Fractie-update april

 

Prefer to read this in English? Click here!

Elke maand zullen wij een update van de fractie delen op de website. In deze updates vertelt de fractie wat speelt binnen de USR, welke zaken naar voren zijn gekomen in de Gemeenschappelijke Vergadering en wat de opinie van asap is.

De maartcyclus is inmiddels voorbij en dat betekent dat de fractie wederom een update geeft over de stand van zaken in de medezeggenschap. In deze update staan we stil bij proctoring, huisvesting en het Nationaal Programma Onderwijs. 

Proctoring

We beginnen met het onderwerp dat dit jaar heel vaak op de agenda stond; Proctorio. Dit jaar is vaak gesproken over dit surveillance middel en dit heeft voor pittige discussies gezorgd tussen het college van bestuur (CvB) en de medezeggenschap. Uiteindelijk heeft het CvB aan de USR en de OR gevraagd om in te stemmen met dit surveillance middel. De Gemeenschappelijke Vergadering (USR en de OR) heeft helaas bij meerderheid niet ingestemd met proctoring voor het komende collegejaar. De fractie van asap was bereid om een voorlopige “nee” te geven voor proctoring en te kijken of er met bepaalde voorwaarde toch kon worden ingestemd. Hier was helaas geen meerderheid voor. In een aparte update hebben wij als fractie jullie op de hoogte gebracht op dit dossier. Het is nu afwachten op een reactie van het CvB. Zij kunnen ervoor kiezen het voorgenomen besluit terug te trekken of een geschil aanspannen. Eventueel kunnen zij proctoring in de volgende GV opnieuw voorleggen om in te stemmen. De fractie van asap blijft bereid om met het CvB in gesprek te blijven om te zoeken naar mogelijkheden voor het komende academische jaar. 

Huisvesting

Afgelopen maanden is Jesse namens de fractie, in samenwerking met Maaike van NSSR, bezig geweest een dossier te maken over studentenhuisvesting. Voor asap is dit uiteraard een belangrijk punt. Jesse heeft gesprekken gevoerd met het hoofd Campus & Development en een beleidsmedewerker van SSH&. Daarnaast heeft Jesse deelgenomen aan een gesprek over studentenhuisvesting met verscheidene partijen, zoals de gemeente, SSH& en het CvB. Om de campus heen zijn verschillende locaties aangewezen voor mogelijke nieuwe huisvesting. In totaal worden de komende 10 jaar minimaal 1.000 nieuwe woningen in Nijmegen bijgebouwd. aspa hoopt dat de komende maanden ook een nieuwe locatie op de campus kan worden aangewezen. Hierover zijn het CvB en SSH& in gesprek. Jesse zal de komende tijd kijken of een gesprek mogelijk is met het CvB om ook met die partij te praten over studentenhuisvesting op en rond de campus. Hierbij zal Jesse inventariseren welke mogelijkheden er op de campus zijn voor studentenhuisvesting en ideeën voor opperen. De USR én asap blijven inzetten op nieuwe studentenwoningen die op dit moment hard nodig zijn. 

Daarnaast is Jesse op dit moment bezig met het schrijven van een opiniestuk over het Erasmusgebouw, Spinozagebouw en het Collegezalencomplex. Studentenhuisvesting zal hier ook een prominente rol spelen, namelijk in het Spinozagebouw. Op deze manier blijft asap zich inzetten voor studentenhuisvesting én blijft de partij ideeën voor de inrichting voor een levendige campus aandragen bij de universiteit. Dit is de komende jaren van groot belang, aangezien grote gebouwen op de sloop- of renovatie lijst staan, waardoor de campus voor een groot deel wordt heringericht. Deze gebouwen kunnen juist dienen voor studentenhuisvesting volgens de fractie van asap. 

Nationaal Programma Onderwijs

Het kabinet heeft bekend gemaakt een extra 8.5 miljard te investeren in het onderwijs, dit via het Nationaal Programma Onderwijs. Dit is gericht op zowel, primaire en voortgezet onderwijs als het middelbaar en hoger (beroeps) onderwijs. O.a. wordt volgend jaar het collegegeld gehalveerd, krijgen studenten met vertraging extra ov. Ook zal er geld vrij gemaakt worden voor meer fysiek onderwijs, begeleiding van studenten en staf en meer personeel. Voor de toekomstige medezeggenschap zal het dus belangrijk zijn om goed op te letten waar dit geld naar toe gaat. De huidige USR en de fractie heeft hier al een start mee gemaakt. Het presidium USR heeft veel informeel overleg met de rector, die een warme uitnodiging heeft overgebracht dat alle studenten kunnen meedenken waar het geld NU naartoe moet. De leden van de USR en de fractie beraden zich op dit moment over deze vraag en proberen op zeer korte termijn met de rector hierover in gesprek te gaan. Heb jij ideeën waar dit geld naartoe moet gaan? Aarzel dan niet en neem contact op met de fractie van asap

Jasper van Ulsen, Rick Spierings, Joris Schröder en Jesse Dekker, Fractie asap 2020/2021