Update proctoring

Het afgelopen jaar heeft het gebruik van Proctorio ter discussie gestaan, waarin de afweging gemaakt moest worden of het gebruik van dit surveillance middel te rechtvaardigen is. Met andere woorden: er moest bepaald worden of de voordelen van Proctorio opwegen tegen de nadelen die het gebruik van Proctorio met zich …

Read More

International Brainstorm

Contribute ideas to the internationalisation process at Radboud University! AKKU, asap and ISON will host an interactive online session in which all of you can search for solutions for common problems of international and internationally-minded students. For that you will be accompanied by specialists in the field of student housing, …

Read More

Week of student wellbeing

English follows Dutch🇬🇧🇳🇱 Deze week zal in het teken staan van studentenwelzijn voor asap. Komende dagen zullen er verschillende posts verschijnen waar we wat meer vertellen wat we doen! Ook zijn we benieuwd naar jouw input! Via verschillende polls in de Instagram story kan je aangeven wat je vindt. Heb …

Read More