Commissies

Inhoudelijke Commissie

Commissieleden van de inhoudelijke commissie zullen discussiëren over de langetermijnvisie en standpunten van asap. Dit kan betrekking hebben op zaken die spelen op de universiteit of andere thema’s die de aandacht verdienen. De commissie wordt opgedeeld in twee werkgroepen.

  • Werkgroep visie zal een verslag schrijven waarin de langetermijnvisie van asap en de toekomst van asap op de Radboud Universiteit beschreven worden. Er worden doelen gesteld die in vijf jaar behaald kunnen worden. Mogelijk zal na afronding van het visieverslag deze werkgroep kunnen helpen met het verkiezingsprogramma (TPL).
  • Werkgroep TPL zal de vertaalslag maken naar een concreet verkiezingsprogramma met punten die binnen een jaar bereikt kunnen worden. Elk van de punten zal een beknopte uitleg krijgen en er zal verwezen worden naar het visieverslag.
De commissie is daarnaast verantwoordelijk de organisatie van thema-brainstorms, waarin leden van asap over verschillende onderwerpen met elkaar in gesprek gaan.
Schaduwfractie
Daar waar de Inhoudelijke Commissie de focus legt op de ontwikkeling van een nieuw programma, ondersteunt de Schaduwfractie de fractie van asap bij het concretiseren en implementeren van de Tienpuntenlijst 2019. Daarnaast worden GV-stukken binnen deze commissie ter discussie voorgelegd. Leden van asap denken mee over de richting die de Radboud Universiteit inslaat en voorzien de fractie van nieuwe inzichten. Dit doen zij zowel op plenaire basis als in minimaal één van de twee themagroepen, respectievelijk: (1) Onderwijs, Internationalisering, Actieve Student en Welzijn en (2) Duurzaamheid, Faciliteiten, Financiën en Digitalisering.
Commissie Lijst
Leden van asap houden zich in deze commissie bezig met het vinden van geschikte kandidaten voor de kieslijst. Elk jaar levert asap een lijst van vijftien kandidaten, waarbij de commissie ernaar streeft de Nijmeegse student zo goed mogelijk te representeren.

Campagnecommissie

 Leden van deze commissie denken onder meer na over (ludieke) acties om de Nijmeegse student ervan te overtuigen dat asap zijn of haar stem verdient, zetten de lijnen uit voor de campagne, verdelen het budget en brainstormen over de centrale campagneboodschap. Deze commissie is daarmee het brein achter de campagne.


Team Handig 

Team handig zal de campagnecommissie ondersteunen. Deze commissie zal zich voornamelijk bezighouden met het maken, beheren en plaatsen van het benodigde offline promotiemateriaal, zoals borden, palen en mallen en niet zozeer met de inhoud van de campagne. Deze commissie heeft voornamelijk behoefte aan praktisch ingestelde leden voor de knutsel- en bouwmiddagen ter voorbereiding op de campagne.

Activiteitencommissie 
Deze commissie houdt zich bezig met de organisatie van formele en informele activiteiten. Formele activiteiten kunnen (pauze)lezingen zijn, georganiseerd in samenwerking met studentorganisaties, zodat een breder publiek bereikt kan worden en de zichtbaarheid van asap vergroot wordt. Elk thema van de lezingen zal een relevant TPL-punt omvatten en aansluiten bij het interessegebied van de studievereniging. De informele activiteiten hebben als doel om een gemeenschapsgevoel te creëren onder asap-leden. Tevens kunnen geïnteresseerde niet-leden aansluiten bij activiteiten om asap te leren kennen. Informele activiteiten zullen afgesloten worden met een borrel.
Publieke Relaties
Deze commissie is verantwoordelijk voor het creëren van materiaal voor sociale media. Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, infographics of vlogs zijn voor de online kanalen van asapOok kijkt deze commissie naar ludieke PR-stunts en zijn zij verantwoordelijk voor de organisatorische kant van de asap on tour.

Internationaliseringscommissie

Deze nieuwe commissie is opgezet om het internationaliseringsproces te bevorderen. De belangrijkste taak van deze commissie is om een omgeving te creëren waarin internationale studenten zich welkom voelen. De taken van de commissieleden zijn hoofdzakelijk het beschikbaar maken van correspondentie in het Engels, internationale studenten helpen met de Nederlandse taal en cultuur en meedenken hoe het internationaliseringsproces van de universiteit verbeterd kan worden.

Acquisitiecommissie
De acquisitiecommissie is dit jaar een nieuwe commissie. Als partij moet asap zich profileren en hiervoor zijn financiële middelen nodig. De acquisitiecommissie zet zich in om samenwerking met nieuwe partners te realiseren en daarmee de totale middelen van asap te vergroten.