Fractie update september

Nieuw dit jaar! Elke maand zullen wij een update van de fractie delen op de website. Deze is voor leden nog steeds in de maandelijkse nieuwsbrief terug te vinden, maar nu ook op de website voor iedereen beschikbaar.

Het nieuwe studiejaar is begonnen en dat betekent ook dat inmiddels de nieuwe lichting van de USR is geïnstalleerd. Afgelopen weken is de nieuwe fractie al druk bezig geweest met verschillende trainingen. Zo heeft de vorige fractie meerdere middagen georganiseerd via Zoom waarbij onder andere de structuur en werkwijze van de USR zijn toegelicht; verschillende werk-, stuur- en focusgroepen zijn behandeld en geslaagde en lopende zaken besproken.

Naast de inwerking vanuit asap zijn er ook een aantal trainingen vanuit het ISO geweest waarvoor de verkozen leden zich konden opgeven. Tevens is er een interessante training georganiseerd voor de gehele USR waarbij de nadruk lag op vergaderstrategieën en samenwerking. Het verkiezen van het presidium is dit jaar op een andere wijze gegaan dan afgelopen jaren. Een externe heeft met alle leden een individueel gesprek gehad om vervolgens een advies uit te brengen wie het meest geschikt zou zijn in welke rol. De USR heeft met het advies unaniem ingestemd. Rick Spierings (asap) neemt plaats in het presidium als vice-voorzitter. De eerste vergadering is inmiddels geweest waarbij de verschillende werkgroepen zijn verdeeld. De verdeling van de werkgroepen, namens asap, is als volgt:

  • Jesse Dekker: Actieve Student, Campus & Duurzaamheid en Identiteit Radboud Universiteit
  • Joris Schroder: Campus & Duurzaamheid, Onderwijs & ICT en Welzijn & Inclusie
  • Rick Spierings: Vice-voorzitter USR, Welzijn & Inclusie, Identiteit Radboud Universiteit
  • Jasper van Ulsen: Fractievoorzitter asap, Actieve Student en Onderwijs & ICT

De USR heeft inmiddels meerdere keren met elkaar afgesproken en iedereen heeft veel zin om te beginnen aan dit toch wel bijzondere jaar. Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, schroom dan vooral niet om met een van ons contact op te nemen. Wil je plaats nemen in de schaduwfractie dit jaar? Dat kan ook, stuur een mailtje aan het bestuur of spreek een van ons aan: vicevoorzitter@asapnijmegen.nl

Jasper van Ulsen, Fractievoorzitter asap 2020-2021