asap bespreekt toekomst: doorstart of opheffing

Op de algemene ledenvergadering van 24 juni heeft een meerderheid van de aanwezige leden van studentenpartij asap besloten dat er een plan tot opheffing van de partij opgesteld moet worden. Een groep leden denkt echter nog aan een doorstart.

Bijna tien jaar geleden is asap opgericht om meer transparantie in de medezeggenschap te bewerkstelligen. Sindsdien hebben tien verschillende fracties zich hiervoor en voor een constructieve en krachtige medezeggenschap ingezet. Ook deze verkiezingen zijn er weer vier asap-leden verkozen in de Universitaire Studentenraad. Binnen de vereniging leefde echter de behoefte het gesprek over de toekomst van asap te voeren.

Op de ALV is dit gesprek gevoerd aan de hand van een adviesrapport van een commissie. Geconcludeerd werd dat er al meerdere jaren problemen bestaan met het vinden van actieve leden en het vinden van genoeg bestuurs- en fractieleden. Daarnaast is ook aan bod gekomen of asap nog effectief kan opereren in het huidige medezeggenschapsklimaat. Tot nog toe heeft asap altijd effectief kunnen zijn, maar wel wordt geconcludeerd dat het steeds lastiger wordt om recht te doen aan het motto van ‘krachtige medezeggenschap’.

Of het ook echt tot opheffing zal komen, zal besloten worden op de ALV die aan het eind van de zomer zal worden gehouden. Daar zal het bestuur een plan presenteren over hoe de eventuele opheffing georganiseerd kan worden. Ook krijgen leden daar nog de kans om een plan te presenteren voor een doorstart van de partij. Uiteraard zal de nieuwe fractie komend collegejaar nog op volle kracht draaien en daarbij ondersteund worden vanuit de partij.

Dit is momenteel alles wat we mede kunnen delen over dit proces. Mochten er toch nog vragen zijn mogen deze opgestuurd worden naar secretaris@asapnijmegen.nl. Wij zullen dan proberen deze te beantwoorden.