Letterenstudenten willen graag meer voorzieningen voor een 24/7 campus

Op dinsdag 1 december deed ‘asap vraagt je mening’ de Faculteit der Letteren aan. Wederom gewapend met een bord met 10 stellingen en een groot wit vel bestemd voor post-it’s liepen we door het Erasmusgebouw. De Facultaire Studentenraad van Letteren had ons voorzien van een aantal stellingen die speelden op deze faculteit. Zo zijn er een aantal kleine studies bij letterenstudies die te kampen hebben met een verontrustende daling van eerstejaars bachelorstudenten (asap schreef hier in september al een opinieartikel over.  De Faculteit der Letteren heeft twee campagnes gelanceerd: De ‘Ontdek’-campagne, om het imago van de letterenstudies te verbeteren en het ‘Break the Bubble’project, een buddyprogramma om meer internationale studenten naar de faculteit te trekken. We vroegen de studenten wat ze van deze programma’s vonden en of hier genoeg aandacht aan wordt besteed. Op een enkel bestuurslid van een studievereniging na had niemand ooit van deze twee campagnes gehoord. Hier kan je je conclusies uit trekken wat betreft de PR van de campagnes, maar maakt het moeilijk er iets inhoudelijks over te zeggen. Waar hadden de studenten Letteren wel een duidelijke mening over?

Knipsel

Betere informatievoorziening

De studenten letteren die wij hebben gesproken zien het liefst de informatievoorziening verbeteren. Niet alleen Blackboard, maar ook de website van de Faculteit der Letteren is erg onoverzichtelijk. Daarnaast vonden studenten ook hier, net als bij Rechten, dat er meer oefententamens beschikbaar moeten zijn ter voorbereiding op de tentamens. Dit punt is lastig aan te pakken in de Universitaire Studentenraad, aangezien dit doorgaans niet centraal voor de hele universiteit wordt vastgelegd, maar natuurlijk een uitstekende gelegenheid om eens in gesprek te gaan met de Facultaire Studentenraden en de faculteiten om dit aan te kaarten!

24/7 campus

In de stellingen werd niet specifiek gevraagd wat de studenten zouden vinden van een universiteit die 24 uur per dag en 7 dagen per week open zou zijn, maar in veel van de gesprekken en post-it’s kwam dit wel naar voren. Studenten Letteren zijn ook graag buiten hun colleges om in het Erasmusgebouw, maar helaas zijn de voorzieningen hiervoor niet altijd toereikend. Zo kregen we vaak te horen dat veel studenten ook graag in het weekend toegang zouden hebben tot het Erasmusgebouw (of in ieder geval de Refter) en zijn er niet genoeg stille werkplekken zonder pc’s. Ook is er behoefte aan zitzakken en powernapplekken, zodat je eigenlijk helemaal niet meer huis hoeft.

Minoren

De laatste twee punten die eruit sprongen waren de afstemming van roosters van minorvakken en facultaire vakken en het makkelijker maken van het volgen op vakken op een andere faculteit. Letterenstudenten volgen relatief veel ruimte voor minoren in hun bachelor, maar door roosterconflicten is het niet altijd mogelijk de gewenste minor te volgen. Dat het makkelijker moet zijn om vakken aan een andere faculteit te volgen ligt hier natuurlijk van in het verlengde, aangezien minoren vaak aan een andere faculteit worden gevolgd.

Post-it’s

Tenslotte zien jullie hieronder nog enkele opmerkelijke ideeën die zijn opgeschreven op een post-it.

Post-its letteren flattened

We willen de studenten die input hebben gegeven hartelijk bedanken. Als je nog graag input wil geven dan kan je natuurlijk altijd mailen naar asapnijmegen@gmail.com of een comment plaatsen onder de Facebookpost.

 

Reageer