‘Falend taalbeleid gaat ten koste van onderwijs’

De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk door het gebrekkige Engels van docenten. ‘Het taalbeleid van de universiteit is niet ambitieus genoeg’, betoogt fractievoorzitter Twan van Erp van studentenpartij asap.

Wanneer colleges in het Engels moeten worden gegeven, staat of valt de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs met de taalbeheersing van de docent. Asap pleitte vorig jaar al voor meer aandacht voor Engelse taalvaardigheid van docenten. Het nieuwe taalbeleid van de universiteit dat vorig jaar gepresenteerd werd is te vrijblijvend, weinig vernieuwend en niet effectief, volgens het artikel van toenmalig fractielid van asap Jacqueline Hoppenreijs. Nu bekend is dat er vanaf 2016 zes nieuwe Engelstalige bachelorprogramma’s komen, is het hoog tijd om de noodklok te luiden.

Het standpunt van asap is altijd geweest dat Engelstalig onderwijs onmisbaar is om als Radboud Universiteit, zowel nationaal als internationaal, bij de top te horen. De voorwaarde is natuurlijk dat de Engelse taal nooit ten koste mag gaan van de kwaliteit van het onderwijs of van de participatie van studenten.

Slechte beoordeling
Een duidelijk signaal dat dit echter niet zo werkt kwam naar boven, toen de medezeggenschap de resultaten van de Nationale Studentenenquête onder ogen kreeg. Er bleek bijvoorbeeld dat studenten van de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de Faculteit der Managementwetenschappen het Engels van hun docenten niet goed beoordeelden, terwijl op die faculteiten Engelstalige bachelorprogramma’s aangeboden worden of gaan worden. Naar aanleiding van de slechte beoordeling door studenten van het niveau van Engels van docenten, zou de universiteit als actiepunt ‘de mening van studenten terug blijven koppelen naar de betreffende beleidsmedewerkers’. Tijdens een vergadering met het college van bestuur gaf asap al aan dit een te zwak actiepunt te vinden. Het taalbeleid moet worden aangescherpt tot een concreet en ambitieus plan, dat meetbare vereisten laat zien met betrekking tot het niveau van Engels van docenten.

Vervolgens heeft asap dan ook vragen gesteld over het nieuwe taalbeleid van de universiteit. Welke concrete, aanvullende eisen worden er aan docenten gesteld ten opzichte van het verouderde taalbeleid? Ook hierop kwam geen bevredigend antwoord. Dat kan ook niet anders, omdat het taalbeleid nu eenmaal te vrijblijvend is en geen concrete meetbare eisen stelt. Zeker met het oog op de zes bachelorprogramma’s die vanaf 2016 in het Engels worden gegeven, mag het niet zo zijn dat het niveau van Engels van docenten de zwakste schakel is in een keten van verder uitstekend onderwijs.

Nauwelijks een halve stap
Deze bachelorprogramma’s kwamen in de Gezamenlijke Vergadering van maandag 7 december weer ter sprake. Het college van bestuur zegde toe dat Engelstalig onderwijs nooit ten koste mag gaan van de inhoud en kwaliteit ervan. Daarop was asap benieuwd hoe er dan wordt getoetst of een opleiding klaar is om over te gaan op Engelstalig onderwijs. Het antwoord was dat het belangrijk is dat het lesprogramma zich leent voor de Engelse taal en dat daarnaast de ervaringen van de twee reeds Engelstalige bacheloropleidingen worden meegenomen (International Business Administration en International Economics & Business). Asap vindt dit zeer matig en blijft erg kritisch, omdat er niet werd ingegaan op hoe er wordt getoetst of de betreffende docenten en studenten wel klaar zijn voor Engelstalig onderwijs. Daarnaast dienen de ondersteunende diensten ook in goed Engels de studenten te woord te kunnen staan. Het moge duidelijk zijn dat het taalbeleid van de universiteit hiervoor in ieder geval nauwelijks een halve stap in de juiste richting te noemen is.

Kortom, er zijn volop redenen voor asap om de noodklok te luiden. Er moet beter worden geluisterd naar studenten die niet tevreden zijn over het niveau Engels van docenten. Daarnaast zou het college van bestuur het taalbeleid flink moeten aanscherpen en moet er kritischer worden gekeken of een opleiding in het Engels kan worden gegeven.

Asap roept alle facultaire studentenraden en opleidingscommissies op om ook aandacht te besteden aan het niveau Engels van de docenten. Daarnaast zullen wij ons blijven hardmaken voor een ambitieus en concreet taalbeleid met meetbare eisen, opdat de medezeggenschap kan controleren of de kwaliteit en inhoud van het onderwijs niet in het geding komen door de Engelse taal. Alleen zo kan de Radboud Universiteit kwalitatief goed Engelstalig onderwijs verzorgen en zichzelf meten met de top!

Reageer