Contact

English follows Dutch

Heb je vragen, opmerkingen of iets anders dat je met ons wil delen? Schroom dan zeker niet om contact met ons op te nemen. Voor algemene verzoeken kun je een mail sturen naar secretaris@asapnijmegen.nl. Voor specifieke verzoeken of voor het maken van afspraken zijn de bestuurs- en fractieleden van asap ook persoonlijk te bereiken:

Bestuur vereniging 2022-2022
Gwendolyn Hermans, voorzitter – voorzitter@asapnijmegen.nl
Daniël Kaptein, waarnemend secretaris – secretaris@asapnijmegen.nl
Daniël Kaptein, penningmeester – penningmeester@asapnijmegen.nl

Fractie asap (studentenraad) 2022-2023
Mark Bunschoten, USR-voorzitter – mark.bunschoten@ru.nl
Mark de Jong, Fractievoorzitter – fractie@asapnijmegen.nl
Ishani Mohit Udas – ishanimohit.udas@ru.nl
Isa Witteveen – isa.witteveen@ru.nl

Adres
Studentenpartij asap
Elinor Ostromgebouw, kamer -1.380 (de Ondergang)
Heyendaalseweg 141, 6525 AJ Nijmegen


 English

If you have any questions, remarks or anything you wish to share with us, please contact us at the given contact information down below. For general requests you can send your email to secretaris@asapnijmegen.nl. For specific requests you can also contact the other board or group members.

Board 2022-2023
Gwendolyn Hermans, chair – voorzitter@asapnijmegen.nl
Daniël Kaptein, acting secretary – secretaris@asapnijmegen.nl
Daniël Kaptein, treasurer – penningmeester@asapnijmegen.nl

Group asap 2021-2022
Mark Bunschoten, USC-president – mark.bunschoten@ru.nl
Mark de Jong, group chair – fractie@asapnijmegen.nl
Ishani Mohit Udas – ishanimohit.udas@ru.nl
Isa Witteveen – isa.witteveen@ru.nl

Address
Student party asap
Elinor Ostrom Building, room -1.380 (de Ondergang)
Heyendaalseweg 141, 6525 AJ Nijmegen