Thema-avond: levendige campus

English follows Dutch

Op woensdag 12 mei organiseert asap een thema-avond die in het teken staat van de levendige campus, in de breedste zin van het woord. De avond wordt georganiseerd in samenwerking met Radboud Green Office.

Zij zullen de avond aftrappen met een mooi introductie van het onderwerp. Vervolgens gaan wij met zijn allen verschillende onderwerpen en stellingen bespreken in break-outrooms, waarna we in een afsluitende plenaire sessie met zijn allen samenvatten wat er nodig is voor een levendige campus.

De avond zal plaatsvinden op Zoom, via deze link, en is toegankelijk voor alle studenten van de Radboud Universiteit, neem dus vooral ook vrienden mee!

________________________________________________________________

On Wednesday 12 May, asap is organising a theme night about the lively campus, in the broadest sense of the word. The evening is organised in collaboration with Radboud Green Office.

They will kick off the evening with an introduction of the subject. Then we will all discuss various topics and statements in break-out rooms, after which we will summarise what is needed for a lively campus in a closing plenary session.

The evening will take place on Zoom, via this link, and is open to all Radboud University students, so be sure to bring friends!