‘Isoleer Letterenfaculteit niet van universiteit’

[Op 16 februari 2018 verscheen dit opiniestuk op Voxweb]

Op de website van de Vox valt op 15 december te lezen hoe de Letterenfaculteit van de Radboud een nieuwe weg inslaat. De organisatie gaat op de schop en ook het onderwijs blijft niet onaangetast. Volgens ons zijn dit geen wenselijke ontwikkelingen.

Letteren gaat op slot
De universiteit is al sinds jaar en dag een instituut waar verschillende visies en disciplines elkaar ontmoeten en waar die ontmoetingen discussies en wetenschappelijk onderzoek uitlokken. Echter is de letterenfaculteit een weg ingeslagen die dit allesbehalve bevordert. De faculteit wil namelijk het huidige minorenstelsel van 15 EC-minoren in het nieuwe curriculum vervangen door ‘profielen’ van 45 studiepunten. Volgens de plannen moeten de Letterenstudenten verplicht een van de profielen van de eigen faculteit volgen, en ook voor de niet-letterenstudent wordt het er bepaald niet makkelijker op om op de Letterenfaculteit vakken te volgen. Kortom: kennismaken met een fundamenteel ander vakgebied wordt voor de letterenstudent vrijwel onmogelijk.

Dat is op zich al een kwalijke zaak, maar voor de letterenfaculteit des te meer. Al jaren liggen verschillende letterenfaculteiten binnen Nederland onder vuur. Teruglopende studentenaantallen hebben geleid tot discussies over de rol die deze opleidingen vervullen in de samenleving en de kosten die daartegenover staan. Juist in deze tijd is het voor deze disciplines van groot belang dat ze deze discussie met open vizier aangaan. Het op slot gooien van de Nijmeegse faculteit gaat hier absoluut geen positieve bijdrage aan leveren.

Daarnaast scheppen de plannen van het faculteitsbestuur een precedent. Letteren is niet de enige faculteit waar nu wordt nagedacht over het proberen binnen te houden van de eigen studenten. Geen onlogische stap, aangezien iedere uitgaande student gemiste inkomsten betekent voor de faculteit. Als andere faculteiten de door de letterenfaculteit ingeslagen weg zullen volgen, rijst de vraag wat nog het voordeel is van het zijn van één universiteit.

Er zijn weliswaar zeven faculteiten, maar ze zijn allemaal onderdeel van één universiteit. Laten we de kansen en mogelijkheden die dat biedt dan ook volop benutten.

Interdisciplinaire kennisoverdracht
Het uitsluiten van actieve deelname aan de opleidingen van studenten van andere faculteiten zal niet alleen ten koste gaan van de ontwikkeling van studenten, maar ook van het interdisciplinair onderzoek. En dit terwijl het belang hiervan alleen maar toeneemt. Een mooi voorbeeld van zo’n onderzoek is te zien in het Vox-artikel Waarom adem soms stinkt naar rotte kool. Dit onderzoek is een samenwerking na een ontmoeting tussen een onderzoeker van het microbiologisch lab van FNWI en een klinisch chemicus van het Radboudumc. Kortom, ontmoetingen tussen disciplines stimuleren kennisoverdracht en leiden tot mooie co-producties. Iets wat iedereen zou moeten omarmen.

Dan komen we bij de vraag hoe de faculteit dán om moet gaan met de dalende studentenaantallen. Dat is geen simpele vraag en er zal ook geen simpel antwoord zijn. Echter kan het volgens asap niet zo zijn dat een organisatorische wijziging ten koste gaat van de ontwikkelingskansen van studenten. Er zijn weliswaar zeven faculteiten, maar ze zijn allemaal onderdeel van één universiteit. Laten we de kansen en mogelijkheden die dat biedt dan ook volop benutten.