asap blij met half miljoen naar faculteiten

Toen vorig jaar na lang onderhandelen de universitaire begroting is goedgekeurd, was dat onder een strenge voorwaarde: dat wanneer er geld over zou blijven bij de Radboud Honours Academy, dit terug zou vloeien naar de faculteiten om te investeren in onderwijsinnovatie. Het College van Bestuur heeft vorige week bepaald dat dit inderdaad het geval gaat zijn. asap is verheugd dat het College van Bestuur zijn woord is nagekomen.

“We zijn blij om te zien dat het geld daadwerkelijk terugvloeit naar de faculteiten zoals afgelopen jaar bij de begroting afgesproken”, aldus fractielid Tim Gulpen. Een mooie stap, maar toch zijn er ook nog wel een aantal kanttekeningen te maken: “We vinden dat er nog meer moet gebeuren om de toegankelijkheid van de RHA te vergroten. Daarnaast willen we dat er meer ruimte komt voor interdisciplinair onderwijs in de RHA. Tenslotte eist asap dat faculteiten meer te zeggen krijgen over de insteek van hun eigen Honoursprogramma’s.”

De komende maanden zal de USR door blijven onderhandelen over de RHA. Voor asap is het cruciaal dat de eerdergenoemde punten terug te zien zijn in het nieuwe beleid.