Fractie-update februari

 Prefer to read this in English? Click here!

Elke maand zullen wij een update van de fractie delen op de website. In deze updates vertelt de fractie wat speelt binnen de USR, welke zaken naar voren zijn gekomen in de Gemeenschappelijke Vergadering en wat de opinie van asap is.

Hier alweer de februari update van de fractie! Nu de tentamens weer zijn afgerond, kan de fractie zich weer volledig focussen op de USR. Onlangs hebben Jasper en Rick een vlog gemaakt waarin zij de belangrijkste punten van de Gemeenschappelijke Vergadering op 25 januari noemen. Hierin kwamen o.a. het aangepaste BSA, besturingsmodel en de verhoogde werkdruk van docenten aan bod. Benieuwd? Ga dan naar Facebook of Instagram.

In deze update staan we stil bij de Autoluwe Campus, Studentenhuisvesting op de campus, Studentenwelzijn 2023 en de Security Awareness campagne.

Groene autoluwe campus 

Vorige week maandag is in de Gezamenlijke Vergadering het plan voor de autoluwe campus besproken. De Campus Heyendaal is een plek met veel verkeersdrukte. De Radboud Universiteit wil samen met partners, als de gemeente Nijmegen, HAN en het ziekenhuis, kijken hoe de verkeersdrukte verminderd kan worden. Hiervoor is een eerste stap gezet, door een campusplan te ontwikkelen. Dit plan is ter kennisgeving aan de Gezamenlijke Vergadering voorgelegd en wij hebben het mogen bespreken met het College van Bestuur. 

Er zijn door onder andere de fractie vragen gesteld over de uitvoerbaarheid van het plan. Bekend is dat verkeerspunten rondom de campus door dit plan drukker kunnen worden. We hebben het College van Bestuur op het hart gedrukt om tijdig in overleg te treden met de omliggende buurten en wijken, zodat de plannen soepel en zonder veel tegenstand ingevoerd kunnen worden. 

Studentenhuisvesting 

Verder is Jesse samen met Maaike (NSSR) bezig om een dossier op te bouwen rondom studentenhuisvesting. Het is belangrijk dat, met alle verbouwingen en herinrichtingen van de campus in zicht, studentenhuisvesting hierin ook een plek krijgt. De visie van de universiteit is een levendige campus: van wonen tot leren tot samen sporten en uit eten. Hier hoort vanzelfsprekend huisvesting bij. Jesse en Maaike zijn met verschillende partijen, waaronder SSH& en Campus en Facilities, in gesprek over wat reeds gedaan wordt aan studentenhuisvesting. Wanneer dit eenmaal goed in kaart is gebracht, is het mogelijk te kijken waar meer mogelijk is en waar studentenhuisvesting op en rond de campus een plek kan krijgen. 

Studentenwelzijn 

Eerder heeft Rick  jullie op de hoogte gesteld van het project Studentenwelzijn 2023. Dit project zorgt voor een betere ondersteuning voor studenten aan deze universiteit. De afgelopen periode is de stuurgroep Studentenwelzijn 2023 opgestart. De stuurgroep coördineert de gang van zaken met betrekking tot het project, samen met de projectleiders. Tijdens eerste vergaderingen is de balans opgemaakt hoe alle faculteiten er nu voor staan. Van groot belang is dat op elke faculteit dezelfde (evenredige) hoeveelheid (intensiteit) aan studentenbegeleiding moeten zijn en iedereen dit krijgt binnen afzienbare tijd. Verder heeft Rick  samen met een aantal leden van de stuurgroep een extra overleg gehad over de effectieve communicatie naar studenten. Hoe vindt elke student de juiste hulp? Een belangrijke conclusie uit dit overleg was dat er een centrale webpagina gewenst is waar elke student van de Radboud Universiteit met een vraag terecht kan. In plaats van eindeloos zoeken naar de studieadviseur op de verschillende webpagina’s van faculteiten moet het mogelijk zijn dat de student snel bij de juiste hulp terechtkomt. Want als jij al niet lekker in je vel zit of zorgen hebt over jouw studie is een lange zoektocht het laatste waar jij op zit te wachten. De ideeën dit zijn aangedragen worden overgenomen in het project. 

Security Awareness campagne

Een van de verkiezingspunten van afgelopen jaar was het veilig digitaliseren. Privacy moet voorop blijven staan en er moet goed gecommuniceerd worden welke persoonsgegevens van studenten verwerkt worden. Ook binnen de USR zijn deze punten opgenomen als focuspunten. Jasper, Joris en Wietske (CSN) zijn binnen de werkgroep aan de slag met dit punt. Zij zijn aan het kijken hoe de USR kan meedenken met een eventuele RU-brede Security Awareness campagne. Hierbij proberen we te kijken naar een betere beveiliging door bijvoorbeeld een wachtwoordbeleid of een multi authentication wachtwoord, maar ook naar de privacy. Zijn alle gegevens die nu worden opgeslagen wel daadwerkelijk nodig? Daarnaast is het ook noodzakelijk dat studenten en medewerkers beter op de hoogte zijn van de mogelijke gevaren van het gebruik van internet.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben na het lezen van de update, stuur dan een mailtje naar fractie@asapnijmegen.nl of benader een van de fractieleden persoonlijk.

Jasper, Rick, Jesse en Joris – Fractie asap 2020-2021