asap boekt overwinning voor medische student

Afgelopen medezeggenschapsvergadering voorkwam asap dat er ingestemd werd met de investeringsplannen van de Radboud Universiteit. Reden voor het aandringen op uitstel was de onduidelijkheid omtrent het oplossen van de problematiek rondom het studiecentrum van de Medische faculteit. Door de plannen nog niet goed te keuren, hield asap de druk op de ketel en werden het College van Bestuur en de Raad van Bestuur gedwongen zich tot een oplossing te bewegen. Vandaag is officieel bekend geworden dat de knelpunten die zowel asap als de Medische Facultaire Studentenraad zagen, worden opgelost, zonder dat andere faculteiten daar de dupe van worden. “Dit is niet alleen fantastisch nieuws voor alle medische studenten, maar laat ook zien dat de medezeggenschap slagvaardig kan zijn”, aldus fractievoorzitter Marten Porte.

“Dit voorbeeld laat zien dat je als partij in de USR concrete problemen kunt oplossen.”

In de oude plannen zouden pas over vijf jaar de nodige stappen worden ondernomen tegen het tekort aan groepswerkplekken, een gebrek aan stopcontacten en de matige wifi. asap was van mening dat de studenten niet zo lang op het wachtbankje konden worden gezet en stelde een passende oplossing daarom als voorwaarde voor instemming met de investeringsplannen van de Radboud Universiteit. Deze week is in een brief, ondertekend door het College van Bestuur, de decaan van de Medische Faculteit, de FSR en de studentassessor, aan de Gezamenlijke Vergadering bekendgemaakt dat er een uitweg is gevonden en de problemen zullen worden aangepakt. asap is blij met de inspanningen die door zowel het College van Bestuur als de Raad van Bestuur zijn geleverd om aan de oproep van de studenten tegemoet te komen.

Er wordt een nieuwe ruimte gecreëerd met groepswerkplekken, het studieplein wordt onder handen genomen – inclusief extra stopcontacten en een betere wifiverbinding – en de geluidsoverlast van het ‘projectenplein’ wordt beperkt, waardoor studenten niet meer weggestuurd hoeven te worden. Dit alles zal al in 2018 plaatsvinden, in plaats van de voorgenomen startdatum in 2022. asap is ontzettend blij dat het bij heeft kunnen dragen aan deze oplossing. “Dit voorbeeld laat zien dat de inzet om op een constructieve manier studenten en bestuurders om de tafel te laten brengen, ervoor kan zorgen dat je als partij in de USR concrete problemen kunt oplossen. Het ontbreken van fatsoenlijke werkplekken is daar een voorbeeld van”, aldus Porte.