De prioriteiten van Rizka Simons als USR-voorzitter

English follows Dutch

In een recent interview met de VOX legt onze Rizka Simons als voorzitter van de nieuwe USR uit waar haar prioriteiten liggen voor het komende jaar.

De coronacrisis heeft studentwelzijn op de voorgrond geplaatst en als het aan de voorzitter ligt, zal het daar ook blijven. De fysieke colleges nemen de problemen van studenten niet opeens allemaal weg – eenzaamheid blijft bijvoorbeeld een probleem.

Daarnaast heeft dezelfde crisis ervoor gezorgd dat het onderwijs in een korte tijd is gedigitaliseerd. Hoewel volledig online onderwijs niet de voorkeur heeft, moeten digitale hulpmiddelen nu het fysieke onderwijs weer is toegestaan niet aan de kant worden geschoven. Een combinatie van online en fysiek onderwijs is heel waardevol – en staat hoog op de agenda van de nieuwe USR.

Een groot punt van asap en de USR dit jaar is sociale veiligheid. Elke student moet zich veilig voelen op de campus. Dat is een basisvoorwaarde. De universiteit heeft hier al prioriteit aangegeven, maar asap met de rest van de USR wil ervoor zorgen dat er nog meer stappen worden gezet.

Je kunt het volledige interview hier lezen.


English

Rizka Simons’ priorities as USC president

In a recent interview with the VOX, our Rizka Simons, as president of the new USR, explains where her priorities lie for the coming year.

The corona crisis has put student welfare at the forefront and if it is up to the president, it will stay there. The physical lectures do not suddenly take away all students’ problems – loneliness, for example, remains a problem.

In addition, the same crisis has led to the digitisation of education in a short space of time. Although fully online education is not preferred, now that physical education is allowed again, digital tools should not be pushed aside. A combination of online and physical education is very valuable – and is high on the agenda of the new USR.

A big issue of asap and the USR this year is social safety. Every student should feel safe on campus. That is a basic condition. The university has already prioritised this, but asap with the rest of the USR wants to make sure that even more steps are taken.

You can read the full interview here