Conclusie thema-avond: Online onderwijs

Afgelopen donderdag 26 november heeft asap de eerste online thema-avond georganiseerd. Deze avond stond in het teken van online onderwijs ten tijde van corona.

De avond werd geopend door een uiteenzetting van prof. dr. Huib Ernste, die het heeft gehad over de organisatorische achtergrond rondom online onderwijs. Hij gaf aan dat de eerste maanden vooral sprake was van een vorm van ‘quick en dirty’ online onderwijs en dat het langzaamaan beter wordt op de Radboud Universiteit. Echter, merkte hij ook op dat er nog veel verschil is tussen universiteiten wat betreft de ondersteuning van docenten. Waar bij sommige opleidingen de docent thuis voor een laptop een verhaal inspreekt, huren anderen juist professionele stemacteurs in om de boodschap zo goed mogelijk te laten overkomen. Een van de oplossingen die hij zelf aandroeg was meer en professionelere begeleiding van docenten. Naast implicaties zag hij zelf ook voordelen van het in een keer digitaliseren van het onderwijs. Zo is het onderwijs bijvoorbeeld flexibeler geworden en zijn (sommige) docenten meer uit hun comfort zone gekomen t.a.v. het opnemen van hoorcolleges.

Hierna sprak dr. Peter Kruyen over het perspectief vanuit het werkveld van de docent. Wanneer organiseer je een cursus volledig digitaal, wanneer hebben fysieke mogelijkheden een toegevoegde waarde? Docenten moesten in een keer veel en complexe beslissingen maken en hadden daarom graag meer besluitvaardigheid verlangd van het college van bestuur, bijvoorbeeld t.a.v. het inzetten van proctoring. Daarnaast is privacy een belangrijk punt wat centraal staat op het moment van het volledig digitaliseren van een cursus.

Na deze inleidende gesprekken kwam er een discussie tussen sprekers en studenten op gang. Hierbij zijn verschillende perspectieven belicht. Zo bleek dat sommige studenten de extra flexibiliteit van het thuis studeren omarmen, terwijl anderen meer baat hebben bij fysieke begeleiding op de campus. Actiepunten die naar voren zijn gekomen, zijn bijvoorbeeld het inzetten op een betere docentbegeleiding, aanpassen van de standaardtijden van colleges (door bijvoorbeeld het aanbieden van meer pauzes), het delen van best en worst practices én het behouden van de flexibiliteit. Een ding is zeker: Online onderwijs biedt vele kansen en mogelijkheden, maar mag nooit een vervanging zijn van het fysieke onderwijs! Juist een goede mix maakt het onderwijs toekomstbestendig.

Na afloop van de avond was er nog een gezellige informele borrel waarbij we verder in gesprek zijn gegaan. Wij vonden de avond een groot succes! We willen de sprekers en alle aanwezigen nogmaals bedanken voor hun inzet. Hopelijk mogen we jullie op onze volgende thema-avond, welke begin februari georganiseerd zal worden rondom het thema studentenwelzijn, weer verwelkomen!

Groet,

Commissie inhoudelijk