Fractie update oktober

 Prefer to read this in English? Click here.

Elke maand zullen wij een update van de fractie delen op de website. In deze updates vertelt de fractie wat speelt binnen de USR, welke zaken naar voren zijn gekomen in de Gemeenschappelijke Vergadering en wat de opinie van asap is.

Op woensdag 2 september is de nieuwe USR officieel geïnstalleerd en dat betekent dat we inmiddels een maand aan het werk zijn als fractie. De eerste cyclus is afgerond en daarmee ook de eerste Gemeenschappelijke Vergadering (GV) met het College van Bestuur (CvB) en de Ondernemingsraad (OR). Hoewel de USR pas net in het zadel zit, zijn er interessante gebeurtenissen en dossiers voorbijgekomen. In deze update nemen wij jullie daar graag in mee, met een korte vooruitblik naar de volgende maand.

Gemeenschappelijke Vergadering
Voorafgaand aan de GV komen de leden van de OR en de USR bij elkaar in commissies, dit zijn Financiën, Personeel en Vastgoed (FPV), Onderwijs, Onderzoek en Studenten (OOS) en Strategie, ICT en Impact (SII). In deze commissievergaderingen kunnen wij informatieve vragen stellen aan beleidsmedewerkers over de ingediende beleidsstukken. Uiteraard was asap bij deze commissies vertegenwoordigd. Rick is voorzitter bij de vergaderingen van de commissie OOS en de leden van de fractie hebben deelgenomen aan commissies FPV en OOS, SII heeft deze cyclus niet vergaderd. In deze cyclus zijn een aantal onderwerpen de revue gepasseerd waaronder een reorganisatie binnen Radboud Services, een update over de waarborging van de digitale veiligheid en privacy en het Plan van aanpak voor duurzaamheid in het onderwijs. Over dit laatste punt vertellen wij graag wat meer.

Duurzaamheid in het onderwijs
Het Plan van aanpak voor duurzaamheid in het onderwijs is voortgekomen uit de Strategie ‘A Significant Impact’ en biedt een raamwerk voor de opleidingen van de Radboud Universiteit om meer duurzaamheid in het onderwijs te verwezenlijken. De leden van de USR zijn enthousiast over de ambitie van het plan en hebben vooral vragen gesteld over de verdere implementatie. Het raamwerk dat wordt geschetst behoeft nadere invulling van de faculteiten. Wat de USR betreft, is het belangrijk om als universitaire medezeggenschap een vinger aan de pols te houden om de toenemende aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs te garanderen en te voorkomen dat er enkel een papieren werkelijkheid bestaat. Dit jaar hopen wij dan ook meer terug te zien in onze colleges. In samenwerking met de faculteiten zien wij een mooi traject tegemoet.

USR-werkgroepen
Afgelopen maand is de USR weer gestart met de werkgroepen. Hierin nemen verschillende leden van de raad plaats om te brainstormen over nieuwe ideeën die zij dit jaar wil uitvoeren en/of bereiken. Hiervoor heeft de USR eind september gezamenlijke focuspunten opgesteld die als basis gelden voor de werkzaamheden van de werkgroepen. Grotere thema’s die hieronder vallen zijn onderwijs, diversiteit en inclusie, persoonlijke ontwikkeling, welzijn, een duurzame campus en faciliteiten. Alle leden van de fractie waren aanwezig bij de focuspunten-bijeenkomst en kijken gezamenlijk terug op een productieve dag waarbij de leden van de USR gedeelde belangen hebben gevonden. Ook de verkiezingspunten van asap hebben op verschillende momenten een mooie plek gekregen.

Schaduwfractie
Verder heeft de eerste vergadering plaatsgevonden van de Schaduwfractie. De Schaduwfractie komt twee keer per GV-cyclus (zes weken) samen om beleidsstukken die op de agenda staan en de implementatie van het verkiezingsprogramma te bespreken. Mocht je geïnteresseerd zijn om betrokken te zijn bij het beleid van de universiteit en input willen leveren hoe bepaalde zaken moeten worden geregeld, stuur dan een e-mail naar penningmeester@asapnijmegen.nl en versterk de schaduwfractie!

Interstedelijk Studenten Overleg
Dit jaar is de USR ook nauw in contact met het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Jasper en Rick hebben onlangs een aantal inwerktrainingen van het ISO bijgewoond en kijken terug op een nuttige dag. Onder ander zijn de kwaliteitsafspraken, Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en het Onderwijs en Examenreglement en Coördineren en andere leidinggevende kwaliteiten voorbijgekomen. Ook heeft Jasper het eerste overleg van de ISO-werkgroepavond bijgewoond en daar gesproken met andere studentvertegenwoordigers over het onderwijs ten tijde van Corona.

Vooruitblikkend op komende maand zal de fractie aan de slag gaan met een fractieplan. Hierin beschrijft de fractie hoe zij van plan is om de punten uit het verkiezingsprogramma te bereiken. Dit plan zal ook gedeeld worden met de leden.

Jasper, Rick, Joris en Jesse
Fractie asap 2020/2021