Ontbinding asap

English follows dutch Studentenpartij asap zal dit academische jaar ontbonden worden. Dit is een goed doordachte en weloverwogen beslissing. Studenten vinden die zich actief willen inzetten voor studentenparticipatie is de afgelopen jaren moeilijk gebleken en bleek dit jaar onmogelijk. Dit gold voor de verkiezingslijst, maar ook voor het bestuur en …

Read More

Update proctoring

Het afgelopen jaar heeft het gebruik van Proctorio ter discussie gestaan, waarin de afweging gemaakt moest worden of het gebruik van dit surveillance middel te rechtvaardigen is. Met andere woorden: er moest bepaald worden of de voordelen van Proctorio opwegen tegen de nadelen die het gebruik van Proctorio met zich …

Read More

Uitkomst Toekomst van asap ALV

Gisteren vond de tweede toekomst van asap ALV plaats waar gestemd is over ontbinding en een doorstart. Voor een ontbindingsbesluit was een tweederde meerderheid vereist, en deze is niet gehaald. Een groep leden heeft een doorstartstrategie geschreven, waarmee ze antwoord proberen te geven op de interne problemen. Deze strategie heeft …

Read More

Ophoging van het Profileringsfonds

Afgelopen maandag 27 mei 2019, maakte Daniël Wigboldus, voorzitter van het College van Bestuur, bekend dat het Profileringsfonds met 104.000 euro zal worden opgehoogd. Hij noemde dit ‘een mooi voorbeeld wat je met samenwerking kunt bereiken’. De Radboud Universiteit stimuleert een open intellectueel klimaat, waarin medewerkers en studenten elkaar inspireren …

Read More