‘Laat het introfestival een kans zijn voor alle verenigingen’

[Op 19 oktober 2017 verscheen dit opiniestuk op Voxweb]

Tijdens de komende introductie zullen er in het laatste weekend geen introductieweekenden meer plaatsvinden, maar één groot introductiefestival. Jafar Alhashime, van studentenpartij asap, vraagt samen met de verschillende koepels van studentenorganisaties om een grote rol voor studenten in de invulling van het festival.

Toekomstige eerstejaarsstudenten aan de Radboud Universiteit staat een grote verandering te wachten. Na vijf dagen de campus leren kennen, Nijmegen ontdekken en vooral feesten, worden de studenten niet meer verdeeld door het land. Waar voorheen verenigingen meerdere weekenden organiseerden voor de introlopers, zullen mentorgroepen dit jaar nog steeds in een bus stappen, maar ditmaal gezamenlijk naar het festivalweekend rijden. Dit festival moet plek bieden aan vier- à vijfduizend studenten. Dit is een van de grootste veranderingen die de introductie sinds jaren ondergaat, daarom is het belangrijk dat de organisatie ervan in goede banen geleid wordt.

Het plan dat er ligt is zeer ambitieus en zal gaan gelden als het grootste evenement dat de RU organiseert. Afdeling Student Life zal verantwoordelijk zijn voor het faciliteren van het festival. Volgens de huidige plannen ligt de verdere invulling van het festival geheel in de handen van studenten. De bedoeling van de universiteit is namelijk dat allerlei studentenorganisaties op verschillende podia en ruimtes activiteiten organiseren voor de introlopers. Het is dus aan de studentenorganisaties om ervoor te zorgen dat de invulling van het festival het wegvallen van de weekenden meer dan opvult. Studentenpartij asap en de koepels (CSN, ISON, B.O.S., CHECK, NSSR en SOFv) vinden het uitermate belangrijk dat hierbij voldoende ruimte geboden wordt aan alle studentenorganisaties om iets te organiseren op het festivalweekend. We roepen de universiteit dan ook op om studenten vanaf nu volledig deel uit te laten maken van de organisatie.

Het programma van het festival zal bepaald worden door een ‘programmaraad’, die zal bestaan uit de koepelverenigingen. Studentenorganisaties die niet onder een koepel vallen kunnen ook solliciteren naar een plaats in de programmaraad. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat het gros van de Nijmeegse verenigingen gerepresenteerd is. Deze raad zal aan de hand van de ingestuurde voorstellen van studentenorganisaties moeten bepalen welke activiteiten ruimte krijgen op het festivalweekend. Op dit moment is het echter nog onzeker dat er voldoende plek zal zijn voor iedere vereniging en is het onduidelijk of alle activiteiten gesubsidieerd kunnen worden.

Podium
We hopen dat alle organisaties bereid zijn om iets te organiseren voor de aankomende studenten, op die manier biedt het festival hopelijk iets voor iedere introloper. Door de Charitatieve en Culturele Koepel van Nijmegen, CHECK, werd de afgelopen jaren het zogenaamde Cultuurfeest neergezet, in samenwerking met LUX. Daar kregen nieuwe studenten de kans om studententheater, -muziek, -literatuur en andere -cultuurvormen te ervaren. CHECK is enthousiast over het nieuwe festivalconcept en verwacht de inhoudelijke invulling van het oude Cultuurfeest goed te kunnen plaatsen op het nieuwe festival, gegeven dat de culturele studentengemeenschap voldoende mee kan praten over de invulling daarvan.

Ook de koepel van Christelijke Studenten Nijmegen, CSN, staat positief tegenover het plan. Zij hopen dat door het introfestival nieuwe studenten de mogelijkheid krijgen de vereniging te vinden die het beste bij hen past. De introductie is namelijk een cruciale periode voor het in ere houden van het Nijmeegse studentenleven. Er zijn honderden verschillende verenigingen, stichtingen en organisaties waar studenten zich bij kunnen aansluiten tijdens hun studententijd, maar wanneer zij deze niet kunnen leren kennen zullen veel van deze clubs het hoofd wellicht niet meer boven water kunnen houden. Niet alleen de grootste en bekendste verenigingen verdienen een podium op het weekend, het is belangrijk dat iedere student zich tijdens zijn studententijd op zijn plek voelt. De Nijmeegse Studenten Sport Raad, NSSR, is ook tevreden over de nieuwe opzet van het introductiefestival. Door alle studenten een weekend lang samen op één centrale locatie bijeen te brengen, zal er een saamhorigheid en teambinding ontstaan die zij zo goed kennen uit de studentensport. Zij hopen dan ook dat er tijdens het introfestival voldoende tijd zal worden ingeruimd voor sportieve activiteiten en zullen met deze insteek met alle plezier plaats nemen in de programmaraad.

De nieuwe invulling van het weekend tijdens de introductie heeft wel tot gevolg dat de campuscantus, georganiseerd door de gezelligheidsverenigingen, verplaatst wordt van de dinsdag naar het weekend. Het Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen, B.O.S., vindt het jammer dat de campuscantus niet meer op dinsdag plaatsvindt, omdat dit onzekerheden met zich mee brengt. Zo zal de beleving van de cantus gewaarborgd moeten worden en zorgt de verplaatsing ervoor dat de nieuwe studenten pas aan het einde van de week kennismaken met de gezelligheidsverenigingen die Nijmegen rijk is.

Vrijheid
Het Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen, SOFv, is enthousiast over de grote lijnen die er op dit moment liggen. Voor studieverenigingen zijn de veranderingen in organisatie zo minimaal mogelijk en ontstaat er meer vrijheid in de planning door de week heen voor mentorgroepen. ISON, de koepel voor internationale studentorganisaties, ziet kansen liggen bij de invulling van dit festival en vindt het festival een goede toevoeging met het oog op de internationalisering van de Radboud Universiteit. Veel verenigingen en organisaties die niet zo gauw een weekend zouden organiseren, krijgen nu namelijk de kans om zich kort maar krachtig te laten zien aan alle introlopers. Het is een mooi idee dat Nederlandse en internationale studenten samen de mogelijkheden binnen het Nijmeegse studentenleven kunnen verkennen.

Na gesprekken tussen Student Life en de vertegenwoordigers van de studenten is naar voren gekomen dat de communicatie in het begin niet geheel vlekkeloos is verlopen, waardoor studenten in het begin niet volledig mee hebben kunnen denken. Dit is inmiddels besproken met Student Life en we hebben de goede hoop dat de universiteit ons vanaf heden volledig betrekt bij de organisatie van het festivalweekend. Het festival zal namelijk vanaf deze zomer een zeer belangrijke plaats innemen tijdens de introductie en het is daarom van groot belang dat het festival ook aansluit op de wensen van de studenten. Wij willen de aankomende studenten een fantastische introductie kunnen bieden, waarbij zij de vrijheid krijgen om kennis te maken met alle studentenorganisaties uit het Nijmeegse studentenleven.

Jafar Alhashime – fractie studentenpartij asap
Wouter van Weert – politiek commissaris CHECK
Anne Kurstjens – politiek functionaris CSN
Jesmer Engbers – politiek commissaris B.O.S.
Ruben Meijerink – politiek commissaris NSSR
Jesse Claessen – politiek commissaris SOFv
Thomas Buijnink – politiek commissaris ISON