Commissies

English follows Dutch

Inhoudelijke Commissie

Commissieleden van de inhoudelijke commissie zullen discussiëren over de standpunten en het verkiezingsprogramma van asap. Dit kan betrekking hebben op zaken die spelen op de universiteit of andere thema’s die de aandacht verdienen. De commissie is daarnaast verantwoordelijk de organisatie van thema-brainstorms, waarin leden van asap over verschillende onderwerpen met elkaar in gesprek gaan.

Commissie Lijst

Leden van asap houden zich in deze commissie bezig met het vinden van geschikte kandidaten voor de kieslijst. Elk jaar levert asap een lijst van vijftien kandidaten, waarbij de commissie ernaar streeft de Nijmeegse student zo goed mogelijk te representeren.

Campagnecommissie

Leden van deze commissie denken onder meer na over (ludieke) acties om de Nijmeegse student ervan te overtuigen dat asap zijn of haar stem verdient, zetten de lijnen uit voor de campagne, verdelen het budget en brainstormen over de centrale campagneboodschap. Deze commissie is daarmee het brein achter de campagne. De commissie wordt eventueel opgedeeld in teams die zich bezighouden met offline dan wel online content (sociale media), strategie en planning.

Activiteitencommissie

Deze commissie houdt zich bezig met de organisatie van formele en informele activiteiten. Formele activiteiten kunnen (pauze)lezingen zijn, georganiseerd in samenwerking met studentorganisaties, zodat een breder publiek bereikt kan worden en de zichtbaarheid van asap vergroot wordt. Elk thema van de lezingen zal een relevant TPL-punt omvatten en aansluiten bij het interessegebied van de studievereniging. De informele activiteiten hebben als doel om een gemeenschapsgevoel te creëren onder asap-leden. Tevens kunnen geïnteresseerde niet-leden aansluiten bij activiteiten om asap te leren kennen. Informele activiteiten zullen afgesloten worden met een borrel.

Internationaliseringscommissie

Deze nieuwe commissie is opgezet om het internationaliseringsproces te bevorderen. De belangrijkste taak van deze commissie is om een omgeving te creëren waarin internationale studenten zich welkom voelen. De taken van de commissieleden zijn hoofdzakelijk het beschikbaar maken van correspondentie in het Engels, internationale studenten helpen met de Nederlandse taal en cultuur en meedenken hoe het internationaliseringsproces van de universiteit verbeterd kan worden.

Lustrumcommissie

Komend jaar viert asap haar 10-jarig jubileum en daarmee het tweede lustrum. Vind jij het leuk om hier al over na te denken en in het najaar van 2020 een activiteit neer te zetten? Meld je dan vooral aan. In het najaar van 2020 zal begonnen worden met de organisatie.

 


 English

The list below will give you an insight of each committee this year. To work in one of these committees, be sure to send an email to vicevoorzitter@asapnijmegen.nl.

 

Election strategy Committee

Within this committee there is plenty of room for discussion about issues and questions related to the university and other relevant topics for students. This committee will draft the election program for the University Student Council elections. Besides that, the committee also organizes thematic brainstorms for members on a frequent basis.

List Committee

This committee is tasked with finding fifteen candidates for the asap election list for the University Student Council.

Campaign Committee

The Campaign Committee is responsible for the preparation of the University Student Council elections in the coming year. Members of this committee think of ways to convince the students of Nijmegen to vote asap. The committee makes a planning for the campaign, manages the budget and brainstorms about the main message for the upcoming elections. The committee may be divided into teams that deal with offline or online content (social media), strategy and planning.

Activities Committee

This committee organizes both formal (debates, seminars, excursions) and informal activities (drinks, events). Last year, members of this committee were responsible for the lecture from DUO, a karaoke-session (together with another association), an interview with Han van Krieken, bowling and pooling. The Activities Committee is a committee that is responsible for the organisation of formal activities, while at the same time the members of this committee ensure that informal activities take place on a regular base.

Internationalization Committee

This committee will stimulate the internationalization within asap. We will create an environment where internationals feel welcome. Therefore, most tasks are making asap accessible for internationals by translating the website, helping them with the English, Dutch (or another?) language en thinking about the internationalization process at the Radboud university.

Lustrum Committee

The upcoming year asap will celebrate its 10 year anniversary and therefore our second lustrum. Do you already want to start thinking about what we could organise in the fall of 2020, then please sign up.