De Vijftien van asap stellen zich voor!

In deze serie stellen de vijftien kandidaten van asap voor de verkiezingen van 2016 zichzelf voor. Van 23 mei tot en met 26 mei kan er weer op de kanjers van asap worden gestemd. Welke kandidaten vormen dit jaar de lijst en wat kan er volgens hen verbeterd worden aan de Radboud Universiteit? Deze keer stellen Steyn Tielemans en Hilde Motz zich voor.

Naam:
Steyn Tielemans

Leeftijd:8 Steyn Tielemans
22

Studie:
Geografie, Planologie en Milieu

Andere activiteiten en hobby’s:
Ik ben actief lid van Ovum Novum. Hierdoor breng ik veel van mijn vrije tijd door op de sociëteit van Ovum. Een andere grote hobby  van mij is sport, echter ben ik wel van het type kijken en minder van het type doen.

Favoriete plek op de campus:
Stilteruimte TvA 1

Motivatie voor asap:
Ik wil me graag inzetten voor de actieve student en waar kan dat beter dan bij asap. asap staat er namelijk bij uitstek om bekend een stapje extra te willen zetten voor de actieve student. Met de actieve student bedoel ik de student die een bestuursjaar of een druk commissiejaar doet. Maar ook studenten die zich bijvoorbeeld actief inzetten voor de medezeggenschap op de universiteit, de student die stage loopt of een startende ondernemer. Kortom alle extracurriculaire activiteiten die een grote bijdrage leveren voor de vandaag de dag zo belangrijke soft-skills.

Maatregelen die hier aan kunnen bijdragen zijn het soepeler omgaan met verplichte colleges. Als een student ergens niet aanwezig kan zijn vanwege belangrijke extracurriculaire activiteiten, wordt er voor deze student een uitzondering gemaakt. Dit kan al eventueel met een vervangende opdracht. Ook het opnemen van een college kan hierbij helpen. In het uiterst geval kan een extra ervaring buiten je curriculum ook extra studiepunten opleveren.

Op welk gebied kan de universiteit volgens jou een stap vooruit zetten?
Naar mijn mening loopt de Radboud Universiteit op het gebied van de ondersteuning voor de actieve student ver achter op de andere universiteiten in Nederland. De Radboud Universiteit moet extra activiteiten niet zien als een belemmering maar juist als iets positiefs zien. Met andere woorden moet de universiteit er alles aan doen om deze studenten zo veel mogelijk te stimuleren. Uiteindelijk plukt de universiteit hier ook de vruchten van. Ik ben van mening dat enerzijds deze gemotiveerde studenten uiteindelijk op betere plekken in het arbeidsleven te recht komen en dat anderzijds een bruisende universiteit met al haar extra mogelijkheden als katalysator kan dienen voor het aantrekken van nieuwe studenten.

Naam:9 Hilde Motz
Hilde Motz

Leeftijd:
22

Studie:
Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Andere activiteiten en hobby’s:
Dit jaar ben ik lid van de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Sociale Wetenschappen en ik ben actief bij volleybalvereniging NSSV Heyendaal.

Favoriete plek op de campus:
Op het gras naast het Spinozagebouw, maar wel als de zon schijnt natuurlijk.

Motivatie voor asap:
Ik houd ervan als zaken helder en to-the-point zijn en ik vind dat dat geldt voor de Tienpuntenlijst van asap. En ik vind dat het een erg gezellige club mensen is!

Op welk gebied kan de universiteit volgens jou een stap vooruit zetten?
De Radboud Universiteit kan volgens mij nog stappen vooruit zetten door meer zaken ook in het Engels aan te bieden (bijvoorbeeld folders, Onderwijs- en Examenreglementen en colleges) en op het gebied van flexibiliteit omtrent toetsing en roostering valt er ook nog veel te winnen.

Reageer