Contact

English follows Dutch

Heb je vragen, opmerkingen of iets anders dat je met ons wil delen? Schroom dan zeker niet om contact met ons op te nemen. Voor algemene verzoeken kun je een mail sturen naar secretaris@asapnijmegen.nl. Voor specifieke verzoeken of voor het maken van afspraken zijn de bestuurs- en fractieleden van asap ook persoonlijk te bereiken:

Bestuur vereniging 2021-2022
Jamie Aartsen, voorzitter – voorzitter@asapnijmegen.nl
Riley Kapelle, vicevoorzitter – vicevoorzitter@asapnijmegen.nl
Tom van der Wulp, secretaris – secretaris@asapnijmegen.nl
Matthijs Kraijo, penningmeester – penningmeester@asapnijmegen.nl

Fractie asap (studentenraad) 2021-2022
Marie-Sophie Simon, fractievoorzitter – marie-sophie.simon@ru.nl
Seray van Montfort – seray.vanmontfort@ru.nl
Nathalie van der Zande – nathalie.vanderzande@ru.nl
Rizka Simons, USR-voorzitter – rizka.simons@ru.nl

Adres
Studentenpartij asap
Elinor Ostromgebouw, kamer -1.380 (de Ondergang)
Heyendaalseweg 141, 6525 AJ Nijmegen


 English

If you have any questions, remarks or anything you wish to share with us, please contact us at the given contact information down below. For general requests you can send your email to secretaris@asapnijmegen.nl. For specific requests you can also contact the other board or group members.

Board 2021-2022
Jamie Aartsen, chair – voorzitter@asapnijmegen.nl
Riley Kapelle, vice chair – vicevoorzitter@asapnijmegen.nl
Tom van der Wulp, secretary – secretaris@asapnijmegen.nl
Matthijs Kraijo, treasurer – penningmeester@asapnijmegen.nl

Group asap 2021-2022
Marie-Sophie Simon, group chair- marie-sophie.simon@ru.nl
Seray van Montfort – seray.vanmontfort@ru.nl
Nathalie van der Zande – nathalie.vanderzande@ru.nl
Rizka Simons, USC-predisent- rizka.simons@ru.nl

Address
Student party asap
Elinor Ostrom Building, room -1.380 (de Ondergang)
Heyendaalseweg 141, 6525 AJ Nijmegen