, maar ook over integratie op de nieuwe universiteit en anderen zaken die bij het studeren komen kijken. Na het eerste jaar ontbreekt de mentor, waardoor deze taak (vaak) op de studieadviseur valt. Een mogelijke oplossing hiervoor zou zijn: een verlenging van het mentor-traject voor studenten die dit wensen.

Ambities kunnen stress bezorgen. Daarom pleit een deel van de aanwezigen voor het meer betrekken van alumni tijdens en naast de studie. Naast de succesverhalen zouden ook de mindere ervaringen gedeeld moeten worden. De weg naar je dromen is namelijk niet zonder obstakels en van fouten maken leer je.

Toch gaat er (gelukkig) ook heel veel goed op de universiteit. Er is veel sportaanbod, de gebouwen worden zoveel mogelijk opengehouden om te studeren en er worden cursussen als mindfulness en yoga aangeboden. Er mist soms wel wat uitdaging. We merken zelf dat het hebben van een uitdaging in deze tijd energie kan opleveren en goed is tegen de verveling. Hier zou de universiteit meer in kunnen doen door bijvoorbeeld (gratis) cursussen van een maand aan te bieden. Dit zou dan in kleine groepen kunnen plaatsvinden, zodat je ook wat nieuwe mensen leert kennen. Hierdoor sluit je niemand buiten. Daarnaast geldt ook hier dat de universiteit studenten dient aan te moedigen om deze cursussen te volgen en het aanbod kenbaar te maken. Er moet wel opgepast worden dat dit niet te beklemmend overkomt.

Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid hebben de studieadviseurs alle studenten een e-mail gestuurd met de vraag hoe het met ze gaat. Hierbij werd ook aangegeven dat studenten langs konden komen met vragen en stelden ook bepaalde initiatieven voor, zoals bijvoorbeeld Frisse Gedachtes. Het praten met een (anonieme) student kan ervaren worden als laagdrempelig. De persoonlijke benadering van de studieadviseurs werd als erg prettig beschouwd en laat zien dat zij betrokken zijn. Studieadviseurs op andere faculteiten zouden een soortgelijke e-mail kunnen sturen.

Hoewel er (achter de schermen) hard gewerkt wordt aan een flowchart op de website waar je de juiste hulp kan vinden, blijft het voor nu nog onvoldoende duidelijk waar je de juiste hulp kan vinden. Er blijven zorgen dat studenten niet de juiste hulp kunnen vinden of niet de juiste antwoorden krijgen. Echter, dit blijft voor de universiteit ook lastig. Zij moet enerzijds er voor de studenten zijn, maar anderzijds vraagt dit ook een zekere inspanningsverplichting van de student zelf. Daarom is het zaak dat (mogelijke) drempels verlaagd of weggenomen worden.

Bespreekbaar maken van welzijn

Een van de belangrijkste oplossingen om het welzijn te verbeteren, is het bespreekbaar maken, bijvoorbeeld bij je vrienden. Soms kan het lastig zijn om te praten over je eigen welzijn, maar het wordt door veel studenten uiteindelijk als prettig ervaren. In de huidige tijd is het lastig om face-to-face af te spreken en na de zoveelste zoom-meeting weer achter de laptop te kruipen om te praten. Toch wordt aangeraden door een aantal van de aanwezigen het leuker te maken door eens een online spelletje te spelen of door even buiten te wandelen zodat je wat afwisseling hebt. Soms is het ook heel begrijpelijk dat je niet met je vrienden over jezelf wil praten; soms heb je het gevoel dat iedereen in hetzelfde schuitje zit en praten toch tot dezelfde cirkelredenering leidt. Dit kan doorbroken worden door de aandacht naar het positieve te verschuiven en na te denken wat nog wel kan.

Een positief punt van de coronacrisis is dat studenten het onderwerp welzijn meer bespreekbaar ervaren dan afgelopen jaren. De aanwezigen geven aan dat er nu makkelijker gepraat wordt over gevoelens in de eigen omgeving. Het zou mooi zijn dat het thema welzijn ook na de crisis op de agenda blijft staan. Daarnaast kwam naar voren dat studenten meer en gerichter vragen hoe het écht met hun medestudenten gaat. Toch is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om over zijn eigen welzijn/gevoel te praten. Een aanzienlijk deel van de studenten bagatelliseert de problemen en ervaart een hoge drempel om hulp te vragen. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is de drempel verlagen door het delen van positieve ervaringen van de eigen omgeving of medestudenten, bijvoorbeeld doordat je iemand erop wijst dat een studentpsycholoog, studieadviseur of de vertrouwenspersoon je goed heeft geholpen. Daarnaast zou de universiteit deze verhalen (al dan niet anoniem) kunnen delen.

Een andere maatschappelijke trend die een positief effect heeft gehad op het bespreekbaar maken van het studentenwelzijn, is (onder andere) de Black Lives Matter beweging. Inclusie staat nu hoger op de agenda dan het ooit heeft gedaan, maar dat betekent niet dat we er al zijn. Veel mensen voelen zich onvoldoende veilig op de campus en daarbuiten. Door middel van Safe Space Conversations zou het makkelijker moeten zijn om ervaringen te delen. Daarnaast zou vaker het gesprek aangegaan moeten worden met elkaar hoe het gedrag van de een de ander positief of negatief beïnvloedt. Doordat het thema inclusie door iedereen weer anders wordt ervaren, is het van groot belang om juist met elkaar te blijven praten én te luisteren want zo leer je elkaar begrijpen.

Tot slot wordt door een aantal studenten meegegeven om ook op je medestudent te letten. Wanneer je ziet dat het niet zo goed gaat met iemand, probeer daarover te praten met diegene, wellicht op een luchtige manier of door een luisterend oor te bieden. Hulp zoeken is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Geef aan dat hulp zoeken geen zwakte is maar juist verantwoordelijkheid nemen. Dit zou de Radboud Universiteit moeten aanmoedigen.

Financiële situatie 

Door het invoeren van het leenstelsel is er meer druk op studenten te komen staan. Studenten zijn bang langer over hun studie te doen en de financiële consequenties die daaraan hangen. Hierdoor worden ze minder of later actief naast hun studie. Zeker in de huidige tijd komt het pijnlijk naar voren dat veel studenten financiële zorgen hebben. Hoewel er financiële regelingen zijn voor studenten in geldnood, is het overgrote deel van de aanwezige studenten niet op de hoogte hiervan. Daarnaast zou de Radboud Universiteit, maar ook de vele studentenorganisaties, duidelijker moeten maken dat het investeren in je persoonlijke ontwikkeling van belang is om je goed te voelen. Eventuele uitloop weegt niet op tegen alle mooie ervaringen en goede vriendschappen die je opdoet en de persoonlijke ontwikkeling die je doorgaat.

Aanbevelingen voor de universiteit

  • Maak een duidelijk overzicht van de studentbegeleiding;
  • Bied studenten laagdrempeliger hulp aan (zowel cursussen als de begeleiding);
  • Bied meer ondersteuning aan studentenverenigingen en studenteninitiatieven, dit zijn immers de plekken waar studenten zich op een laagdrempelige manier bij kunnen aansluiten;
  • Blijf Studentenwelzijn bespreekbaar maken;
  • Waarborg sociale veiligheid;
  • Investeer in een goed alumninetwerk;
  • Bied mentorbegeleiding niet alleen in het eerste jaar, maar ook daarna aan op vrijwillige basis.

De universiteit doet haar best om op het welzijn van de studenten in te spelen, maar er is nog ruimte voor verbetering. De fractie doet haar uiterste best om hierover het gesprek aan te gaan met het College van Bestuur en de betrokken beleidsmedewerkers en zij zullen ook de punten uit de thema-avond meenemen. We willen graag de JFV Nijmegen, Frisse Gedachtes en Rona Jualla van Oudenhoven, evenals alle aanwezigen deze avond, bedanken voor hun input en het meedenken. Het was een leerzame avond waarbij iedereen zijn woordje heeft kunnen doen en waarbij veel input is opgehaald voor de USR!

Mocht je na het lezen nog ideeën hebben of opmerkingen, dan horen we het graag. Stuur dan een mailtje naar vicevoorzitter@asapnijmegen.nl of naar fractie@asapnijmegen.nl.