Documenten

English follows Dutch

Beginselenprogramma
Het beginselenprogramma, geschreven ten tijde van de oprichting van asap in 2011, behelst de kern van het gedachtegoed van de partij.

Visiedocument asap
Met ons visiedocument uit 2020, geschreven door de inhoudelijke commissie en goedgekeurd door de ALV, laten wij onze visie op de universiteit en medezeggenschap zien en welke kant wij als studentenpartij op gaan.

Privacy statement
Per 25 mei 2018 is ons privacybeleid aangepast aan de nieuwe Europese regelgeving (Algemene Vordering Gegevensbescherming). Dit houdt in dat er enkele veranderingen zijn doorgevoerd, ter bescherming van uw privacy. Dit heeft vooral betrekking op de beperkte wijze waarop wij uw gegevens gebruiken en bewaren. In principe zal u hier geen directe gevolgen van merken. Echter wil asap zo duidelijk en transparant mogelijk communiceren op de manier waarop wij uw gegevens verwerken. Voor een completer overzicht verwijzen we u door naar ons volledige privacybeleid.

asap HR
Tijdens de ALV van 17 maart 2022 is het HR voor het laatst gewijzigd.

asap Statuten

Declaratieformulier


 English

The Programme of Principles
The Programme of Principles, written at the time of the establishment of asap in 2011, constitutes the core of the party’s philosophy.

Vision document asap (EN)
With our vision document from 2020, written by the vision committee and approved by the GMM, we show our vision about the university and student participation and which direction we, as a student party, are heading in.

Privacy statement (EN)
As of 25 May 2018, our privacy policy has been adapted to the new European regulations (General Data Protection Order). This means that some changes have been made to protect your privacy. This mainly relates to the limited way in which we use and store your data. In principle, you will not notice any direct consequences of this. However, asap would like to communicate as clearly and transparently as possible in the way we process your data. For a more complete overview we refer you to our complete privacy policy.

asap HR (internal regulations)
Our Internal Regulations were updated during the General Members Meeting at 17 March 2022.

asap Articles of Association

Declaration form (EN)