Academic minor Dutch Language and Culture

(English follows Dutch)

Afgelopen maart heeft Thom Teulings (asap) een opiniestuk geschreven waarin hij pleit voor een minor Nederlandse taal en cultuur. Naar aanleiding van dit stuk heeft de Universitaire Studentenraad, op initiatief van asap, een notitie geschreven om dit te verwezenlijken.

Tijdens de afgelopen commissievergaderingen kwam de rector langs om o.a. over de notitie te praten. Zowel het college van bestuur als de ondernemingsraad hebben het erg positief ontvangen. Het is de bedoeling dat in september komend studiejaar de minor al van start gaat!

Last March, Thom Teulings (asap) wrote an article in which he argues for a minor Dutch Language and Culture. Following this article, asap initiated to write a memo to achieve this with the University Students Council. During the past Committee meetings, the Rector Magnificus discussed the memo. Both the Executive Board and the Works Council have received it very positively. It is the intention that the minor will start in September next academic year!