Fractie-update: februari

Prefer to read this in English? Click here.

XIe fractie van asap

Elke maand zullen wij een update van de fractie delen op de website. In deze updates vertelt de fractie wat speelt binnen de USR, welke zaken naar voren zijn gekomen in de Gemeenschappelijke Vergadering en wat de opinie van asap is.

Zo tussen de cycli door, hebben we de ruimte om weer een update te geven over een aantal projecten en gesprekken waar we mee bezig zijn. Daar zal deze fractie-update vooral gaan. Daarnaast zijn natuurlijk ook wij enthousiast dat de Nederland weer langzaam aan opengaat en we voorzichtig en in toenemende mate weer fysiek kunnen vergaderen. We hopen dat jullie net zo uitkijken naar de versoepelingen. En natuurlijk hopen we jullie binnenkort weer op een fysieke asap activiteit te zien!

Sociale Veiligheid

Een campus en studentenleven waarin mensen zich veilig, gerespecteerd en gehoord voelen, is voor asap altijd van groot belang geweest. Weten en voelen dat men beschermd is tegen ongewenst gedrag als gevolg van menselijk handelen binnen of in verband met de universiteit is van het groot belang. Recente gebeurtenissen in de media, een rapport van amnesty en nieuws over ongewenst gedrag op de universiteit tonen aan dat er nog grote stappen gezet moeten worden om de sociale veiligheid te waarborgen. De USR heeft een notitie geschreven om deze problematiek aan te pakken. In deze notitie wordt de huidige situatie geschetst en worden aanbevelingen gedaan aan de universiteit om verbeteringen aan te brengen. Deze aanbevelingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het houden van jaarlijkse enquêtes om de toestand van de sociale veiligheid te monitoren en het instellen van een coördinator sociale veiligheid en een ombudsman voor studenten. Het College van Bestuur heeft positief gereageerd op deze notitie en we zullen er in de komende cyclus een open discussie over voeren.    

Herbruikbare bekers in Huygens

In het licht van een meer circulaire economie op de campus wilden we, samen met de universiteit, onderzoeken hoe we de wegwerpbekers voor een coffee to-go konden elimineren. Gelukkig was de universiteit al een pilot gestart met de Billie-cup. Deze beker, is een soort fles met statiegeld, als je een kop koffie koopt, betaal je in eerste instantie extra voor die beker. Maar voor elke andere koffie kun je die beker gewoon inwisselen voor een nieuwe, terwijl de andere wordt schoongemaakt en hergebruikt. Deze pilot is nu gestart in het Huygensgebouw (de faculteit Bètawetenschappen) en zal hopelijk snel ook op andere plaatsen worden ingevoerd. 

Inspraakavond gemeenteraad over internationale huisvesting

Marie is namens asap en de USR naar de gemeenteraad gegaan om te vertellen over haar ervaring als internationale student aan de Radboud universiteit (RU). Specifiek ging het gesprek over huisvesting. Dit werd gedaan op initiatief van Mika Kraft, student aan de RU, fractievolger van de PvdA en kandidaat voor de aankomende verkiezingen, om het probleem onder de aandacht te brengen en de gemeente een actievere rol te laten spelen in het oplossen van dit huisvestingsprobleem. De details van de conclusie zijn nog niet helemaal duidelijk. Maar er is wel een voorgestelde oplossing: de gemeente moet punten gaan inrichten om problemen te melden, om zodanig te analyseren hoe groot het probleem is. Verder werd het verhaal goed ontvangen en als voorbeeld gebruikt om de problemen van internationale studenten op de RU en de HAN serieuzer te nemen. Dit is hopelijk een aanzet voor de gemeente om een actievere rol te spelen bij het oplossen van komende uitdagingen en om de RU en de HAN meer aan te spreken op de ontstane problemen.

Dag/week van de studentbestuurder

Het is al een tijdje geleden dat we voor het laatst een update hebben gegeven over dit onderwerp. Het idee was om een week van de studentenrbestuurder te organiseren in plaats van alleen de dag van de studententbestuurder, zoals de afgelopen jaren is gedaan. We wisten dat deze verandering een tijdje zal duren en qua planning niet mogelijk was voor dit jaar, dus zijn we begonnen met het plannen van een week in 2023. Voor dit jaar wilden we echter al iets extra’s doen. Dus pitchten we het idee om dit jaar een gala/feest te organiseren voor alle studentenbesturen. De beleidsmedewerker van Student Life and International Mobility (SLIM) was enthousiast en we hebben verdere gesprekken gevoerd over het budget en de organisaties. In overleg met de voorzitters van de koepelverenigingen hebben we besloten dat het leuk zou zijn als de koepelverenigingen dit feest zouden organiseren. Details moeten nog volgen omdat we proberen dit feest te combineren met de middagactiviteit die het USR en SLIM normaal gesproken organiseren, met onder andere een toespraak van de rector. Je raadt het al, een feest en een dagactiviteit plannen op dezelfde dag als je de rector beschikbaar wilt hebben, kan een uitdaging blijken. Dus, stay tuned voor de volgende update!

Menstruatieproducten

Eén op de tien vrouwen heeft soms geen geld voor menstruatieproducten. Op de Radboud Universiteit zijn al 60 procent van de studenten vrouw. De Universitaire Studentenraad wil door het gratis aanbieden van menstruatieproducten in automaten deze menstruatie-armoede tegengaan. Menstruatie-armoede betekent dat meisjes, vrouwen en andere mensen die menstrueren niet genoeg geld hebben voor producten als maandverband of tampons om hun menstruatie veilig en comfortabel door te komen. bijvoorbeeld transseksuele personen. Uit een eerder onderzoek blijkt dat meisjes en vrouwen zonder de juiste producten soms zelfs thuisblijven en hierdoor onderwijs missen heeft Jeanette Heldens, diversity officer, gezegd. Dit onderwerp leeft sterk op de universiteit. Het bieden van gratis menstruatieproducten bevordert de normalisering van dit onderwerp en een meer inclusieve universiteit, omdat nu ook menstruerende personen met een minder stabiele financiële situatie naar de universiteit kunnen komen. 

Toekomstbestendig onderwijs

Nu de campus weer langzaam helemaal open gaat, zien we elkaar steeds minder online. Ondanks dat veel studenten dit goed bevalt, zijn er uiteraard ook belangrijke lessen die we mee kunnen nemen vanuit het online onderwijs in de lockdown. Zo zien we steeds meer flexibele en hybride mogelijkheden terugkomen die voor sommige studenten de uitkomst kunnen zijn. Bijvoorbeeld door de huidige crisis wat betreft studentenhuisvesting. De USR maakt zich er hard voor dat de  universiteit de meest ideale opties aan haar studenten biedt. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld de notitie die is geschreven over de online weblectures. Verder wordt er nagedacht over andere mogelijkheden voor toekomstbestendig onderwijs. Zo is onder andere interdisciplinair onderwijs een hot topic waar bijvoorbeeld bij honours en geneeskunde al mogelijkheden in zijn. Maar dit zouden wij graag universitair breed zien terugkomen. Door de overlap in vakgebieden te herkennen, kunnen deze elkaar versterken en wij zijn van mening dat dit een goede verrijking van de kennis van studenten zou kunnen zijn.