Ophoging van het Profileringsfonds

Afgelopen maandag 27 mei 2019, maakte Daniël Wigboldus, voorzitter van het College van Bestuur, bekend dat het Profileringsfonds met 104.000 euro zal worden opgehoogd. Hij noemde dit ‘een mooi voorbeeld wat je met samenwerking kunt bereiken’.

De Radboud Universiteit stimuleert een open intellectueel klimaat, waarin medewerkers en studenten elkaar inspireren en uitdagen, met elkaar van perspectief wisselen, grenzen verleggen, verantwoordelijkheid nemen en het beste uit zichzelf halen. Tevens stimuleert de universiteit initiatieven die de campus verlevendigen en de relatie met de stad Nijmegen en de regio versterken. asap onderschrijft het belang van het actieve studentenleven en dat er ruimte dient te zijn voor studenteninitiatieven. De koepels en asap zagen dat het actieve studentenleven niet volledig gerealiseerd kan worden door wijzigingen in Regeling Fonds en recente ontwikkelingen.

Er is naast een verhoging van het Profileringsfonds structureel meer geld beschikbaar voor studentbestuurders en studenten die studievertraging oplopen door persoonlijke omstandigheden zoals ziekte, zwangerschap of mantelzorg.

Het SOFv, B.O.S., en asap hebben daarom aandacht gevraagd voor de incidentele bestuursmaanden die dit jaar eerst niet uitgekeerd zouden worden. Tijdens de Overleg Gezamenlijke Vergadering van 11 maart  heeft het College van Bestuur toegezegd om, in acht nemende de groeiende studentenorganisaties, op zoek te gaan naar structurele oplossingen voor de langere termijn. Daarop hebben de koepels en asap een aanbevelingsbrief geschreven en zijn in samenwerking met Student Life tot een voorstel gekomen. Het College van Bestuur stond positief tegenover dit voorstel. Hierdoor is er naast een verhoging van het Profileringsfonds structureel meer geld beschikbaar voor studentbestuurders en studenten die studievertraging oplopen door persoonlijke omstandigheden zoals ziekte, zwangerschap of mantelzorg.

Wil je meer weten over welke financiële ondersteuning beschikbaar is of hoe de Radboud Universiteit je kan helpen? Kijk dan op de onderstaande link.

https://www.ru.nl/studenten/tijdens-studie/begeleiding-advies/financiele-ondersteuning/