Schaduwfractie

English follows Dutch

De schaduwfractie ondersteunt de USR-fractie van asap bij het implementeren van het verkiezingsprogramma. Daarnaast worden stukken van het College van Bestuur binnen deze commissie ter discussie voorgelegd, geven leden inhoudelijke input over de richting die de Radboud Universiteit inslaat en is er de mogelijkheid om opinieartikelen te schrijven.


The ‘schaduwfractie’ helps group asap in the University Student Council (USR) with implementing their election program. They also respond to plans from the Executive Board, give input to the group in the student council and there is the possibility to write opinion articles.

Are you interested in what the group asap does in the Student Council, do you want to talk about what happens at the university or are you interested in ‘powerful representation’ in general, this might be the committee for you!