asap houdt druk op ketel rondom verbouwingsplannen RU

Op aandringen van de fractie van asap is vandaag in de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV) besloten om nog niet in te stemmen met de Meerjaren Investeringsprognose (MIP) van de Radboud Universiteit. Het College van Bestuur is volgens fractievoorzitter Marten Porte nog onvoldoende tegemoetgekomen aan zorgen die er leefden over het studiecentrum van de Medische Faculteit.

“We vinden het jammer dat we ondanks de gedane handreikingen vanuit onze kant nog niet tot een oplossing hebben kunnen komen. We hopen dat die in de komende periode alsnog kan worden gevonden”.

Verouderde faciliteiten
Uit de Nationale Studentenenquête blijkt al enkele jaren dat de faciliteiten van het studiecentrum van de Medische Wetenschappen ontoereikend zijn. Er is een schreeuwend tekort aan geschikte studieplekken met stopcontacten en de wifi is nog vaak gebrekkig. Naar aanleiding van de ingezonden brief van de Facultaire Studentenraad heeft asap bij het College van Bestuur aangedrongen op het zoeken naar een oplossing voor het studiecentrum. Het College was tijdens de afgelopen vergadering echter niet bereid tegemoet te komen aan de wensen van asap en stelde dat de genoemde problemen opgelost konden worden uit de post ‘Kleine werken’. In de verbouwingsplannen is echter te lezen dat er vrijwel geen ruimte is voor extra investeringen, onder meer vanwege verplichte uitgaven aan legionellabestrijding.

Extra tijd
De Raad van Bestuur van het Radboudumc heeft aangeboden om een bedrag voor te schieten waarmee de grootste problemen kunnen worden opgelost. Hierdoor zouden de overige verbouwingsplannen van de universiteit niet in gevaar komen. Tot teleurstelling van asap bleek de universiteit tot op heden niet bereid op dit aanbod in te gaan. De UGV heeft het College van Bestuur nu drie weken gegeven om uit te leggen hoe de problemen kunnen worden opgelost. “We trachten op deze manier constructief bij te dragen aan het oplossen van de situatie”, aldus Porte.