Commissies

Voor het collegejaar 2018-2019 heeft asap in totaal vijf commissies en één team waar leden zitting in kunnen nemen. Een commissie bij asap biedt je de mogelijkheid jezelf op persoonlijk vlak te ontwikkelen en je tegelijkertijd actief in te zitten voor de partij en de medezeggenschap.

Activiteitencommissie
Deze commissie houdt zich bezig met de organisatie van formele (debat, lezing, excursie) en informele activiteiten (themalunch, borrel, uitje). Afgelopen jaar zijn commissieleden onder meer verantwoordelijk geweest voor de maandelijkse themalunch, een karaokeborrel (in samenwerking met SUM), Levend Cluedo (in samenwerking met de JFV) en het Nijmeegs Studentendebat voor de gemeenteraadsverkiezingen (in samenwerking met VOX, JFV en Carolus). De Activiteitencommissie is daarmee een commissie die enerzijds inhoudelijke activiteiten verzorgt en anderzijds de informele sfeer bewaakt.

Inhoudelijke Commissie
Binnen deze commissie is er ruimte om te discussiëren over zaken die spelen op de universiteit en andere thema’s die de aandacht verdienen. De Inhoudelijke Commissie bestaat uit twee werkgroepen: Werkgroep Visie en Werkgroep TPL. De ene helft van de commissie zal zich voornamelijk bezighouden met de visie van asap op de toekomst van de Radboud Universiteit, terwijl de andere helft de vertaalslag maakt naar het jaarlijkse verkiezingsprogramma. Delegaties vanuit beide werkgroepen zijn samen verantwoordelijk voor de organisatie van brainstorms, waarin leden van asap over verschillende onderwerpen met elkaar in gesprek gaan (en indien nodig tot een partijstandpunt kunnen komen).

Commissie Lijst
Leden van asap houden zich in deze commissie bezig met het vinden van geschikte kandidaten voor de kieslijst. Elk jaar levert asap een lijst van vijftien kandidaten, waarbij de commissie ernaar streeft de Nijmeegse student zo goed mogelijk te representeren.

Campagnecommissie
De Campagnecommissie start al vroeg in het jaar met de voorbereidingen voor de universitaire verkiezingen in mei. Leden denken onder meer na over (ludieke) acties om de Nijmeegse student ervan te overtuigen dat asap zijn of haar stem verdient, zetten de lijnen uit voor de campagne, verdelen het budget en brainstormen over de centrale campagneboodschap. Deze commissie is daarmee het brein achter de campagne.

Commissie Online & Grafisch
Leden van deze commissie zijn medeverantwoordelijk voor het onderhouden van de website en de sociale kanalen van asap. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het editen van de vlogs, het ontwerpen van promotiemateriaal en het maken van foto’s. Binnen de commissie krijgen leden specifieke taken toebedeeld. Tevens ondersteunt deze commissie de Campagnecommissie op grafisch en audiovisueel vlak (online campagnemateriaal).

Team Handig
Team Handig staat in dienst van de Campagnecommissie en is verantwoordelijk voor het (inkopen van) offline campagnemateriaal. Leden steken graag hun handen uit de mouwen en zorgen ervoor dat onze borden, palen en mallen netjes zijn afgewerkt en professioneel ogen.