Help mee je opleiding te verbeteren!

Deze week hebben alle studenten een uitnodiging ontvangen per e-mail om de Nationale Studentenenquêtense2015-nl_460px 2016 in te vullen. Deze enquête bestaat uit vragen over allerlei aspecten van jouw opleiding en zo kun jij helpen je opleiding te verbeteren! Er zijn ook nog eens mooie prijzen te winnen, zoals een half jaar collegegeld of een jaar lang gratis sporten op het Radboud Sportcentrum! Voor de medezeggenschap is het ook belangrijk dat zoveel mogelijk studenten deze enquête invullen, omdat wij de studenten met behulp van de resultaten goed kunnen vertegenwoordigen. Afgelopen jaar is naar aanleiding van de Nationale Studentenquête bijvoorbeeld gesproken over het niveau Engels van docenten, de voorbereiding op de beroepsloopbaan en het goed terugkoppelen van cursusevaluaties naar studenten.

Op dit laatste punt heeft de Radboud Universiteit nog niet goed geluisterd naar de studenten, want er zijn nog geen concrete voornemens om de resultaten van de Nationale Studentenenquête openbaar te maken. De resultaten gaan alleen vertrouwelijk voor bespreking naar de opleidingscommissies, de Facultaire Studentenraden en de Universitaire Studentenraad. Op deze manier kunnen wij de studenten niet zichtbaar vertegenwoordigen en omwille van de transparantie willen wij graag zien dat studenten gewoon inzage krijgen in de resultaten. Wij zullen met het College van Bestuur in gesprek blijven gaan om dit te bereiken.

Reageer