asap te gast bij N1

Fractielid Ricardo Stoffels was gisteren namens asap te gast bij Radio N1 om te praten over studentenwelzijn, zijn drive om zich in te zetten voor zijn medestudenten en natuurlijk het actuele debat over de Engelstalige trajecten op de Radboud Universiteit.

De afgelopen week is er in de nationale media, waaronder het NRC, aandacht geweest voor de problemen omtrent de opleiding Psychologie. In het radioprogramma Studio de Streek, dat hier terug te luisteren is, reageerde Ricardo Stoffels op de commotie. De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk door de te snelle transitie naar Engelstalige hoorcolleges. Deze kritiek beperkt zich niet tot enkel Psychologie. asap ziet graag dat opleidingen meer tijd krijgen zich voor te bereiden op internationalisering en om te werken aan de taalvaardigheid van docenten.

“Laat die targets voor internationalisering los. Zorg eerst voor kwalitatief goed onderwijs en taalvaardige docenten. Dan komen die internationale studenten vanzelf.”

Studentenwelzijn
Er was ook ruimte voor een dialoog over stress onder studenten, een thema dat voor asap prioriteit is en op de Tienpuntenlijst 2017 stond. Een jaar eerder pleitte asap al voor kosteloze sessies bij de studentenpsycholoog. Op initiatief van de USR is het intaketarief afgelopen collegejaar gereduceerd van €25,- naar een tientje. Ricardo haalt onder meer aan dat een deel van het probleem getackeld zou kunnen worden door een flexibelere opstelling vanuit de universiteit: denk hierbij aan het afschaffen van de aanwezigheidsplicht en de mogelijkheid te bieden colleges online terug te kijken.

Naar aanleiding van de welzijnsenquête die eerder dit jaar onder studenten van de Radboud Universiteit is gehouden en waaraan meer dan 4000 studenten deelnamen, starten er focusgroepen om te bekijken wat de universiteit verder kan doen om studenten nog beter te helpen en te ondersteunen. De fractie van asap is nauw betrokken bij dit proces en streeft naar preventieve maatregelen.