Commissies

English follows Dutch

Onderstaande lijst geeft je een beeld wat elke commissie doet komend jaar. Lijk het je leuk om in een van deze commissies deel te nemen, stuur dan een email naar voorzitter@asapnijmegen.nl.
Commissie Inhoudelijk

Commissieleden van de commissie Inhoudelijk zullen discussiëren over de standpunten en het verkiezingsprogramma van asap. Dit kan betrekking hebben op zaken die spelen op de universiteit of andere thema’s die de aandacht verdienen. De commissie is daarnaast verantwoordelijk de organisatie van thema-brainstorms, waarin leden van asap over verschillende onderwerpen met elkaar in gesprek gaan.

Commissie Lijst

Leden van asap houden zich in deze commissie bezig met het vinden van geschikte kandidaten voor de kieslijst. Elk jaar levert asap een lijst van vijftien kandidaten, waarbij de commissie ernaar streeft de Nijmeegse student zo goed mogelijk te representeren.

Campagnecommissie

Leden van deze commissie denken onder meer na over (ludieke) acties om de Nijmeegse student ervan te overtuigen dat asap zijn of haar stem verdient, zetten de lijnen uit voor de campagne, verdelen het budget en brainstormen over de centrale campagneboodschap. Deze commissie is daarmee het brein achter de campagne. De commissie wordt eventueel opgedeeld in teams die zich bezighouden met offline dan wel online content (sociale media), strategie en planning.

Lustrumcommissie

Komend jaar viert asap haar 10-jarig jubileum en daarmee het tweede lustrum. Vind jij het leuk om hier al over na te denken en in het voorjaar van 2021 een activiteit neer te zetten? Meld je dan vooral aan. In het najaar van 2020 zal begonnen worden met de organisatie.

Schaduwfractie

De schaduwfractie ondersteunt de USR-fractie van asap bij het implementeren van het verkiezingsprogramma. Daarnaast worden stukken van het college van bestuur binnen deze commissie ter discussie voorgelegd, geven leden inhoudelijke input over de richting die de Radboud Universiteit inslaat en is er de mogelijkheid om opinieartikelen te schrijven.


 English

The list below will give you an insight of each committee this year. To work in one of these committees, be sure to send an email to voorzitter@asapnijmegen.nl.

Election strategy Committee

Within this committee there is plenty of room for discussion about issues and questions related to the university and other relevant topics for students. This committee will draft the election program for the University Student Council elections. Besides that, the committee also organizes thematic brainstorms for members on a frequent basis.

List Committee

This committee is tasked with finding fifteen candidates for the asap election list for the University Student Council.

Campaign Committee

The Campaign Committee is responsible for the preparation of the University Student Council elections in the coming year. Members of this committee think of ways to convince the students of Nijmegen to vote asap. The committee makes a planning for the campaign, manages the budget and brainstorms about the main message for the upcoming elections. The committee may be divided into teams that deal with offline or online content (social media), strategy and planning.

Lustrum Committee

The upcoming year asap will celebrate its 10 year anniversary and therefore our second lustrum. Do you already want to start thinking about what we could organise in the fall of 2020, then please sign up.

Schaduwfractie

The ‘schaduwfractie’ helps group asap in the University Student Council (USR) with implementing their election program. They also respond to plans from the Executive Board, give input to the group in the student council and there is the possibility to write opinion articles.