‘asap vraagt je mening’ bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

asap vertegenwoordigt de belangen van alle studenten aan de Radboud Universiteit. Met studenten in gesprek gaan is erg belangrijk om deze belangen goed te kunnen vertegenwoordigen. Voor de meivakantie brachten wij een bezoek aan het Grotiusgebouw om erachter te kunnen wat de studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan het hart gaat. We hebben acht stellingen voorgelegd aan studenten waarbij zij konden aangeven hoe belangrijk zij deze stellingen vinden. Daarnaast konden studenten ook originele input leveren. In de tabel kan je zien wat de studenten van de stellingen vonden:

Rechten

 

 

 

 

 

 

 

Twee van de acht stellingen springen boven de andere uit. Studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zijn van mening dat er op de volgende gebieden nog veel ruimte is voor verbetering: de faculteit kent volgens velen een schaars aantal werkplekken en de vaste computers zijn zo mogelijk nog schaarser. Ook vinden ze dat er voor alle colleges weblectures beschikbaar moeten zijn. Na doorvraag bleek dat het faciliteren van weblectures er niet voor zou zorgen dat studenten minder vaak naar college zouden gaan. De weblectures zijn voor velen een mogelijkheid om af en toe de week flexibeler in te delen, zonder dat zij belangrijke kennis moeten missen.

Andere onderwerpen die hoog scoorden op de meter zijn: het beschikbaar stellen van oefententamens en de openingstijden van het Gerecht. Studenten op de rechtenfaculteit bereiden zich graag goed voor op tentamens door het maken van verschillende oefententamens. Wat betreft de openingstijden van het gerecht: studenten vinden het vooral vervelend dat zij ’s ochtends geen ontbijtje of een kop koffie kunnen scoren. Opvallend is dat we gemengde geluiden horen over de studieadviseurs. De een vindt dat deze naar behoren functioneren, terwijl de ander klaagt over de parate kennis van de studieadviseurs op rechtenfaculteit.

Wat gaat er goed?
Studenten op deze faculteit geven aan dat het volgen van vakken op een andere faculteit geen problemen oplevert. Ze worden goed begeleid en krijgen voldoende ruimte in de vorm van voorkeursgroepen en het beschikbaar stellen van weblectures. Zelfs het volgen van twee bacheloropleidingen waarvan er een de studie Rechtsgeleerdheid is, is mogelijk! Verder is informatievoorziening over belangrijke dingen van de studie toereikend. Over het niveau van de docenten wordt ook niet geklaagd. Waarbij het benoemenswaardig is dat de werkgroepen en scripties, die gegeven of begeleid worden door masterstudenten of PHD’s, in bijna alle gevallen voldoen aan de verwachtingen.

Post-it’s
Naast de 10 stellingen was het ook mogelijk om een opmerking op te schrijven op een post-it. Soms werd dit gebruikt om één van bovenstaande stellingen te nuanceren of kracht bij te zetten. De wc’s van het Grotiusgebouw zijn vies en aan de flaconnetjes met zeep is te zien dat de hoop op goed werkende zeeppompjes definitief is opgegeven. Aan de motivatie van studenten om alle werkgroepen te volgen ontbreekt het niet, misschien met resultaat dat deze vaak te vol zitten. Studenten geven aan dat het soms veel te druk is in een werkgroep. Een andere opmerking is dat de universiteitsbibliotheek een aparte computer heeft om boeken te zoeken. Sommige studenten missen deze mogelijkheid in de rechtenbibliotheek.

Bedankt!
We willen graag alle studenten die input hebben gegeven bedanken! Heb jij ook nog input die we kunnen gebruiken? Dan kan je natuurlijk altijd een mailtje sturen naar asapnijmegen@gmail.com.

 

Reageer