Contact

English follows Dutch

Heb je vragen, opmerkingen of iets anders dat je met ons wil delen? Schroom dan zeker niet om contact met ons op te nemen. Voor algemene verzoeken kun je een mail sturen naar secretaris@asapnijmegen.nl. Voor specifieke verzoeken of voor het maken van afspraken zijn de bestuurs- en fractieleden van asap ook persoonlijk te bereiken:

Bestuur vereniging 2020-2021
Tycho Paulissen, voorzitter – voorzitter@asapnijmegen.nl
Riley Kapelle, vicevoorzitter – vicevoorzitter@asapnijmegen.nl
Tom van der Wulp, secretaris – secretaris@asapnijmegen.nl
Cas van Wijk, penningmeester – penningmeester@asapnijmegen.nl

Fractie asap (studentenraad) 2020-2021
Jasper van Ulsen, fractievoorzitter – Jasper.vanulsen.1@ru.nl
Jesse Dekker – Jesse.dekker.1@ru.nl
Joris Schröder – Joris.schroeder.1@ru.nl
Rick Spierings – Rick.spierings.1@ru.nl

Adres
Studentenpartij asap
Elinor Ostromgebouw, kamer -1.380 (de Ondergang)
Heyendaalseweg 141, 6525 AJ Nijmegen


 English

If you have any questions, remarks or anything you wish to share with us, please contact us at the given contact information down below. For general requests you can send your email to secretaris@asapnijmegen.nl. For specific requests you can also contact the other board or group members.

Board 2020-2021
Tycho Paulissen, chair – voorzitter@asapnijmegen.nl
Riley Kapelle, vice chair – vicevoorzitter@asapnijmegen.nl
Tom van der Wulp, secretary – secretaris@asapnijmegen.nl
Cas van Wijk, treasurer – penningmeester@asapnijmegen.nl

Group asap 2020-2021
Jasper van Ulsen, group chair – Jasper.vanulsen.1@ru.nl
Jesse Dekker – Jesse.dekker.1@ru.nl
Joris Schröder – Joris.schroeder.1@ru.nl
Rick Spierings – Rick.spierings.1@ru.nl

Address
Student party asap
Elinor Ostrom Building, room -1.380 (de Ondergang)
Heyendaalseweg 141, 6525 AJ Nijmegen