Het XIe bestuur is geïnstalleerd

English follows Dutch

Het XI bestuur der Studentenpartij asap

Op donderdag 9 september heeft het Xe bestuur het stokje overgedragen aan haar opvolgers in het XIe bestuur tijdens de wissel-ALV. Er wordt tevreden teruggekeken op het afgelopen jaar met een fantastische verkiezingsoverwinning. Het XIe staat klaar om de goede lijn door te zetten het komende jaar.

Tijdens de wissel namens we afscheid van Tycho Paulissen en Cas van Wijk als respectievelijk voorzitter en penningmeester van het Xe bestuur. Zij zijn vervangen door Jamie Aartsen (voorzitter) en Matthijs Kraijo (penningmeester). Riley Kapelle (vicevoorzitter) en Tom van der Wulp (secretaris) hebben hun functies behouden die zij hadden vanuit het Xe bestuur. asap blijft vasthouden aan de dakpanconstructie waarbij er elk halfjaar gewisseld wordt.

Het XIe bestuur begint vol goede moed aan het komende jaar en gaat voortbouwen op het werk van het Xe bestuur. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het nieuwe beleidsplan.


English

The XIth Board has been installed

The XIe board of Studenparty asap

On Thursday, 9 September, the Xth Board handed over the baton to its successors in the XIth Board at the board change GMM. They look back on the past year with satisfaction, with a fantastic election victory. The XIe is ready to continue the good line in the coming year.

During the changeover we said goodbye to Tycho Paulissen and Cas van Wijk as respectively president and treasurer of the Xth board. They have been replaced by Jamie Aartsen (chair) and Matthijs Kraijo (treasurer). Riley Kapelle (vice president) and Tom van der Wulp (secretary) have retained the positions they held on the Xe Board. asap will stick to its six-monthly rotation structure.

The XIth Board is starting the coming year in good spirits and will build on the work of the Xth Board. It is currently working hard on the new policy plan.