Bied internationale studenten een minor Nederlands aan

 Prefer to read this in English? Click here.

Thom Teulings van studentenpartij asap wil dat internationale studenten een minor Nederlands kunnen volgen aan de Radboud Universiteit. Een verdieping in onze taal en cultuur zou moeten bijdragen aan de integratie van deze groep studenten.

Sinds vorig jaar kunnen internationale studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit gratis deelnemen aan één van de twee cursussen Social Dutch, die via Radboud in’to Languages worden aangeboden. Een sympathieke handreiking, maar voor een meertalige en inclusieve campus is meer nodig. Onlangs verzond de Universitaire Studentenraad een notitie naar het college van bestuur, waarin gepleit wordt voor een groter en goedkoper aanbod aan taalcursussen Nederlands. Asap wil nog een stap verder gaan en ziet graag dat internationale studenten hun keuze- of minorruimte kunnen gebruiken om zich het Nederlands meester te maken.

Internationalisering

Wat asap betreft gaat internationalisering niet over studentenaantallen en is meer zeker niet altijd beter; het moet een verrijking zijn voor het onderwijs voor alle studenten aan de Radboud Universiteit. De Strategie die de Radboud Universiteit in juli 2019 na breed overleg heeft opgesteld, sluit naadloos aan op onze doelgerichte visie: ‘een internationale en interculturele context is onmisbaar voor de kwaliteit van onderwijs’.

Als de ontwikkeling van een internationale en interculturele context op de campus het doel is, is het verwezenlijken van een zeker begrip van de Nederlandse taal, cultuur en wijze van communiceren een essentieel middel. Onvoldoende kennis van het Nederlands vormt momenteel nog voor veel internationale studenten een barrière om in goed contact te komen met Nederlandse studenten. Daarnaast is het vinden van een bijbaan lastig en wordt toetreding tot een studentenorganisatie niet altijd als laagdrempelig ervaren. Het uitbreiden van het (gratis) aanbod aan taalcursussen vormt dan ook een goed startpunt en is op korte termijn haalbaar.

Academische minor

Nu de notitie over taalcursussen bij het college ligt, richt asap de pijlen op de ontwikkeling van een academische minor voor internationale studenten. Verdieping in het Nederlands zou immers niet louter buiten het studieprogramma mogelijk moeten kunnen zijn. Enerzijds omdat een deel van de internationale studenten aangeeft huiverig te zijn om een intensieve extracurriculaire taalcursus te volgen, maar misschien nog wel belangrijker: middels een academisch programma kunnen taal, cultuur en communicatie op een ander niveau worden geëxploreerd. Dat die combinatie van meerwaarde is, komt reeds tot uiting in de bachelor en master International Business Communication aan de Faculteit der Letteren.

Overigens bieden andere universiteiten in Europa internationale studenten wél de kans tot academische verdieping in de nationale taal en cultuur. Neem bijvoorbeeld de KU Leuven, een belangrijke samenwerkingspartner, waar Nederlandse cursussen met studiepunten worden gewaardeerd. Met de letterendepartementen Moderne Talen & Culturen en Taal & Communicatie heeft onze universiteit alle benodigde academische kennis en kunde in huis om een kwalitatief hoogstaande minor Nederlandse taal, cultuur en communicatie op te stellen. Samenwerking met taleninstituut Radboud in’to Languages ligt daarbij voor de hand.

Uitvoering

Het opzetten van keuzevakken Nederlands voor internationale studenten zal niet zonder slag of stoot gaan en kent de nodige haken en ogen. Iedere faculteit geeft op een andere wijze invulling aan keuzeruimte. Het is zaak dat cursussen uit de te ontwikkelen minor tevens los van elkaar gevolgd kunnen worden, zodat het aanbod aantrekkelijk is voor studenten van alle verschillende achtergronden. Daarbij dient het academische niveau scherp bewaakt te worden; de minor is immers nadrukkelijk geen veredelde taalcursus en mag geen ‘gemakkelijke invulling’ van de vrije ruimte worden.

De huidige fractie van asap is voornemens zich de komende periode in samenwerking met de rest van de studentenraad over een notitie te buigen en advies in te winnen bij de Faculteit der Letteren en andere belanghebbenden, waarna de bal bij het college van bestuur ligt. Moge dit het begin zijn van een succesvol traject.

Dit artikel is geschreven door Thom Teulings, fractievoorzitter van Studentenpartij asap. Op 3 maart 2020 verscheen dit artikel met bijbehorende afbeelding op Voxweb.

Afbeelding: Dick van Aalst