Tienpuntenlijst 2022

English follows dutch

Ook komend jaar zal asap zich inspannen voor de studentengemeenschap in het algemeen en de actieve student in het bijzonder. Om te beginnen pleit asap voor toekomstbestendige en innovatieve onderwijsvormen. Verder willen wij komend jaar vol inzetten op een goed en flexibel studieklimaat, zodat ruimte wordt gegeven aan persoonlijke ontwikkeling. Verder moet de studentenbegeleiding op orde zijn om het studentenwelzijn te vergroten. Welzijn is immers een essentiële voorwaarde om jezelf persoonlijk te ontwikkelen. Tot slot moet de campus op een dusdanige manier worden ingericht, dat deze uitnodigt om aan een breed scala activiteiten deel te nemen.

Lees de tien punten hieronder! Wil je de toelichting op deze punten lezen, klik dan hier!


Ten point list 2022

In the coming year, asap will continue its efforts for the student community in general and the active student in particular. To start with, asap will advocate future-proof and innovative forms of education. Next year, we want to put all our efforts into a good and flexible study climate, so that space is given to personal development. Furthermore, student guidance must be in order to increase student welfare. After all, welfare is an essential condition for personal development. Finally, the campus must be laid out in such a way that it invites students to take part in a wide range of activities.

Read the ten points below! If you want to read the explanation of these points, click here!